НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Закон за правда

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Закон за правда

Най-често използвани думи в беседата: правда, наука, има, закона, бъде, човек, живот, виделина, земя, чистене, закон, псалом, схващайте, боги, погрешки, утеснението, душа, изведи, оживи ,

 Извънредни беседи , В.Търново, 24 Октомври 1920г., (Неделя) 7:40ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Ще прочета само два стиха от 9 глава на Исайя. „Но не ще да бъде такъв мрак на утеснената земя, както в прежните времена.

Когато унижи земята Завулон и земята Нефталим: а в последните ще направя славен Пътя на морето, оттам Йордан, Галилея езическа. Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма виделина: Които седяха в земя на смъртна сянка, виделина възсия върху тях.“ (9:1–2)

„Господ проводи слово на Якова: и то падна връх Израиля. И всичките люде ще познаят това, – Ефрем и жителите на Самария, които говорят горделиво и с надигнато сърце.“ (9:8–9)

Аз няма да говоря за закона. Правдата е закон за чистене. Всяка сръчна жена си има закон за себе си. И правдата има това назначение. „Ще ходя със силата на Господи Иеова: ще помня Твоята, само Твоята правда.“ (Псалом 71:16). „Заради името Си, Господи, оживи ме: заради правдата Си изведи душата ми из утеснението.“ (Псалом 143:11).

Та онзи, който е влязъл в школата, трябва да изучава закона за Правдата и да го прилага. Той трябва да бъде верен на закона, който действува в него. Който е праведен, той благоденствува. Праведният човек не може да бъде изнуден. Схващайте правдата като наука. Дотогава, докато човек е нечист, той ще бъде далеч от Бога. И тъй, своите упражнения схващайте като едно упражнение. То е една необходимост. И тази наука да не ви се вижда тежка, защото без наука ще има само невежество. И да ви не смущават погрешките, които правите. Човек, който се смущава и плаче за погрешките, които прави, спира се в живота. И тъй, Правдата е наука за чистене в живота.

24 октомври 1920 г., 7 ч. и 40 мин.
В. Търново

Най-често използвани думи в беседата: правда, наука, има, закона, бъде, човек, живот, виделина, земя, чистене, закон, псалом, схващайте, боги, погрешки, утеснението, душа, изведи, оживи ,

 Извънредни беседи , В.Търново, 24 Октомври 1920г., (Неделя) 7:40ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ