НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 18 декември

18.12.1938г.


Разговор с Учителя на 18 декември 1938 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Трите врати


Спомен на Ана Шишкова

 

15. Трите врати


18.XII.1938 г.

- Надеждата е за физическото тяло. Вярата е за силата, а Любовта - за душата. За да влезете в невидимия свят, трябва да знаете езика на надеждата, вярата и Любовта, за да ви отворят и трите врати за горе. Надеждата гради къщата, вярата й дава сила, а Любовта я осмисля. Ябълката, която ви се дава, вие първо я изяжте; семките посадете, от плодовете давайте на другите.


Когато Бог мисли, чувствува и действува чрез нас, ние се вдъхновяваме.


За да дойдем до живота, ние се нуждаем от чисти и възвишени чувства и желания.

 

Изгревът - Том 17

15. Трите врати, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ