НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Сутрешен наряд, 25 август

Най-често използвани думи в беседата: ръце, упражнение, положение, истина, бог, лице, допрени, длани, послание, психическо, хоризонтално, настрани, бавно, обърнати, три, снеме, издигат, второ ,

Съборни беседи , В.Търново, 25 Август 1921г., (Четвъртък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишления

1. „Отче наш“.

2. Коленичили на лявото коляно: Духът Христов да пребъдва през цялата година в нашите души!

3. Размишление:

Да укрепнат душите ни в Истината, за да пребъдваме постоянно в нейната светлина.

Силата на живота е вложена в Истината; тя е израз всякога на Великия Божи Дух.

4. Благославяй, душе моя, Господа!

5. Да се прочетат следните стихове по три пъти:

„За истината, която пребъдва в нас и ще бъде във веки с нас.“ (Второ послание на Йоана 1:2)

„А ние сме длъжни да благодарим на Бога за вас, възлюблени от Господа братя, че Бог отначало е избрал вас в спасение чрез освещението от Духа и вярването в Истината.“ (Второ послание към солуняните 2:13)

„Стойте, прочее, препасани с Истина през чрезлата си и облечени с бронята на Правдата.“ (Послание към ефесяните 6:14)

6. Добрата молитва.

Психически упражнения №3 и №4При първото упражнение (№3) ще съсредоточите мисълта си върху следното изречение:

Да снеме Бог всяко лукаво иго на лукавия от сърцата ни.

А при второто упражнение (№4): Да въведе Господ душите ни във вечната свобода на Своя Благ Дух.

Сега концентрирайте ума си в Живия Господ на Любовта – в Христа.

Психическо упражнение № 3 е същото, както психическо упражнение № 1 (с. 426), само че тук се изговарят думите: „Да снеме Бог...“

Психическо упражнение № 4:

Ръцете се поставят пред лицето една срещу друга с допрени пръсти и длани, обърнати навън. Тъй те бавно се разтварят настрани, до хоризонтално положение, издигат се нагоре над главата, пръстите се допират, дланите се приближават една към друга. В това положение ръцете се спускат надолу пред лицето до под брадата. Дланите се отдалечават една от друга, но пръстите са допрени с длани, обърнати навън. В това положение ръцете се издигат бавно нагоре, до пред лицето. След туй ръцете пак се раздалечават настрани до хоризонтално положение и т.н. Туй се прави три пъти, а при снемането на ръцете за трети път туй положение се задържа: дланите една срещу друга с допрени пръсти слизат надолу, отдето всяка ръка се прибира на мястото си.

Най-често използвани думи в беседата: ръце, упражнение, положение, истина, бог, лице, допрени, длани, послание, психическо, хоризонтално, настрани, бавно, обърнати, три, снеме, издигат, второ ,

Съборни беседи , В.Търново, 25 Август 1921г., (Четвъртък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ