НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г

Най-често използвани думи в беседата: седмица, молитва, първа, програмата, ден, постите, четиво, неделя, добра, богнята, включително, размишление, дух, библия, съответно, октомври, дни, среща, годишна, индивидуален ,

Съборни беседи , В.Търново, 26 Август 1919г., (Вторик) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА21 септември 1919 г., неделя (първа седмица)Първи ден от Годишната среща

1. Ставане от сън – най-малко половин час преди изгрев слънце бъдете готови за работа, тихи, спокойни.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – да се всели в нас и да разработи всичко, което ни е преподадено;

2.б. Изричане на мотото-лозинка: Бог, Който е Любов и Мъдрост, чрез тази Мъдрост да насади в нашите души Добродетелта.

2.в. Четиво от Библията: да се прочете най-малко десетият стих от четвъртата (третата) глава на онази книга от Библията, която се е паднала по жребий. Ако имате разположение, прочетете главите изцяло и размишлявайте върху тях. Прочетеният десети стих да се препише в специална тетрадка.

Забележка: Ако главата, от която ще се чете десетият стих, няма десет стиха, ще се вземе онзи стих от следващата глава, който след номерацията от предишната глава се падне десети по ред.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане за задържане на благословението, преда¬дено при годишната среща.

4. Ако през този ден постите, ще добавите следното:

4.а. Размишляване върху определената за този ден или тези дни на пост добродетел;

4.б. Прочитане на съответната беседа от Сила и живот;

4.в. Отбелязване точно в специална тетрадка на атмосферното състояние през деня или дните на поста: облачно и към коя част на небосклона, ясно, тихо, ветровито, с посочване на посоката и силата на вятъра, мъгливо, студено, топло и пр.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет за дейността през деня и отбелязване на дневната точка в триъгълника, съответно на дадените за него обяснения.

През останалите дни от седмицата до 27 септември включително ще се изпълняват само т. 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

28 септември 1919 г., неделя (втора седмица)Втори ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Изричане на мотото-лозинка: Бог, Който е Любов и Мъдрост, да насади чрез тази Мъдрост Добродетелта в нашите души.

2.в. Молитва за идването на Царството Божие на Земята.

2.г. Четиво от Библията – както през първата седмица т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 4 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

5 октомври 1919 г., неделя (трета седмица)Трети ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята;

Молитва за благословение на нашите братя по дух, по душа, по ум, по сърце и по сила.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 11 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

12 октомври 1919 г., неделя (четвърта седмица)Четвърти ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята;

Молитва за благословение на всички наши близки и да ни даде Бог повече просвета и светлина.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 18 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

19 октомври 1919 г., неделя (пета седмица)Пети ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята;

Молитва за благословението на българския народ, за да дойде Царството Божие в него;

Молитва за обединението на всички християнски народи по лицето на Земята;

Молитва за благословението на нашите домове и на самите нас и за благословението на домовете на нашите близки и приятели;

Молитва за идването на Царството Божие в нас в своята пълнота – в сърцата ни, в душите ни, в умовете ни, в духа ни и във волята ни.

Да благоволи Господ да скъса всички връзки, които пречат за духовното ни повдигане и за служенето на Господа.

Да даде Господ здраве, сила и живот на нас, на децата ни, на близките ни, които искат да служат на Господа.

Да се въдвори Царството Божие между нас и да благослови Господ делото на Веригата през тази година.

Да благослови Господ слушателите, членовете и учениците на Бялото Братство.

Да благослови и нас със Своята Милост, за да вършим винаги Добрата Воля Божия.

Ние призоваваме Господа на Милостта, Който я е изявил.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 25 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

26 октомври 1919 г., неделя (шеста седмица)Шести ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Размишление върху връзката между законите за самопожертванието и възкресението с молитва:

За въдворяването на Божествената Правда в нашите сърца.

За въдворяването на Божествената Мъдрост в нашите умове.

За вселяването на Божествената Любов в нашите души.

За постигането на Истината в нашите духове.

За осъществяването на Божествената Добродетел в нашия живот.

Мотото-лозинка на това е: Господи, изпълни всичко това според Духа на Твоето милосърдие!

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 1 ноември включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

2 ноември 1919 г., неделя (седма седмица)Седми ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Размишление върху всичко изложено в наряда за първата до шестата седмица включително в т. 2.б.

в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 8 ноември включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

За наряд през следващите седмици на годината до петдесет и втората включително се повтаря нарядът от първите седем седмици в същата последователност.

Най-често използвани думи в беседата: седмица, молитва, първа, програмата, ден, постите, четиво, неделя, добра, богнята, включително, размишление, дух, библия, съответно, октомври, дни, среща, годишна, индивидуален ,

Съборни беседи , В.Търново, 26 Август 1919г., (Вторик) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ