НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Работа върху чистотата и самообладанието

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Работа върху чистотата и самообладанието

Най-често използвани думи в беседата: има, светлина, картина, човек, души, бог, може, път, ум, душа, школа, бъде, свят, закони, сега, любов, триъгълник, съмнение, сърце ,

Съборни беседи , В.Търново, 23 Август 1920г., (Понеделник) 11:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Четирите картини, които виждате тук, изразяват закона за самообладанието. Този закон действа само чрез ума. Значи чрез ума човек може да се владее, затова и неговите мисли трябва да бъдат хармонични. При прилагането на закона за самообладанието трябва да знаете, че в душата на човека се коренят три велики сили, които Бог е вложил в него и които никой не може да му отнеме. Това се изразява в първата картина, триъгълник с кръг в средата – кръгът има три цвята: външният, виолетовият, представя потенциалната сила на проявлението на душата, зеленият цвят представя силата на развитието на душата, а третият, оранжевият цвят – силата на индивидуализирането ѝ. Такива души се наричат кристални. Не мислете, че тези души са горе – такива души има въплътени между всички народи на Земята. Когато в един народ има няколко такива души, те са неговият идеал, те го създават, те са душите, които се покоят в Бога.

Втората картина, три кръга с триъгълник в средата, означава светещите души. Тази светлина е присъща на самия човек и никой не може да му я отнеме – никой не може да изгаси светлината, която имате, освен вие самите. Ако светлината ви някога изгасне, знайте, че вие сами сте причина за това, а не някой друг. Тъй казва Окултната школа на Бялото Братство.

Третата картина, три преплетени кръга и два триъгълника в средата, означава души на хората на сенките, които потъват, но не се давят. Те са сегашните хора, в които доброто и злото са преплетени. Духът обича да се гмурка в материята. Шестоъгълникът показва, че духът се е гмурнал в материята. Не се бойте от никаква катастрофа – духа ви никой не може да спъне, той ще излезе навън. Усъмните ли се, вие оставате на дъното, смъртта идва. В Окултната школа не се позволява никакво съмнение в душите и в сърцата на учениците. Загнезди ли се съмнение в душите и в сърцата ви, то е отрова, която ще ви разруши. А само Бог е живот и светлина – там, където има живот и светлина, там е и Бог; там, където няма живот и светлина, там Бог не е. Затова там има и страдания, а където има страдания, има и мъчения. Но вие не се плашете от тези състояния – ако вървите по Божествения път, вашият дух е като онзи майстор-плувец, който като знае как да се гмурне в света, ще знае и как да излезе. Ако обаче вие се уплашите, ще спънете духа си и той ще остане долу под вълните. Вярвайте, че духът ви, който се гмурка под вълните, ще победи. Като ученици вие трябва тъй да мислите и тогава ще вървите право по утъпкания път. Значи силата, която имате, никой не може да ви отнеме; светлината, която имате, никой не може да изгаси; и духа, който имате, никой няма да победи. Като вървите по този път, никаква сила няма да бъде в състояние да ви отбие от него.

И тъй, ще знаете, че причината за всичко, което става, не е никой друг освен вие самите. Никакво съмнение! Усъмни ли се някой, Белите Братя няма да му помагат.

Четвъртата картина показва истинския метод, по който човек може да се развива, т.е. пътя на неговата еволюция. Когато решите да живеете по Бога, щом излезете от Божествената Душа като мъже и жени, ще ви срещнат сродни на вас души, които ще внесат у вас подтик, сила и стремеж в света и горе, на върха на средния триъгълник, те ще се слеят с вас. Това е краят на човешката еволюция. Ако се усъмните в пътя, който следвате, вие няма да се срещнете със сродната на вас душа и животът изгубва смисъл за вас.

За да бъдете ученици на Бялата окултна школа, вие трябва да помните тези четири картини. Те са метод за самообладание на ума и затова през годината ще изучите аритметиката, математиката и геометрията. Това е един от най-добрите методи за концентрация на ума.

Сега ще ви покажа една жива картина. Ще гледате само от вратата, вътре не трябва да влизате, защото излъчванията на телата ви ще нарушат трептенията на нейната светлина – там ще влезете само със сърцето си, а не с ума си. Ще направите разлика между светлината в тази стая и светлината, която ще видите около живата картина. Светлината, която ще видите там, е фиксирана, при нея няма никакво движение. Ние обичаме чистото и възвишеното, то е стремеж на душата. Ако запомните светлината, която ще видите, тя ще ви бъде в помощ и подтик в живота. Ще влизате в Горницата само по шест души и ще стоите там по две минути.

(След изреждането на всички Учителя продължи :

Този образ, който видяхте, се нарича Образ на дванадесетте добродетели. Светлината е произведена по един прост, обикновен начин, но енергията е окултна и се трансформира по определени закони. Там става бързо движение, бързо вибриране на светлината и затова трептенията ѝ не се забелязват. Ако вибрациите са слаби, ще забележите, че се отделя дим. Тази светлина едно време е горяла във вас – някога ще си спомните това. Седемте светлини са седемте Духа около Божия престол – седемте пламъци на душата. Гледайте тази приятна чистота и светлина на живата картина да останат във вашето съзнание. Когато светлината дойде у човека до положението да не трепти, тогава тя е приятна; когато тази светлина се зароди у вас, няма да се колебаете. Тази жива картина е свързана с четирите полета на Космоса, свързана е с Рая. Нейната светлина действа успокоително на душата, повдига човека. По силата на известни закони тя пада под различни ъгли.

Като поставите в ума и сърцето си картините, които видяхте тук, нищо няма да бъде в състояние да ви разколебае.

В Писанието се казва: „Направи тъй, както си видял!“ Апостол Павел, който трябваше да организира християнската Църква, беше заведен в третото Небе и по това, което видя там, той започна да учи хората.

И сега има различни начини за виждане – първо трябва да видиш, да прочетеш нещата, но необходимо е още да ги разбереш и да знаеш как да ги превърнеш, за да станат сила в душата ти.

Сега са нужни сърца. Мнозина от вас са загубили сърцата си. Знаете ли как? Когато някой отбие вадичката на водата ви, вашето сърце започва да се пресушава и вие ставате недоволни. Какво ви е нужно? Да пуснете вадичката си, за да протече в сърцето ви вода. Знания без Божията Любов правят света тягостен. Многото учене е изтезание на плътта – нали Соломон е изучавал много неща, но видял, че животът без Любов, макар и с много знания, е нищо. Колкото повече знаеш, толкова повече ще страдаш. Същото е и в света – тръгнеш с празна торба, срещнеш един гладен, друг гладен и съжаляваш, че не можеш да им помогнеш. Каква полза от това, че на гърба ти виси торба, ако тя е празна! Но ако торбата ти е пълна, ще дадеш на един гладен, ще дадеш на друг гладен и ще ги задоволиш. Това е Божията Любов, това е живият хляб. Така се разбира Божията Любов, проявена на Земята.

Между вас, между вашите души, трябва да се установи хармония – с това ще се занимавате през тази година. Няма да спрягате глагола не мога. Вие спрягате ту мога, ту не мога, ту искам, ту не искам. Като пътувах с влака от София за Търново, във вагона имаше един младеж, който много пушеше. Питам го: „Можеш ли да се откажеш от пушенето?“ „Мога, имам воля, но не искам.“ Продължихме пътя си; след малко той каза: „Ще видите, че в 24 часа ще се откажа да пуша и до сутринта няма повече да пуша.“ Други двама младежи се наеха да го контролират.

Та и вие сега, хвърлете табакерата! Едни от вас ще могат да установят помежду си пълна хармония за 24 часа, други за два дни, трети за повече, а някои за цяла година.

Бог е един, Той е и като майка, и като баща, и като брат, а ти си четвъртото лице. И тъй, Бог се проявява за теб като Любов, като Мъдрост и като Истина. И на всичко това православните казват: „Вън от Православната църква няма спасение.“ Никаква православна църква! Аз казвам: вън от Бога няма никакво спасение – Бог е спасението в света!

Бащата и майката трябва да имат благо лице – навъсят ли се, детето познава и скърби; усмихнат ли се – то получава разположение. Човек трябва да бъде с такова лице, каквото е и сърцето му – тъй твърди великата окултна Школа. За да видите една Божествена картина, вие трябва да разбирате хубавите картини на Слънцето, за което е нужно да го наблюдавате с години. Те са съчетание на облаци и светлини и вдъхват у човека нещо велико, затова при бъдещото си възпитание вие трябва да измените формите и да ги възвърнете в тяхното първоначално положение. Формите са създадени от Бога, а ние ги изопачаваме – не трябва да разваляме това, което Бог е направил. Голямо благословение е да видиш една отворена душа.

Това е вярното учение – никакво съмнение, никакво колебание! Туй, което имате вложено във вас, е Божествено – усъмните ли се, вие замествате Божественото с човешкото. Не мислете, че пътят на един добър човек е постлан с рози – ако едни го обичат, други го мразят. На Земята засега е тъй. Но тежката карма на хората предизвиква и противоположни реакции. Щом предизвикате в ума си втората картина, триъгълника с кръг в средата, Белите Братя ще ви познаят. Те са тук. Равностранният триъгълник е основа на Бялото Братство и затова първият триъгълник в геометрията е равностранният.
Господ не обича никакво съмнение – онзи, който се съмнява, няма успех. В Писанието се казва: „Двоеумният човек е непостоянен във всичките си пътища.“ Божественият път е един.

За да разберете вътрешния смисъл на нещата, са нужни условия. Например, как ще познаете ценността на хляба? Ако някой гладува пет-шест дни в пустинята и после му дадат сто грама хляб и една чаша вода, той ще каже: „Сега разбрах цената на хляба.“

От вас се изисква абсолютна чистота на сърцето!

Ако влезе нечист човек в стаята, където е живата картина, ще получи удар, а ако влезе чист човек, той ще излезе подмладен. За здравите хора слънчевите лъчи са приятни, а болните получават удар от тях – противодействието на светлината произвежда слънчев удар. Онези хора, които не са готови за духовен живот, се ожесточават, а започне ли човек да живее в сянка, става като молец, като бухал.

В бъдеще ще живеете според принципи, а не според закони. В законите има противоречия – Божественият Свят се изявява според принципи, ангелският – според закони, а човешкият – според факти. Например, еди-кой си извършил престъпление – това е факт, а законът е да бъде наказан за това престъпление. Така ние съединяваме фактите със законите и тогава има връзка. Когато пък извършите добро, никой не ви хвали – вие изучавате законите на ангелите само в техния негативен смисъл и затова не успявате. А в бъдеще ще се изучават само законите за Доброто, което ще даде подтик на Доброто. В Окултната школа ще има правосъдие на добрите хора, ще се прекрати съденето на грешните, а ще бъдат съдени праведните – няма да наказваме, а ще възнаграждаваме. В Окултната школа ще действат новите закони на бъдещото общество – ние носим новото в света. Ще имаме съдии, прокурори, стражари само за добрите хора, а сегашното съдопроизводство ще напуснем. Ще питаме: „За какво ти е делото?“ „За престъпление.“ „С такива дела не се занимаваме. Ако е за добро, ще те защитаваме.“

Тези са новите мисли, които ще анализираме в бъдеще. А сега ще гледате да ходите в пътя на Белите Братя. Те ще ви срещат на всяка стъпка и ще ви помагат и съдействат през цялата година. Ако не ходите по този нов път, ще тъпчете стария път. Трябва да имате вяра в Мъдростта и в Любовта.
Ако вашата душа е свързана с причинния свят, където действат принципите, там хората ще могат да се обединят. Където има закони, там няма единогласие, а където има принципи, разногласията изчезват.

Гледайте да извършите през годината всичко това, което се изисква от вас, и Белите Братя ще ви помагат да бъдете чисти, да се владеете и да не мислите, че в пътя, по който вървите, няма кой да ви посрещне. Всичко ще бъде тъй, както Бог е наредил – онези, които вървят по Божия път, ще получат всички благословения.

Най-често използвани думи в беседата: има, светлина, картина, човек, души, бог, може, път, ум, душа, школа, бъде, свят, закони, сега, любов, триъгълник, съмнение, сърце ,

Съборни беседи , В.Търново, 23 Август 1920г., (Понеделник) 11:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ