НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

3.04.1915г.


София, 3. IV. 1915 г.


Люб. д-р Дуков,
      Славка да бъде спокойна. Сега не е време за операция. Тя нека работи над себе си с молитва, като се обръща към Господа Исуса Христа да й помогне, като си помага с думите от книгата на 3. Ц. Л. на Светлината. Нека да ги прочете няколко пъти с вяра от начало до края. Да възложи всичкото си упование на Господа. Да бъде решителна. Страхът от болестта, от духовете не върши Волята Божията. Да бъдем готови радостно да понесем драговолно онова, което Господ ни е отредил. Така са правили всички Богоугодници. Това й се дава за самоусъвършенствуване. Человек, когато има да замине, и здрав да е, пак ще си иде, щом му дойде времето. Да си служи тя постоянно със светлосините лъчи, светложълтите, светлозелените и портокалените. За да може да уякне духом и тялом. При сегашното й състояние една операция би я пратила по-скоро в оня свят. Молете се и вий по същия начин. В края на краищата победата ще дойде. Господ ще победи, Агнето ще възтържествува. Всичко върви към своето изпълнение.

  Ваш верен (Свещеният подпис)Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ