НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна

16.08.1906г.


Варна, 16. VIII. 1906 г.  Да не отпада сърцето ти, нито да се колебай душата ти. Вярвай в мен и в Отца и всичко ще изправя за тебе. Няма да остане трудът ти без моята заплата. Бъди образ по сърце и душа на твоя Отец. Благост искам, веселие и ясност на ума.

  Твой приятел ИСУС.

  (Свещеният подпис)
Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ