НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наредба), Получено в неделя - 30.IX.1917 г. в с. Цапари

30.09.1917г.


(получена на 30.09.1917 г., неделя,

с. Цапари писма от Петко Гумнеров чрез

фелдфебел-музикант Илия Христов)


Получено в неделя - 30.IX.1917 г. в с. Цапари с други писма от Петко Гумнеров чрез фелдф. музиканта Илия Христов.


Наредба


От първата Св. Неделя след влизането на месеца в Новолуние /23 септември н.ст. или 10 септември ст. ст./ до пролетното равноденствие 9 март 1918 г. стар стил/ всякой ден сутринта ще се става час преди изгрева на слънцето. Изключение от това правило ще се прави само в неделята, когато по наряда за великите добродетели ще си ставаме пак в 4 часа сутринта.


II-ро. В ежедневната си молитва всякой е свободен да се моли за каквото го ръководи Духа, само че при започванието на своята молитва трябва първом да се изговори спряжението както то е дадено. "Будя", "Будить" - за мъжете, а "Мога", "Можеть" - за жените. След което да се помоли за Въдворявание Царството Божие на Земята за изпълнение волята Божия на Земята и да се прослави името Му. Да обедини Бог всички Свои чада по Земята и да им даде обещаното царство, и тогава да придвижи молитвата си. Това е за понеделник до събота включително. А за неделята, молитвата си пак ще подкачаме със спряженията. Към което веднага ще добавяме:


а)  "благославяй душе моя Господа" и пр. - целия текст, който иде подир тия думи и съвпада по наряда за великите добродетели и


б) думите: "Търсете първом Царството Божие и Правдата Негова и всичко това ще ви се приложи."/Матея, 6 гл. 33 ст./ След това, ако има още да се молим ще продължим молитвата си.

III. Лично за себе си всякой трябва да се моли: Да го благослови Бог да разбере Божествения план и да бъде един скромен съработник във великото Божие дело на Земята.

IV. Всеки ден да се прочита по една глава от книгата Господня начиная от първата глава на Битието.

V. Сутрешните разходки ще можем да правим само до 22 септември нов стил или 9 септември стар стил.

VI. Всички други разпоредби в наряда за великите добродетели си остават в сила.

Настоящето нареждание може да се даде за изпълнение само на членовете от веригата и то, които са имали писмена покана за последния събор и всички, които ще го изпълняват, трябва непременно да започнат от влизането на месеца в новолуние до пълнолунието, а който пропусне тоя срок, ще чака следоющето новолуние и т.н.


И това Ви преписах. Хайде от мене да замине по пощата забравените малко от солената риба и мармалад.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ