НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Творческа линия / Творческата линия на битието

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Творческа линия

Най-често използвани думи в беседата: линия, посока, движение, човек, може, има, желание, земя, живот, показва, желанието, образува, всички, върха, реализира, змия ,

 Младежки окултен клас , София, 5 Октомври 1928г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

Размишление.Какво представя кривата линия на фигура първа? – Творческа линия на Битието, път на Битието, или път на живота. Значи, пътят на живота не е права, а крива линия. Правата линия представя малка отсечка от кривата. Значи, най малката част от кривата линия е права. Цялата линия, обаче, е крива. Който може да чете по нея, ще разбере пътя, по който е вървял, и сам ще се учи от това, което е минал и преживял. Всеки човек, всяко живо същество се подчинява на законите, по които се образува кривата линия. По форма, кривата линия прилича на змията. Когато е мъртва, змията се изправя и образува права линия. При свиване и разпущане на мускулите, змията се движи и върви напред. Такова движение съществува и във вселената. При движението, което става във вселената забелязваме два момента: възходящи – ЛБ и МБ и низходящи – ТД и ТИ. Възходящите моменти представят Божествени начала, които творят, т. е. създават всичко във вселената, а низходящите – реализиране на Божественото, т. е. проявените и въплътени форми.

Слизането на човека на земята не е нищо друго, освен слизане в долина. Земята представя живот в долината, а небето – живот на планинските върхове. Не можеш да живееш на земята, без да си слязъл в долина и без да си разбрал живота на низината. Качването по върховете подразбира пробуждане на човешката душа. Щом се пробуди, човек определя посоката на своето движение. Посоката се определя от мисълта, а мисълта е правата линия на движението. Значи, на върха ЛБ човек се пробужда и отправя мисълта си към върха МБ – посока на движение на неговата мисъл. Обаче, човек не може да остана завинаги на върховете. Той пожелава да слезе в низината на живота, да приложи мисълта си и да реализира своето желание.Казахме, че кривата линия, която има змиевидна форма, представя творческата линия на Битието. Следователно, можем да кажем, че змията е символ на творческата линия на Битието. Който не разбира смисъла на тази линия, не може да се домогне до Божествените истини. В кривата линия виждаме две посоки: АС – хоризонтална и ВД – отвесна. Хоризонталната линия показва посоката на човешкия стремеж, а отвесната – самия стремеж. Хоризонталната посока, означена с правата АС, представя линия на разумността, а отвесната – ВД представя линия на волята. Волята не може да се прояви без разумност. С други думи казано, волята не може да се прояви без права посока на движение. Човек не може да се стреми към реализиране на известна идея, ако няма определена посока, по която трябва да върви идеята. Една идея подразбира една посока. Ето защо, когато иска да реализира дадена идея, човек трябва да концентрира вниманието си в една посока, да не се раздвоява. Много образи, много идеи разсейват съзнанието, и човек гледа в много посоки, не знае коя от тях да хване. Щом спре вниманието си върху един образ, човек взима известна посока и се движи съзнателно. Така постъпват всички хора, които се движат към велика цел. Докато поемат определената посока, те се движат, мислят, решават. Решат ли веднъж, те политват нагоре, към върха на своята цел, и неотклонно следват определения път.

И тъй, всяко движение подразбира определена посока. Желанието е движение, а движението е свързано с определена посока. Някой желае да стане от леглото си, но се запитва, какво трябва да прави. Ако си студент по математика, ще решаваш задачи; ако си художник, ще вземеш четката да рисуваш; ако си музикант, ще свириш; ако си дърводелец, ще строиш, ще дялаш с инструментите си и т. н. Като си слязъл на земята, ще желаеш да постигнеш нещо, т. е. ще проявиш воля, с която ще реализираш желанието си; колкото по-силно е желанието ти, толкова по-голямо съпротивление ще срещаш на пътя си. Щом махнеш съпротивлението, ти тръгваш в права посока и в скоро време реализираш желанието си. Колкото по-голямо е било препятствието, което си преодолял, толкова по-лесно ще реализираш желанието си. Някой иска да стане учен, добър, силен, но не прави усилия да преодолее мъчнотиите на живота си. Помнете: човек не може да постигне желанията си, ако не работи съзнателно върху себе си, да премахне всички външни и вътрешни препятствия.

Всеки първичен импулс, който действа в човешката душа, има определена посока и движение. Щом е така, никога не поставяй препятствие на тази посока и на това движение. Никога не казвай, че животът ти няма смисъл. Щом си дошъл на земята, животът ти има смисъл. Ако спреш живота си, ти сам се осакатяваш, ставаш инвалид. Не се чуди след това, защо природата създава инвалиди. Хората създават инвалидите, а не природата. Грехът прави човека инвалид. Животът се обезсмисля, когато човек греши. Яви ли се в тебе желание да изправиш погрешките си, животът ти отново се осмисля. Всяко недоволство в човека показва, че той е поставил преграда на пътя на Божественото в себе си. Докато не махне тази преграда, недоволството ще виси над главата му като меч. Следователно, докато плоскостта на съпротивлението не се махне от пътя на даден човек, той всякога ще се намира под тормоза на недоволството и мъчението. Щом се освободи от недоволството, той се огъва и тръгва напред. Огъването показва, че човек образува върхове в живота си – върховете ЛБ и МБ. Ако огъването върви по посока ЛБ към МБ, човек е в безопасност, той излиза на добър път. Обаче, върви ли в две противоположни посоки, огъването е опасно, защото има възможност да слезе неочаквано в долините – ТД и ТИ. Всяко неестествено огъване води към катастрофа. Мислете върху буквите ЛБ и МБ, ТД и ТИ, като символи в живота.

Съвременните хора се оплакват от живота на земята, недоволни са от него; мнозина искат да отидат на друга планета, при други условия. Засега това е невъзможно. Докато човек не стане на земята чист и свят, на никаква планета не може да отиде. Задачата на всеки човек, дошъл на земята, е да води чист и свят живот, да съдейства за изправяне на оста на земята. Един ден, когато оста на земята се изправи, тя ще се осветява от всички страни. Днес земята се осветява през деня от слънцето, а през нощта – от луната. В бъдеще тя ще се осветява от слънцето, и то от всички страни. Това са символи, които трябва да се преведат във вашия живот, да се осмислят и използват.

Христос казва: „Бъдете умни като змиите и незлобливи като гълъбите.“ Думата „змия, змиевидна линия“ е взета като символ на движение. Змията се движи без крака. Това движение е неестествено за човека. То представя отклонение от правилния път на движение. Човек се движи с крака, които имат успоредна посока. Успоредните линии са символ на разумност. Значи, движението на човека е разумно. Като стъпи на краката си, човек трябва да каже: Мога да работя, и всичко, каквото Бог желае от мене, ще го направя. Стъпваш ли на краката си и свободно вървиш напред, ти си самостоятелен човек и разчиташ на себе си. Трябва ли след това да се обезсърчаваш? Който се движи свободно и стъпва леко на краката си, няма право да се обезсърчава. Щом се обезсърчи, той става инвалид в духовния свет и очаква на чужда помощ. Пазете се от мисълта, другите хора да ви помагат. Доброволно те могат да ви се притекат на помощ, но без вие сами да изисквате и очаквате тяхната помощ. Левият и десният крак представят двата върха, между които човек се движи. Ако вложи в себе си мисълта, че не може сам да се движи, той поставя между двата върха преграда, която слиза към долината ТД – фиг. 1. Тази преграда наричаме Вавилонска кула – кула на невъзможните неща.

За да не спре развитието на човечеството, да не попречи на неговата култура, разумният свят си постави задачата да премахне тази кула, т. е. да махне препятствието, което човек е поставил на пътя си. Защо се създаде Вавилонската кула? – Защото хората искаха по неестествен начин да премахнат страданията от пътя си. Разумният свят не искаше да се бори с тях, и затова размеси езиците им, да изгубят възможност да се разбират. Хората не се разбират, когато изгубят разумността си. Божествената енергия разпръсна онези, които строяха кулата, и тя остана незавършена. След това те започнаха да орат и копаят, да сеят, да учат, да пишат и т. н. Хората и до днес още вършат същата работа. Божествената енергия работи между тях и ги подтиква към дейност. И сегашните хора се стремят към старата идея – да построят кула, подобна на Вавилонската.

Виждате млад поет и писател, пише едно голямо съчинение, иска да се преведе на всички езици, да стане известен на целия свят. Това е Вавилонската кула. Но ще дойде Божественото, ще размеси езиците, и кулата ще остане незавършена. Какво ще прави поетът при това положение? Ще вземе лопата и мотика и ще започне да работи. Днес ще изучава един занаят, утре – друг, докато влезе в правия път на живота. Като поет, ще възпява върховете и долините и ще пише: О, планини високи, долини дълбоки! Мъчно се качва човек по планинските върхове, мъчно слиза и в дълбоките долини – и едното, и другото е свързано с опасности. За да избегнете опасностите, ще свържете върховете с долините, няма да поставяте прегради между тях. Не туряйте никакви препятствия на пътя си, за да избягвате лошите последствия в живота. Махнете причините, които водят към лоши последствия, за да избегнете самите последствия. В това се заключава философията на живота. Следователно, когато някой се оплаква от страданията, казвам: Махни причините за страданието, и последното само по себе си ще изчезне. – Невежа съм. – Махни причините за невежеството, и ще ти се дадат условия да станеш учен. Обикни мъдростта, знанието и светлината, и ти ще станеш учен човек. Знанието дава възможност на човека да върви в правия път на живота.

Като ученици, вие трябва да следите движенията си, да бъдат разумни. Дето е разумността, там е творчеството; дето е разумността, там процесите са непреривни. В природата не съществува никакво прекъсване. Щом се реализира едно желание, ражда се второ, трето и т. н. В тези постижения, именно, се гради зданието на бъдещия живот. Който не работи и се отказва да реализира желанията си, той сам събаря сградата, която някога е започнал да гради. Всяко чисто и красиво желание, всяка чиста и светла мисъл трябва да се реализират. Те са постижими Само нечистите мисли, чувства и желания са непостижими и не трябва да се реализират. Какво трябва да правите с лошите си мисли и желания? Като се стремите да реализирате чистите си мисли и желания, нечистите сами по себе си ще се махнат.

Представете си, че някой ваш неприятел иска да ви бие, да си отмъсти за нещо. Щом видите, че той приближава към вас с тояга, веднага му дайте един хляб. Като види пресния и топъл хляб, той веднага туря тоягата на земята и казва: Ще ме извиниш, щях да направя една глупост. Той взима хляба в ръката си и благодари, че чрез него може да се освободи от лошото си желание. Значи, хлябът му даде нова посока на движение. Тъй щото, изпаднете ли в лошо разположение, дайте нова посока на неорганизираните енергии в себе си. Новата посока трябва да бъде естествена и разумна. За да не изпадате в лошо разположение на духа си, не се стремете да реализирате всичките си желания изведнъж. Като реализирате едно желание, тогава ще реализирате второ, после трето и т. н. Това значи, да се стреми човек към изпълнение на Божията воля.

Две неща са нужни на ученика: воля и разумност. Ако волята не е разумна, тя не е истинска. Защо понякога човек не може да реализира известно свое желание? – Защото желанието му е лишено от посока на движение. Без посока на движение, човек не може да реализира нито едно желание, нито една своя идея. Той трябва да се движи змиеобразно, за да има определена област на действие И веждите на човека представят два планински върха. Те символизират известен брой енергии, с определена посока на движение. Долната линия на носа, която образува ноздрите, също се извива змиевидно и образува върхове и долини. Това показва, че тази линия е творческа – с нея работи природата навсякъде.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

7. Лекция от Учителя, държана на 5 октомври, 1928 г. София – Изгрев.

Творческата линия на битието

Най-често използвани думи в беседата: линия, посока, движение, човек, може, има, желание, земя, живот, показва, желанието, образува, всички, върха, реализира, змия ,

 Младежки окултен клас , София, 5 Октомври 1928г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


5 часа сутринта

Какво представлява тази линия? Тя се нарича: Творческа линия на битието. Пътят на битието. Пътят на живота. Пътят на живота не представлява само права линия. Правата линия е само една отсечка от едно движение. Която и да е част от тази линия се вижда като права линия, обаче цялата е крива линия. Който разбира линията, той ще знае, че тази линия [ще му помогне да] изправи всичко в себе си. Няма нещо, което да не се подчини на тази линия. Тя има формата на змия. Когато змията е мъртва,* тя ще се проточи, но щом се роди животът в змията, тогава образува тези кривини. Чрез тези кривини се образува вече движението. Свиването на мускулите значи, всяко движение на змията, показва движението, което става вътре във вселената. Тук са двата момента: Л.Б. и М.Б. Това са думи, които съдържат съкратени истини. ТД. и Т.И. Тези двата върха показват Божественото Начало. Две Божествени начала, които творят, които създават всичко във вселената. Значи, с тях е започнал първият импулс на творчеството. А, ТД. това е вече това, което е вече създадено, което има форма. Реализиране на творчеството. Тези огънати места показват реализиране на Божественото Битие, това което Бог е създал.

Всеки един човек може да се роди само в една долина, а не на един връх. Когато говорим за Небето, ние разбираме тези планински върхове, а когато говорим за земния живот, ние разбираме една низина, една долина. ТД. не може да се образува от Л.Б., не може да се създаде без Божествения принцип. В Л.Б. тук се създава ТД. ТД. е пак връх, обратен връх. Л.Б. е първото нещо, което се създава в едно разумно същество. То е желанието.

Ти се събуждаш, в тебе се заражда желание да станеш. Но не си станал още. Този момент на желанието е проява на чувствата. Но, ако в твоя ум не се роди една права мисъл не може да има посока на движението. Ти искаш да станеш, но трябва да идеш някъде. Да има движение. Л.Б. е пробуждане, а М.Б. е посока да идеш на другия връх. В леглото се образува хоризонтално положение. И в тебе се заражда една мисъл да станеш. Не ти се спи. Пробудиш се. Щом определиш от коя страна на леглото трябва да станеш, ставаш. Ако твоето легло е от към стената, то ти няма да слезеш от към стената. Даже и да туриш леглото сред стаята, може да направиш опит да слезнеш от дясната страна. Такова желание ще имаш. Но някой път ще имаш желанието да слезнеш от лявата страна. Не можеш да си дадеш отчет защо искаш да слезнеш от лявата страна. Тогава значи положителните сили на тялото са от ляво. Ако слезнеш от ляво, силите течат от Л.Б. към М.Б. Или слизаш от дясно, тогава силите течат от М.Б. към Л.Б. Тази линия наподобява змия. Змията винаги е представлявала емблема на живот. Змията е емблема на творческата линия на битието. Който С не може да разбере тази линия, не може да разбере известни основни окултни истини.

В окултната наука си служат с тази линия.


В тази фигура има хоризонтална плоскост С и отвесната линия Д. В дадения случай отвесната линия Д показва само стремежа, естественото желание, а С показва посоката. До тази отвесна линия трябва да се движи направо. Същевременно С показва крайния предел на това движение. Щом излезнеш догоре, тази линия ще се отклонява.

Плоскостта С се нарича линия на разумността. Линията Д е волева линия, а С е която трябва да се преодолее. Тя е линия на разумността. Следователно, ако имате вие воля, в дадения случай Д е волята на човека. Тази воля не може да се прояви, ако няма разумност. Защото волята трябва да има посока на движение. Ако Нямаше тази линия С, то Нямаш посока на движение. И следователно, волята не може да се прояви. От чисто философско гледище, ти, за да си създадеш характер, трябва да имаш пред вид казаното. Много пъти не могат да се постигнат желанията, защото Нямаш никаква определена идея. Щом не е определена идеята, тя не може да се реализира. В древната философия са говорили за безформения свят, за да отвлекат вниманието от многото образи, които съществуват. Многото образи раздвоява[т] вниманието. Имаш много работи и не можеш да си избереш. Гледаш на една страна, гледаш на друга страна, гледаш, гледаш и само си въртиш главата. И тия хора, които си въртят главата, това показва, че на много места гледат. Щом човек избере известен предмет, той тръгва в известна посока.

Вземете жеравите, когато те минават, като дойдат до едно място, после се повдигат. Защо? Защото чувствуват, че пред тях има един планински връх. И веднага с окото определят, че са се издигнали над този връх. И тогава пак поемат хоризонталното движение. Когато човек има някоя велика цел, той трябва да се повърти малко. Ходи из стаята си, въобще се движи. Щом се покаже на това високо място, може да си избере желанието. Сега тръгва, почва движението. Следователно, за всяко движение трябва да определите посоката да направиш избор. Ти казваш: „Искам да стана!" Казваш си още: ,,Какво ще правя като стана?" Ако си студент по математика, като станеш, започваш да учиш. Ако си художник, ще вземеш четката да работиш. Ако си дърводелец, ще вземеш теслата да работиш. Тогава идеята вече може да се реализира.

Следователно Л.Б. това е първият импулс събуждането. Четете ли М.Б, това е първият резултат, първият плод, който се придобива, защото Л.Б. има стремеж към М.Б. М.Б. е верен, разумност. Не само трябва да имаш воля, но трябва да имаш посока, разумност, с която ще се реализират твоите желания. Затова всеки човек трябва да има два върха; затова човек има две очи, две уши и две ноздри. И тогава лявото око на човека е око на желанията, на волята. То е волево око. Ти пожелаеш, но пожеланието не е сила, то е само един импулс. Но този импулс има едно съпротивление С, което ние всякога в даден случай посрещаме. Съпротивлението на дадена идея, това показва, че посоката на нашето движение не е още определена. И когато не е определена посоката ви, тогава усещаме известно съпротивление. И когато някой те хипнотизира, той трябва да премахне посоката на движението. И когато го отнеме, в ума остава само желанието и тогава [си] само в полухипнотическо състояние.

Да допуснем, че искате да станете хора учени, добри и силни. Но казвате: „Животът няма смисъл." Ти живееш, имаш нужда да се храниш, да правиш движения. Но казваш: „Тези движения, това хранене защо ви са?" Ти не искаш да станеш, цел ден лежиш на гърба си. И това го казват: „Философстваш." А що е философствуване? Онези философствуват, които нямат посока на движението. Който е паднал и не може да стане, какво философствува? Например някой казва: „Изкълчих си крака!" И после казва: „Дано не дойде някой." И онзи, който е паднал и чувствува, че неговите крака не са изкълчени, той може да стане. На къде? На горе. А онзи, на когото краката са изкълчени, той не може да отиде навсякъде. Следователно, неговите желания не могат да се реализират.

Всеки първичен импулс, който действува в душата ти, той си има своя определена посока. Не тургай преграда на тази посока на движението. Ти никога не казвай, че твоят живот няма смисъл. Не, твоят живот има смисъл, защото инак не може да се прояви. Ако го спреш, в този случай ти ще заприличаш на един инвалид. Но природата не създава инвалиди. Инвалидите са създадени от хората. Следователно грехът, който е влязъл, това е първата причина за инвалидство. Грехът това е линията на инвалида. Когато съгрешиш, тогава животът няма смисъл. Но роди се желание у тебе да поправиш погрешката. И тогава животът ти пак добива смисъл. Щом съгрешиш, в тебе ще се яви тъга, недоволство, понеже ти тогава спираш Божествения принцип, спираш Божественото. Това състояние показва, че Божественото в тебе се стреми да премахне в тебе препятствието. И докога ще трае страданието? Докато се махне [стената] на съпротивлението плоскостта на съпротивлението.

И като се махне съпротивлението, ще се образува огъването. Да се огънеш, това значи да тръгнеш. И ще се образуват два върха: Л.Б. и М.Б. Те образуват едно огъване. Огънатото показва само посоката на движението. И ако това движение иде от две противоположни страни, тогава огъването е опасно. Ако огъването от Л.Б. е към М.Б. тогава е добре. Но ако две противоположни течения от Л.Б. и М.Б. едновременно слизат към Т.Д. тогава никоя работа не става. Когато огъването е неестествено, ние имаме полукръг. Щом се образува полукръг, то е едно неестествено движение. Полукръгът се образува по единствената причина, че движенията от двата върха отиват към една точка. Това показва, че животът не върви нормално. Ако Земята изправи оста си, ако тя получи чист и свят живот, тогава един ден Земята ще се осветлява отвсякъде. Природата показва, че е напълно възможно да се осветлява Земята от всякъде. Да кажем, че Месечината и Слънцето се намират на еднаква линия. И Слънцето осветлява от едната страна, а Месечината от другата страна. Следователно Земята е осветлена тогава от двете страни. Само че, в този случай въпросът е, че половината Земя се осветлява от Слънцето, а другата половина от Месечината. Земята никога не може [...] пълна тъмнота. Но един ден ще бъде възможно Земята да бъде едновременно осветлена от Слънцето от всякъде. Това са символи, които трябва да се предават.

Тази змиеобразна линия е линия на движение. Христос казва: „Да бъдете хитри като змиите." Т.е. трябва да имаш посока на движение. Змията няма крака, значи тя се движи съвсем без крака. Когато кажем: без крака, у вас се заражда една идея, че то е едно неестествено ходене. Неестественото ходене, това е отклонение на движението. Значи идеята от правата посока на своето движение се е отклонила. Краката на човека са две успоредни линии и това показва, че движението на човека е вече разумно. Посоката на двата крака показва разумността. Защото краката на човека са успоредни. Когато стъпваш на двата си крака, то ти вече седиш на един разумен принцип. Можеш да разчиташ и да работиш. Трябва да кажеш тогава: „Мога да работя вече. И всичко, каквото желае Бог, мога да го постигна!" Тези думи ще кажеш, когато стъпиш на краката си. Затова не трябва да се обезсърдчаваш. Щом се обезсърдчиш, ти ще се намериш на гърба си в духовния свят, тогава ти си вече инвалид. И трябва да чакаш някой с тарга да те носи. И единият отпред, а другият отзад ще те носят. Всеки един човек, който носят на тарга, какъв човек е?Левият крак наричате Л.Б., а десния крак М.Б., тогава става ЛЕБЕ и МЕБЕ. Ще кажеш: „Какво ще придобия като произнасям тези думи?" Известен път на вашето движение. Проектирайте една стена, тогава получаваме следното: тук има Л.Н. Ти казваш: „Невъзможност". Това е Вавилонска кула. Вавилонската кула беше поставена в долината Т.Д. И Невидимият свят дойде да премахне това противоречие, защото щеше да спре цялата култура. Хората искаха да премахнат страданията. И понеже Невидимият свят не искаше да воюва с тех, каза: „Да им размеся езиците, да изгубят разумността." И тогава всички езици се размесиха и напуснаха работата си върху градежа на кулата нагоре. Божествената енергия, която дойде, ги разпръсна навсякъде и всички почнаха да орат, да пишат и пр.

И сега градят хората кулата, сеят, обработват земята. По цялата земя енергията работи. И понякой път и вие имате желание да направите една кула. Като поет и млад искаш да напишеш едно голямо съчинение. И на всички езици да се преведе съчинението ви. То е Вавилонската кула. Обаче дойде Божественото, измести кулата. Ти станеш работник, вземеш чука и почваш да работиш. Ще работиш един занаят, втори, трети. Рекох, сега не си на правата мисъл. Като поет ще кажеш тъй: „О, планини високи и долини дълбоки." Вярно е, че планината е висока, а долината дълбока. Да се качиш на високите планини е мъчно, а да слизаш в долина дълбока е опасно. Високите планински върхове ще ги скачиш с долините. Няма да туриш препятствие на своя живот. Ти искаш да станеш философ. Това е малка частица от живота. Искаш да станеш поет. И това е само малка частица от живота. Философията седи в това: щом премахнеш причините на някои последствия, последствията не идват. Това е философията.

Това, тази философия има своето приложение. Например ти страдаш, то е едно последствие. Отмахни причините на страданието и страданието ще изчезне. Понеже страданието е едно последствие, то това следствие си има своята причина. Премахни я. Ти сега задаваш въпроса: „Как да я премахна? Аз съм невежа." Невежеството е следствие. Отмахни причините на незнанието и незнанието ще изчезне. То е правото мислене в света. Ти казваш: „Аз съм невежа, трябва да уча." Учението не разрешава въпроса. Защо си невежа? Ти ще намериш причините на невежеството и тогава ще се роди в тебе импулс. Трябва да се яви в тебе любов към знанието, любов към мъдростта. Ти не можеш да се учиш, докато Нямаш любов към мъдростта. Като ще я имаш, ти вече тургаш основата на истинската наука, която можеш да занесеш във всичките светове. Любовта към мъдростта ще роди в тебе знанието. И щом добиеш това знание, ти вече влизаш, вървиш по правилната посока на движението, която природата е определила.

(Всички братя и сестри бяха донесли чаши с вода.) Защо ви са чашите? Какво трябва да правите с това съдържание? Тази вода казва: „Понеже ме наляхте в чашата, да ме изхвърлите на земята не искам; да ме полеете на цветята не искам; при Бога да ме пратите не искам; в училище да се уча не искам; при хората да ме пратите не искам." Тя казва: „Ще намериш такова място за мене, че аз да бъда в безопасно положение." Какво ще правите сега с водата? Да кажем, решавате, да кажем, да я опитате. Но на колко глътки? В природата има един ритмус, вие още не сте определили каква е тежестта на една глътка вода. Вие не сте правили опит върху това. И когато вземеш една глътка вода, усещаш една приятност. Това показва, че тази глътка хармонизира цялото ви тяло. Затова хората казват: „Първата хапка е най-сладка." А пък то е понеже първата хапка ти си откъснал умерено голяма и затова е хубава. А втората хапка ти си я отчупил по-голяма, проявил си лакомия и затова даже можеш да се задавиш. Сега всички вдигнете чашите си и ще пренесете чашите до устните и ще кажете: Л.Б, М.Б, Т.Д. (творчески дела), но няма да гълтате. След това ще вземете една разумна глътка. Това може да правите, когато имате неразположение и се намерите в безизходно психическо състояние. Всякога трябва образ, формула, начин на движение и мисъл. Трябва да се образува в човека желание и посока на движение. И това желание трябва да бъде разумно. Желанието трябва да се постигне. Щом се постигне желанието, тогава има разумност. Щом желанието е постижимо, тогава има разумност.

Всяко желание, всяко движение в природата, неприривни са. Защото природата няма прекъсване. Щом се реализира едно желание, ще се роди друго желание. И с тези желания и с тези постижения се гради зданието на живота. Когато проявяваш едно желание и с постигането му, ти поставяш един камък на зданието. Когато човек казва: това не трябва, онова не трябва, той с това събаря. Чисти желания и чисти мисли трябва да се постигнат, трябва да се реализират. Всяко желание, което не се постига, то е нечисто желание. И всека мисъл, която се постига, е чиста. Следователно, постигнатите желания и мисли са чисти, а непостигнатите желания и мисли не са чисти. Какво трябва да правим с несносните, с лошите мисли и желания? Рекох, постигни чистите си желания и мисли и ще се премахнат лошите мисли и лошите желания. Някой човек иска да те удари с дърво, дай му един самун хляб и сирене и му кажи: „Заповядайте!" Тогава той седи и веднага се разположи и казва: „Ще ме извиниш." И после казва: „От къде си?" Ще се запознаете. Става то причина да реализира той своите желания. Дай му посока на движението. И той тогава ще ти каже: „От къде си ти? Много ми е приятно, че се срещнахме." Ти му дадеш посока на движение. Когато един човек е виновен, той е разбойник. Той е вдигнал сопа и търси някого. Има едно желание и търси да го постигне. Вдига сопата и казва: „Дай тук хляба!" Аз трябва да му туря хляб и сирене и веднага това неприятното разположение на духа му изчезва.

А подпушването трябва да се избягва. Това става като дадеш посока на движение на неорганизираното вътре в тебе, но разумна посока. В дадения момент ще имаш само едно желание, а не много желания. В дадения момент ще имаш едно желание да реализираш и като го постигнеш, тогава второ желание. И пак като го постигнеш, реализираш, после друго желание и т.н. И тогава ти си във връзка с Божествената воля. (Всички държат чашата в дясната ръка и произнасят: ,,М.Б" и после в лявата ръка и се произнася: ,,Л.Б." после се държи в дясната ръка и се произнася: ,,М.Б., Л.Б., М.Б., Т.И. и Т.Д.) и се изпива една глътка (творческо добро). Всички тези букви ще се превърнат, те си имат смисъл.

Сега тази формула: „Само светлият път на Мъдростта води към Истината" представлява само половината от формулата. С горната формула ви давам само половината от съдържанието на творческата линия. Трябва още едно изречение да се образува целия кръг. Една капка и хиляди капки имат един и същ живот. Водата представлява чистота. Водата е чистия живот. Сега ще изпиете тази вода. Ако хвърлите тази вода, утре ще хвърлиш и знанието, мъдростта и прочие. Каквото остане в чашата, насила ще го изпиете. С тази лекция всички без изключение ще израстнете на един милиметър.

Две неща са потребни: воля и разумност. Желание и разумност. Когато волята не е разумна, тя не е воля. Когато змията ухапе опашката си, това значи съвършенство. Божествената планина има два върха. Защо много ваши желания не се реализират? Всяко желание, което няма посока, не може да се реализира. За да се реализира, Трябва да има област за реализиране. И двата върха са еднакво високи, но Л.Б. върха се вижда по-висок понеже е по-далеч. Онази част от линията, която е по-дебела е по-близо, а по-тънката е по-далеч. В тази линия има нещо приятно и страшно, защото е линия, която съществува в природата.

Веждите на човека в какъв размер са? Те са същата линия. И долната част на носа е пак проекция на същата линия.

Никога не сте пили вода друга, така разумно както днес!

- Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

- В Истината е скрит Животът!

7 лекция на Младежки Окултен клас
5.X.1928 г., петък,
Изгрев

НАГОРЕ