НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

24.05.1911г.


София


24. V. 1911 г.


Люб. М. Сотиров,


Получих вашето писмо от 19-того. Дишайте дълбоко и работете над себе си с портокалената, зелената и ясно синята краски.


Портокалената указва добро влияние върху организма; зелената върху чувствата, а синята върху умът. При това имайте пълна и непоколебима вяра в Господа.


Всичко работи за добро и от всяко нещо в животът трябва да се извади по една поука, да се уякчи сърдцето, да се възпита волята и да се облагороди умът. Дръжте се така в съгласие с Небето и Аз ще ви съдействувам. Не се поддавайте на големите влияния и внушения отвън.


Дръжте в постоянна връзка с Господа, Който работи навсякъде. Защото Неговата воля е вий да растете във всяко добро давание. Да богатеете в небесните блага във всяка радост, мир, дълготърпение вяра, смирение и в силата на Неговото Слово. Бодрост на духът това препоръчвам на всички ви. С време всичките настоящи мъчнотии, страдания, спънки, неприятности ще се преобърнат в блага и тогава ще разберете непостижимата Божия Мъдрост и неиследимите Негови подтици. Поздрав на всички!


Ваш верен.


П. К. Дънов.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ