НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас

23.01.1912г.


Бургас, 23. I. 1912 г.

  

Люб. Е. И.
      Получих вашето писмо. Пътят, по който вървите сега, е добър. Този път носи в себе си всичките благословения за жаждующата душа. Търсете Истината и тя ще ви направи свободни. Търсете Божията Любов и тя ще ви научи как да слугувате на своите ближни и да изпълните Волята на благия Отец. Търсете Мъдростта и тя ще ви просвети умовете да разбирате Неговите наредби. Всяка Нова година носи по нещо добро в себе си. Така и тези горните букви имат особен смисъл в себе си, т.е. буквите в картата. Те са с добро значение. Моето желание за вас е всички да растете и да принесете плод добър и благоприятен на Господа. Повикайте Т. А. и й съобщете, че съм получил нейното писмо. Аз именно от тия страдания исках да я избавя по-рано и затова й препоръчах да стане учителка, за да е е далеч. Обаче тя като не проумя моите думи, вдаде се на человешки умувания и аз оставих времето да й даде потребния урок, да се научи, че моите думи всякога носят благословения в себе си за ония, които ме слушат, защото са думи на Бога, думи на Небето, думи на Христа, Когото тя търси. Аз съм готов всякога да прощавам там, гдето има истинско разкаяние. Моите отношения към хората са винаги едни и същи. Аз искам всички да живеят чист и свят живот, всички по възможност да живеят в мир. Ако тя не може да издържи тия изпити, нека се по-отдалечи от Търново временно, докато утихнат работите, за да може тя ясно да обсъжда като как да постъпи. Сега тя е разтревожена, но нека се държи на поста си. Ако постоянствува в добрия път, всичко ще се преобърне за нейно духовно добро. Человек без Бога, без Господа, без Христа не струва нищо. Той си е формално животно, формен звяр. Нека чете 36 Псалом и 5. гл. от Галатяном.

  Моят поздрав на всички ви.

  Ваш верен (Свещеният подпис)
Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ