НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Шумен

2.11.1913г.


Шумен, 2.ХІ.1913 г.



Люб. К. Иларионов,

В понеделник, на четвъртий-того аз ще тръгна за Търново с утрешния трен1. Днес заминавам да посетя едно село в Преславско.

Желая всички да се ползуват с благословението на Господа, Който много пъти е говорил на човеците по разни начини, когато са били готови да Го слушат. И сега Господ е благоволил пак да говори и благословени са всички, които Го слушат и прилагат Неговото Слово. Духът на Господа да ви озарява всички. Приятни са лъчите на Слънцето, когато падат върху влажната земя, посята със семената на Любовта, която носи в своите обятия скрити всичките Божии блага.

П.К.Дънов




Източник: Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 1  

-------------------------------------------
1 Трен (фр.) — влак (Бел. ред.)



, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА



НАГОРЕ