НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя присъства на първия младежки събор, София. Трети ден - 3 юли

3.07.1923г.


Учителя присъства на първия младежки събор,

София. Трети ден - 3 юли

 

Материали:

 

1. Спомен на Мария Тодорова - МЛАДЕЖКИТЕ СЪБОРИ - Програма - покана

 

2. Първи младежки събор, „Разцъфтяване на човешката душа“


23. МЛАДЕЖКИТЕ СЪБОРИ

Школата на Изгрева беше образувана. Бяха оформени Младежкият и Общият Окултен клас. По-късно бе дадена идеята да се съберат младежите на един събор по същия начин, както се осъществяваха съборите на Бялото братство в Търново. Бяха съответно изпратени покани до братските кръжоци в страната и там където имаше младежи бяха уведомени да дойдат на събора. Съответно бяха изпратени покани, в които бяха описани програмата за събора. Ето аз представям една такава програма-покана. Те се пишеха на пишеща машина и отгоре бе обозначено името на онзи, който е извикан на събора. Тази покана, която държа е изпратена до Еленка Цонева от Нова Загора.

Програма-покана

Първи младежки окултен събор, състоял се в град София

 

 

Ден третий - вторник (3 юли 1923 г.)

 

Преди обед (начало 7 часа сутринта)

1. Песен
2. Молитва
3. Реферат „Изкуство", Джуджов (7 1/2 - 8 1/2 часа)
4. Разисквания
5. почивка (9 1/2-10 часа)
6. Общи въпроси (10-12 часа)

 

След обед

1. Събрание на сестрите (3-4 часа) КОНЦЕРТ от 41/2 до 61/2 след обед Почивка

 

 

Изгревът - Том 5

23. МЛАДЕЖКИТЕ СЪБОРИ

(спомен на Мария Тодорова)


Първи младежки събор
„Разцъфтяване на човешката душа“

 

9. Окултизъм и наука (Б. Боев), 3 юли, 1923 г.
10. Окултни науки (К. Кузманов) , 3 юли, 1923 г.
11. Новото учение или великата лаборатория на живата природа (П. Теодорова) , 3 юли, 1923 г.
12. Свободни училища, основани на окултната педагогика (Б. Боев) , 3 юли, 1923 г.
13. Общи въпроси, 3 юли, 1923 г.
14. Първото правило, 3 юли, 1923 г.

 

Първи младежки събор, „Разцъфтяване на човешката душа“, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ