НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №39
25.07.1900г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№39 (отворено писмо)

гр. Бургас, 25 юлий 1900 г.
За г-на Петър К. Дънов,
хотел „Орел", гр. Варна


Бр. Дънов,

Пристигнах благополучно. Добре ме посрещ­наха132, но днес съм малко неразположен, види се от морето. Друго нищо особено няма. Сега чакам да се уталожа малко и с Божията Воля да почна наново, нов живот133.
От всичките съобщения Тодор нека вземе преписи за ръководство.

От твоя страна ако има да ми съобщиш нещо, направи това по Тодор.


С поздрав до всички ви: П. Киров


.....................
132.    Вероятно става дума за жена му и родителите й. Явно те са били против заминаването на П. Киров за Варна и това е било повод за пореден конфликт. По думите на П. Киров в писмо от 11 януари 1901 г. Учителя П. Дънов е казал още през лятото на 1900 г., че „домашните му ще бъдат наказани". (П.К., № 39, 25.07.1900 г.)

133.    Има предвид живота си след кръщението му на 23.07.1900 г. (вж. бел. 100). (П.К., № 39, 25.07.1900 г.)

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ