НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 април

25.04.1938г.


Разговор с Учителя на 25 април 1938 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Новата култура


Спомен на Ана Шишкова

 

29. Новата култура


25.IV.1938 год. Третия ден на Великден, на обеда


На планината ръцете изстиват от многото електричество, но не измръзват. Когато измръзват, посиняват, а от електричеството не посиняват. Много прана имаше.


Където мине електричеството, образува се магнетична среда, като река проправена и около реката има условие за растителност.


Електричеството кара сърцето да тупти. Съгрешиш ли отбиват реката (електричеството) и спира сърцето.


Думата „грях" е стара идея.


Крива черта неправилно поставена и не колкото трябва дълга (носа).


Съвременният дявол е най-елегантно облечен. Дявола го рисуват като мъж, понеже е вдовец, без Любов. Дяволът изневерил на жена си, Истината, и го изпъдили из небето.


На религиозния човек черепът е изтънен на горната част. Под микроско­па се виждат чудни неща. И на човека може да се увеличи зрението и ще вижда повече, от което вижда сега.


Яденето, хлябът е материално, на физическия свят е.


Реално е това, което чувствуваме в духовния свят. Идеално е, което мис­лим, в умствения свят. Сега ги смесяме.


Вечността не е безкрайна. Бог казал: „Вечно няма да ви простя." Една вечност какво е? За Брама е 1 и 17 нули (100 000 000 000 000 000) и 1 и 17 нули е издишане, та вдишка на Брама е вечност за индийците.


Телевизията ще обясни телепатията.


Муха не бяга от човека, защото не го вижда, но от пръста му бяга, защото пръста вижда. И ние малките неща виждаме, малките идеи. Големите идеи не виждаме.


Любовта е първичният Божествен импулс, Който осмисля живота, та тя трябва все да го подтиква към деятелност, за да тече.


В хлебеца има слънчева енергия. Приемем ли я, дава движение.


Адам го туриха в онази култура, Великата, но Адам не устоя и го изпъдиха на земята и сега пак се връщаме към онази култура. Сега иде културата на Братството. Всичко старо ще си отиде. Новото ще дойде, Любовта.


Братът сърбин каза: „Вместо ние да сме центъра - егоцентриране, да е Теоцентризмът - Бог да е центърът."


Като капне една капка, не мислете, че ще удави целия свят. Че казал някой нещо - в края де стане, което Бог е казал.


Светът, цялото човечеството е зъбчесто колело. Всеки зъбец да тегли колелото и кому кога дойде редът, става пръв зъбец.


Но пак им казва Бог: „Обърнете се към Мене и ще ви помилвам."

 

 

Изгревът - Том 17

29. Новата култура, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ