НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Реализиране на желанията / Щастието

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Реализиране на желанията

Най-често използвани думи в беседата: човек, желание, има, може, реализира, условия, ден, част, минете, намира, свят, щастие, желанията, път, упражнение, известни, реализиране ,

 Младежки окултен клас , София, 13 Март 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Размишление.

Чете се темата: „Първият ми учител или първата ми учителка и спомени за тях".

За следния път пишете върху темата: „Причини на индивидуалните погрешки".

Като пишете темата си, правете разлика между грешка и грях. За да отговорите на въпроса защо човек греши, вие трябва да мислите, да изучавате себе си и своите ближни. Докато е млад, човек най-добре учи; дойдат ли старини, мъчно учи. И в зряла възраст човек може да учи, но затова се иска силна воля и желание за учене. За да не изпадне в безволие, човек трябва да стимулира всички клетки на своя организъм, да им даде тласък към деятелност; даде ли им импулс, те знаят какво да правят. Всяка клетка, всеки орган в човешкото тяло има специфична служба. Силните желания стимулират клетките и органите на човека към известна дейност. Човек трябва да има силни желания, но не и многобройни - ако желанията му са много, някои от клетките се уморяват и отказват да работят, останалите клетки работят вместо уморените, с което се създава дисхармония в организма. Каже ли човек, че не е добре разположен, че има лошо настроение, причината за това се крие във вътрешната дисхармония на организма му - резултат на чрезмерните желания в него. В човешката душа са вложени много желания, които не могат да се реализират в един живот. За да се реализира едно желание, необходими са благоприятни условия - без тези условия реализирането на това желание е невъзможно; каквито и усилия да прави, човек не може да постигне никакви резултати. В това отношение човек трябва да бъде разумен, да знае кои желания може да реализира в даден момент и кои не може; като знае това, не трябва напразно да изразходва своите енергии.

При реализиране на желанията съществува закон, според който искате ли да реализирате известно желание, сложете го в подсъзнанието си и не мислете повече за него; работете в това направление, но не мислете кога ще го реализирате, какви ще бъдат резултатите му и т. н. Например ако едно дете иска да порасне, да стане високо, и всеки ден се мери, за да види колко е израснало, растенето ще спре; престане ли да мисли по това желание, престане ли да се мери, един ден то ще остане изненадано, че е израснало с няколко сантиметра. Този закон действа както във физическия, така и в психическия живот на човека; не се ли спазва, никакво желание не може да се реализира. При това за реализиране на желанията трябва да се спазват известни условия - например може ли малкото кученце да вземе парче месо от устата на едно голямо, силно куче? Каквото и да прави, колкото и да е силно желанието му да си хапне от това месо, кученцето може да го постигне само при едно условие: когато голямото куче задоволи глада си и остави парченца от месото, които не може вече да яде - тогава малкото кученце ще се приближи внимателно към тия парченца и ще си хапне, отчасти ще задоволи желанието си.

Като не знаят законите за реализиране на желанията, хората се чудят защо едни от желанията им не се постигат, а други се разрушават. Много естествено, днес на Земята има около два милиарда човека; представете си, че всички тия хора в един момент имат едно и също желание, значи на вашето желание се явяват още два милиарда конкуренти - каква е вероятността именно вие да постигнете това желание? При това съвременните хора не са дошли до еднакъв уровен на развитие, за да знаят в даден момент кой човек има най- голяма нужда от нещо и да могат да отстъпят. Хората не са организирани в едно общо цяло, всеки живее за себе си и се стреми към своите лични интереси. В това отношение хората са подобни на пясъчни зрънца, поставени в едно шише; те постоянно се блъскат, удрят се едно в друго, без да постигнат това, което желаят - каква хармония може да съществува между пясъчните зрънца?

Наблюдавали ли сте какво става с вашите идеи? Дойде в ума ви една идея и започвате да мислите как да я реализирате; мислите ден, два, месец, година върху нея, докато един ден я захвърлите. След това през ума ви минава друга идея, но и нея слагате настрани - защо? Времето и не е дошло. Дайте си отчет колко от вашите идеи са реализирани. Защо човек не може да реализира своите идеали - защото не е готов. За да постигне своя идеал, търговецът трябва да бъде умен, да разполага със знания, за да приложи разумно капитала си; за да постигне своя идеал, ученикът трябва да има известни способности, да впрегне своя ум на работа; за да реализира своите идеи, човек трябва да прави упражнения, да развива своя ум, своето сърце и своята воля, да ги впрегне на работа.

Като ученици, вие трябва съзнателно да работите върху себе си, да развивате постоянство и издръжливост, еднакво да понасяте и радостите, и скърбите; считайте ги за гости, вън от вас, които ви посещават, и се отнасяйте към тях съзнателно, приемайте с Любов, а не по закона на необходимостта. Ако генералът накаже някой от подведомствените си офицери и го накара да мине през града бос, със стомна в ръка, пълна с вода, той ще изпълни ли наказанието си? Ще го изпълни, защото законът го заставя. Това, което за офицера е закон, за ученика трябва да бъде идеал. За своя идеал ученикът трябва да бъде готов на всичко. Идеалът подтиква човека да върви напред, в стремежа си да постигне своя идеал човек познава какви сили се крият в него; изобщо, в стремежа да реализира своя идеал човек се изучава, вижда докъде е достигнал в развитието си.

Като е дошъл на Земята да учи, човек се натъква на задачи, които самостоятелно трябва да реши. Представете си, че ви дават задача да си пробиете път в обществото - какъв метод ще приложите за решаване на тази задача? Или представете си, че ви накарат да минете през една неприятелска линия, която е образувана от множество войници, добре въоръжени и гъсто наредени един до друг. Вие поглеждате от- тук-оттам и намирате, че е невъзможно да минете линията; най-после казвате: „За да мина през тази линия, трябва да се превърна или в птица, да прелетя над нея, или в къртица, да мина под нея". Птицата и къртицата символизират две състояния, с които човек може да мине през известни изпитания. Това е сложна задача. Да минеш през една неприятелска линия, това значи да реализираш известно желание. Човек може всеки ден да реализира по едно свое желание, но въпреки това не успява - защо? Условията за реализиране на това желание не са при него, те се намират далеч някъде, вследствие на което желанието остава нереализирано. Един ден, когато всички хора се организират, когато заживеят братски помежду си, няма да има непостигнато желание - чрез мисълта си хората взаимно ще си помагат; при това положение, ако условията за реализиране на едно ваше желание са в Америка или в Англия, обърнете се към своето вътрешно радио веднага да ви отворят път. Днес за реализирането на едно желание минават десетки години, а тогава, при едно бързо съобщение между хората, желанието ще се реализира веднага.

Реализирането на желанията на човека наричаме придобиване на щастието. Обаче щастието на даден човек не се намира непременно в народа, в който живее - щастието на българина не е само в България, щастието на германеца не е само в Германия, на англичанина не е само в Англия. Ние виждаме българи, пръснати из целия свят - търсят щастието си; ние виждаме американци в Германия, англичани в Индия - всички търсят своето щастие. Щастието на човека не е само в почвата, която обработва; част от условията му се намират в почвата, във въздуха, във водата, в храната, но част от условията му се намират на Слънцето, на Венера, на Юпитер, както и на всички останали звезди и планети. Ако знае законите да се съобщава с тия планети, човек би намерил своите условия в тях и би ги използвал разумно; ако е дошъл до високо съзнание, човек ще телеграфира на приятелите си, които живеят на Слънцето, да му изпратят условията, които се намират там, и щом получат телеграмата, те веднага ще му изпратят ония елементи, които са му необходими.

Съвременните хора не са дошли още до това развитие - направо да се съобщават със Съществата на другите светове и да получават от тях необходимите елементи за живота си. Какво правят тогава - те се обръщат към религията, по вътрешен път да се свържат с Бога, т. е. с възможностите на Живия Космос. Да се обърне човек към Бога, това значи да придобие онази светлина, чрез която да изучава условията за развитието на своя ум, на своето сърце и на своята воля - само по този начин той може да съгради своя живот, да организира силите в себе си, да даде път на Божественото, на висшето Аз.

Упражнение. С лявата ръка правите паси върху дясната -от рамото до лакътя, при което взимате тона си (долно си) със звука у; продължавате пасите от лакътя до китката и пеете тона ми (на първата линия) със звука а; и най-после, продължавате пасите по китката, като пеете тона си (на третата линия) със звука и. Горната част на ръката, от рамото до лакътя, представя физическия свят; чрез движение на лявата ръка по горната част на дясната вие усилвате волята си. Разстоянието на ръката от лакътя до китката представя Духовния свят, т. е. чувствата в човека; китката представя ума, т. е. Божествения свят.

Това упражнение ще трае седмица. Ще го правите по два пъти на ден: сутрин десет пъти и вечер десет пъти. Като правите упражнението, ще наблюдавате какви резултати произвежда върху ръката или върху целия ви организъм.Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Щастието

Най-често използвани думи в беседата: човек, желание, има, може, реализира, условия, ден, част, минете, намира, свят, щастие, желанията, път, упражнение, известни, реализиране ,

 Младежки окултен клас , София, 13 Март 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


VI година (1926-1927)
24-та лекция на Младежкия окултен клас,
държана от Учителя в София на 13.III.1927 г.

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА!

(Размишление.)

(Чете се темата: «Първият ми учител и споменът за него».)

Основни точки на миналата лекция – помните ли ги?

Някой от вас занимавал ли се е със закона на статистиката?

За следния път пишете върху темата: „Причини на индивидуалните погрешки". Защо човек греши. Ще правите разлика между грешка и грях.

Вий сега сте още в младите години. Като достигнете до известна възраст, ще бъде мъчно да се учите. Има един основен закон, който гласи така: Човек трябва да стимулира всичките си клетки, всяка деятелност, т. е. всяка една клетка добре да функционира. И всяка клетка си има своя специфична работа, а група от клетки съставят малък мускул или орган и той си има свое специфично предназначение.

Чрезмерните желания стимулират някои клетки и те се изтощават предивременно, а други се изморяват и вследствие на това се явява един дисонанс в живота. Лошите настроения се раждат от един дисонанс на задните центрове на мозъка. Лошите разположения се раждат не от човешкия ум, а от желанията, от чувствата, чрезмерните желания.

Има един закон: В човешката душа са вместени хиляди желания и някои от тях вий искате сега да ги реализирате, а те са определени за след хиляда години. И вследствие на това, като няма условия, вий се наказвате. Едно желание, за да се реализира в дадения случай, трябва да има условия.

Сега вашето съзнание будно ли е? Знаете ли какво нещо е да има човек условия? Направете едно малко наблюдение с малките деца. Обърнете вниманието на кое да е малко дете, да иска да порасне, за цяла една година, и ще видите, че туй дете с милиметър няма да порасне. Отклонете вниманието му, да не мисли за растенето си следната година – ще порасне.

Този закон, ще го приложите. Той действува и в психическия свят. Има известни желания, колкото и да ги желаеш, остават непостижими. Ти не можеш да ги реализираш. Защо са непостижими? Да ви кажа. Представете си: едно голямо куче държи един голям бут месо и дойде едно малко бараче пред него. Този бут е в устата на това, голямото куче – каква възможност има за туй кученце да вземе бута? Има само една вероятност: че туй куче, като се наяде, ще остави другото и кученцето ще вземе туй, малкото парченце, ще се задоволи.

В света, в който живеете, има 1 милиард и 600 милиона конкуренти. Значи, законът е такъв. Искаш да те обичат. А – туй е стремежът. За него има 1 милиард и 600 милиона конкуренти. Каква е възможността вие да добиете? 1/ 1 600 000 000-на е. Ако един човек се занимава с търговия и не знае да манипулира с капитала, ще го изгуби, ще каже: «Защо ми трябваше да се занимавам с търговия?»

Най-първо, то е едно упражнение на мозъчната и нервна система. Трябва да се приготви умът ви за работа. И както тази сутрин ви загатвах, може да знаете, че сте станали твърд и постоянен, когато дойдат и скръб, и радост, да ги считате еднакво приятни. Да ги считате като гости вън от вас. Ако сте военен, направите погрешка и полковникът ви наказва бос да минете през града, да носите вода, нали ще го направите, това? Ако не, ще има наказание. Колцина от вас сега биха го направили, това, по добро желание? Щом е полковникът със закона зад гърба ви, ще минете, щом го няма...

Идеалът, той е полковникът. Идеалът – има нещо, което ни подтиква напред. По някой път вътрешно трябва да правите опити за себе си. Опит не такъв, изкуствен, но опит, за да опитате вътрешната сила, почива ли вашата воля на една здрава основа и да знаете истината, до която вий сте дорасли, и какво може да направите.

В живота има известни задачи, които ви са дадени. Как ще ги постигнете? За пример според вас, за да си проправите път в обществото, кои методи ще употребите? Ще ви задам следующата задача. Представете си, че ви задават задачата, като човек, да преминете през една неприятелска линия – тъй, войник до войник. Но непременно трябва да минете. Ако не може да минете, туй ще ви коства живота. По кой начин може да минете? Кой метод ще изберете? Може да минете като птица и второ – може да минете като кърт. Значи трябва да знаеш изкуството да си образуваш криле и прехвръкнеш, или да се превърнеш на един кърт – туй, което сега военните правят. Знаете ли изкуството как да станете на къртове? Този символ как ще го изтълкувате? (- Да може човек да лъже.) Не, никаква лъжа! Защо, пробиеш една дупка под неприятеля, да минеш...

Един милиард и 600 милиона след колко години може да се реализира? (- Трябва да се знае периодът на реализирането на едно желание.) Десет години. Но всеки ден имаме 1 милиард и 600 милиона случаи да се реализират на ден. (- Значи, за всекиго съществуват възможности.) Всеки ден. Но, за да се реализира, туй благо е разбъркано – ти може да вземеш чуждо благо. Да кажем, твоите условия за реализиране се намират в Африка. Докато дойде туй желание, колко време ще вземе? Всеки ден има един случай да се реализира едно твое желание, но условията не са поставени там, където живееш. То е една сложна задача. Затуй за бъдеще, когато цялото човечество по земното кълбо се организира психологически, ще настане тази хармония, защото тогава условията ще се трансформират чрез мисълта, телепатически. Твойте условия са в Америка, да кажем, тогава чрез радиото веднага ще ти се отговори. На други, от Англия, условията са тук – възлага на теб. Ще става размяна и то веднага. А сега за едно твое желание години ще минат, докато намериш правия път.

Всичкото щастие не е в България и всичкото щастие не е нито в Англия, нито в Америка. Ако би било така, американците не биха ходили в Германия да дирят своето щастие, англичаните – в Индия. Щастието на един народ не се намира само в почвата; тези условия се намират и вън. При това щастието на човека не се намира и на Земята – не че не се намира, част от тези условия само. Част от тия условия се намират в Слънцето и във Венера, Марс, Юпитер, и в другите звезди. То е една сложна задача. И когато се качите, съвършеният човек ще разбира законите и ще знае къде се намира. Известни елементи на моето щастие се намират на Слънцето, аз трябва да съм дорасъл до тази степен, да телеграфирам на моя приятел: «Моля, условията – известни елементи, които ми са необходими – да ми се изпратят.» Затуй в религията, като се обръщат към Бога, молят се на Бога Той да ги реализира – а Бог, това са всички възможности на живия Козмос, на туй единство. Затуй в окултната наука човек ще изучава условията за развиването на човешкия ум -условията за всяко едно желание, за всяка една мисъл. Под думата мисъл и желание разбирам онова, от възходяща степен, което съгражда съзнанието на човека или егото на човека.Ще ви дам едно упражнение. Ще го правите цяла седмица, сутрин и вечер по 10 пъти. Ще наблюдавате какви резултати ще се произведат в ръката ви или в целия организъм.

Ръката се разделя на три части: I – от рамото до лакета; II – от лакета до китката; и III – от китката до върха на пръстите. С лявата ръка теглим «паса» върху дясната от началото (рамото); докато минаваме първата част, пеем «У...-у...», през втората: «А...-а...», третата – «И...-и...», и то в акорда (фиг. 24.1).

«У» (I част) – упражнение на волята – физическия свят.

«А» (II част) – упражнение на сърцето, чувствата, духовния свят.

«И» (III част) – упражнение на ума, Божествения [свят].

Ще спазите тоновете.

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА.

НАГОРЕ