НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна

29.02.1918г.


Варна, 29.II.1918 г.


Люб. Паша,


Пеню пристигна благополучно и бе посрещнат от всички добри приятели, любящи Христа.


Поздрав от Пеня, Димитра и Христа. Което Господ върши, е добро. Земният живот има смисъл само в изпълнение светлата воля Божия. Малките тревоги, недоразумения, дребното честолюбие и тем подобни само спъват душата и я обвързват.


Любов свързана с Бога в едно.


Вяра примирена с чистите и святи духове.


Надежда сдружена с всички добри хора по лицето на земята.


Ваш верен Ж. К. В. О.


П. К. Дънов


Забележка на редактора: Писмото е във връзка със заминаването на Пеню Киров от този свят.Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 13


Същото писмо е публикувано в сборника Писма до първите ученици (1889-1906г.), с дата 29. I. 1918 г., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ