НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсене


< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Стоянка Илиева

24.11.1930г.


Писмо от Учителя до Стоянка Илиева

 

Любезна Стоянке,

Земният живот представлява една велика школа, в  която душите се възпитават да усвоят Пътя на Истината, който води към  Първото Начало на живота - Бога. През миналите векове са давани разни  отговори на Свещените Книги; някои от тези отговори са задоволителни  според времето си, но някои трябва да се обяснят в лицето на сегашната  истина, а това съставлява най-важното за развитието на човешкия Дух. В  беседите и лекциите ще намерите отлична светлина за вашия ум. Няколко  правила за упражнение. Искай Любовта; търси Мъдростта; хлопай за  Истината. Не преставай да работиш. Гдето е Истината, ходи там; гдето  свети Мъдростта, мисли там; гдето е Любовта, живей там. Радвай се на  най-малката твоя придобивка и благодари на Бога, че те е удостоил да  видиш Великото на живота, скрито в малкото.

Радвай се на онова в тебе, което расте и се  развива и расте и зрее. Вярвай в непостижимото, вярвай в невъзможното,  за да видиш тяхната реалност и тяхната постижимост. Бог е Бог на  непостижимото, на невъзможното. Той е създал света затова.Ако търсим  възможното, ние търсим общуването с хората; ако търсим невъзможното,  непостижимото, ние търсим общуването с Бога, а това е пълният смисъл на  живота. Благата на живота са реални само тогава, когато идват по пътя на  невъзможното и непостижимото.

И тъй, Любовта е Любов за непостижимия живот;  Мъдростта е Мъдрост за непостижимата виделина; а Истината - за  необятната свобода. Страданията и мъчнотиите са граници между възможното  и невъзможното, между постижимото и непостижимото. Радостите и  дарованията са плодове на непостижимото и невъзможното. Това е идеалът  на великите души, които служат на Господа на всичката пълнота; те не  търсят постижимото и възможното; за тях това е дело на миналото. Ала  непостижимото и невъзможното е дело на бъдещето. За тях настоящето е  Любовта, Мъдростта, Истината, животът, светлината, свободата. Това са  пътищата и методите, по които непостижимото, невъзможното дават своите  блага; от там иде силата на мисълта, на живота, светлата мисъл на Духа,

Това е Пътят на Едногото и Пътят на  съвършенството - това е Пътят на недостъпното. В него се вместват всички  велики блага. Така казва Непостижимият: Аз съм Път за Любовта, Път за  Мъдростта, Път за Истината. Там гдето е животът, виделината, свободата,  там съм и Аз.

Само Божията Любов носи живот и пълна радост.

24.ХI.1930 г. /Свещеният подпис/

 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 8

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder