НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Тереза Керемедчиева (снимка на писмото), Варна

1.04.1918г.


Л.Т. К.*

Получих писмото ви. Син ви да използва слънчевите лъчи и дълбокото дишание. Използвайте ги и вие. Болежката в ръката е едно преходно състояние на нервната система. То ще мине. Вървете смело и решително по пътя на чистия и свят живот, пълен с Любов, вяра, Надежда и Господ ще уреди всичко за добро. Редът може да го дадете и на другите. Имайте Божествено търпение, всичко ще се уреди съобразно с Великия Закон на Живота.

Когато дойда в София, ще уредя всичко.
Моето благословение на всички.

Он. К.В.О.* *
   (Свещеният подпис)
Варна
1.IV.1918 г.


--------------------------------------
____________________________________
* Л. Т. К. - Любезна Тереза Керемидчиева.
** Он. К. В. О. - Онзи, който ви обича.

Image_087.png


 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 14

Tереза Керемедчиева до учениците

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ