НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

11.09.1910г.


София, 11. IX. 1910 г.


Л. К. И.  Предайте моя поздрав на всичките приятели. Бъдете всички бодри и весели духом. Ходете с пълна вяра и упование в Господа и той ще преобърне всичко да работи за добро. Аз ще ви съдействувам по пътя на Истината и живота да познаете Божията благост, милост и Любов, която Той храни към всички, които Го търсят с всичката си душа. Там, гдето е Любовта, там е и Божият Дух, там, гдето е Духът, там е и животът, а там е и Господнето благословение, а гдето е Господнето благословение, там е и подемът и въздигането на человешката душа, на человешкото сърце и на человешкия Дух. А гдето е въздигането на душата, там са и плодовете, вечните плодове на живота, които укрепяват и въздигат падналите духом. Пребъдвайте всякога в Господния Дух, изпълнявайте Неговата Воля, ходете по Неговите стъпки и ще вкусите и опитате, че Господ е благ.

  Ваш верен П. К. ДъновИзточник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ