НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

На разговор с Учителя

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

На разговор с Учителя

Най-често използвани думи в беседата: има, брат, бог, сега, против, работа, мисъл, бъде, вяра, хора, царува, имат, тук, поп, българия, молитва, сърце, учител, част ,

Извънредни беседи , София, 19 Април 1927г., (Вторик) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАПО СЪБИТИЯТА

Ще се усложнят в Далечния изток - Китай, Русия и Англия ще се срещнат.

От другите държави всяка гледа да завземе, да запази интереса си, но да не взема участие в борбата, постепенно ще се отдръпнат, а сега се борят - надхитрят се. Мордохай срещу Мордохай - хитра и умна е Русия. Ненадейно ще настъпи през Добруджа, за да има район на действие - широчина, и свободата за действия против Англия. България е в английските "води" и това не се харесва на Русия.

19-ти април, 1927 г., вторник
На Изгрева, София


----


"Дядо Иван" си е пуснал пояса и само чака някой да го настъпи. Англия е застъпила крайчеца му вече.

В китайския народ има вече пробуждане духовно и национално - ще изгонят чужденците.

Ако не поумнеят европейските държави, ще предизвикат расова война - не така лесно се побеждава 430-милионен народ, ще наложат едно нашествие на жълтата раса.

20-ти април, след пладне, сряда


----


Животът е проявление на Духа в материята.

Един малък народ трябва да бъде долина по отношение на големите народи, които са върхове по отношение на малкия народ, защото всички енергии от върховете слизат към долината и тя ги прибира; по тая долина трябва да има изход, за да се изтича, иначе ще стане на блато и започва разлагане. Така е и с един човек по отношение на другите хора. А да бъде долина, то значи да бъде в смирение, а другите хора да бъдат върхове по отношение на него и така той ще печели.


----


Запита Учителят: Употребявате ли новото мото: Бог царува на Небето, Бог царува на земята, да бъде Името Му благословено. И поясни: Имаме едно мото, на което досега бе дадена само първата част: Верен, истинен, чист и благ всякога бъди! Но към кого трябва да бъдем В.И.Ч.Б.? - Към Бога! - Към кой Бог? - И дава се втората част на същото мото - към Бога, Който царува на небето, и казваме: Бог царува на небето, Бог царува на земята, да бъде името Му благословено! - Първата част на мотото е вече скрита вътре в нас и произнасяме само втората част.

21-ви април, 1927 г., 6.00 ч., София. Време ясно, тихо.


----


19 ч., събрани в стаята на Учителя на ул. "Опълченска" 66 ръководителите, поканени: от София - братята Тодор Стоименов, Драган Попов, Начо Петров и Деню Цанев; от Русе - брат Никола Ватев; от Търново - брат Константин Иларионов; от Варна - брат Емануил Иванов; от Бургас - брат Минчо Сотиров; от Айтос - брат Георги Куртев; от Сливен - брат Димитър Добрев; от Ямбол - брат Тодор Абаджиев; от Стара Загора - брат Панайот Ковачев; от Казанлък - брат Захарий Желев и от Пловдив - брат Петко Епитропов; всичко 14 човека поканени; отсъствуват Д. Цанев и Н. Петров.

[[Картинка:fig.bratia.jpg]]

Пристигна Учителят и ни запитва: Починахте ли си? Утре ще се съберете в 4 ч. сутринта тук, а за обед на Изгрева ще отидем, а за последните събрания там ще определим мястото.

Разговори по политиката: Англия е настъпена по ахилесовата пета в Китай. Сърбия е поставена натясно - турена е в обръч от Италия, Унгария, Гърция, Албания, искат от нея "нещо" и тя трябва да даде това нещо, а отношенията между Италия и Сърбия, че са влошени, то е шашарма, и Сърбия ще я заставят да даде "нещо".

Относително запретените събрания от кмета и попа в село Каялий (Бургаско) на нашите приятели. Учителят каза: Това са допустими неща в пътя на работата ни - власт са, нека си опитат силата.

Вие трябва да отличавате Божествените мисли от някои чужди външни мисли. Някой път вашият противник ще се стреми да ви предизвика, като сте слаб.

Църквата щяла да се обедини: всички, които са отишли там, вътре в нея, уж за да работят, са отишли да ядат и пият, а там обединение не може да има. Тази църква е блудницата, тя е жената, която седи на 7-тях хълма, истинската църква е горе. Тук тя си служи със същите методи, както политическите партии, гдето има само интерес. В католическата църква се тровят - така премахват неприятелите си. И в нашето Братство мнозина са влезли за интерес, като играят "една роля" и служат на два бога - трябва да се пазите и да разпознавате кой на кого служи. Сега престъпленията се вършат по много скрит начин - без да усещаш, ти напакостяват. Вие трябва да развивате вашата интуиция, за да разбирате с кого имате работа - те всички ще си отидат. Те са като жабите, които крякат в едно блато; щом пресъхне водата, и всички жаби престават да крякат. И тия попове са все ненапреднали души, те са от черната ложа и се отличават. Криво ходят, те все имат нещо особено. А поповете, тях ги оставете - тям от другаде ще им дойде. Техните деяния са насъскване от католичеството, от папата - аз ги наричам "черните манафи". Това, което става, е все папство - италиански фашизъм. Те насъскват и нашето духовенство. И Мусолини ги гони, те го накараха да се обяви против масоните, но от Америка го нагънаха, стегнаха го и той се скара с папата. Те изгориха и именията на Щайнера, но сега по-хубаво училище правят. Католиците ги разгониха и гонят ги отвсякъде. Гръцката църква се пречиства отвсякъде. И в Русия разгониха свещеничествата. Масоните искат и ще успеят да респектират папата, те имат организация твърде здрава. Какво ново ще внесе духовенството при сегашното си състояние? - Нищо! Те нямат методи, хора, тяхното не е възпитание, а е дресировка. Духовенството в Италия, Испания, Франция отслабва. Само в Испания засега има повечко влияние, но духовенството вече си отива.

Ако дойде едно ново правителство, например земеделско, какво ще стане? Те се опозориха. Ако дойдат левите - не се забравя станалото. Но не се занимавайте с тях - с духовенството, а противодействайте с мисълта си. Турците казват в една своя молитва: "Седем краля да не дойдат в споразумение." И тогава те печелят: "Еди кралля барашик олмас!" Законът е там: човек да не се свързва вътрешно. Человек има една само връзка - тя е с Бог, а втора връзка да не прави. Влизаш в кладенец, вържи се; излизаш вече от кладенеца, развържи се. Техните противодействия са вътрешни влияния, които вие възприемате от пъпа, от долу, а там е адът, гдето живеят всичките дяволи. Дебелите черва са първото небе, стомахът е астралът, дробовете са второто небе и главата - третото небе. Нечестивите духове, за да разбъркат главата, разбъркват стомаха - те имат съотношение помежду си. Боли те сърцето, трябва да го разтовариш чрез черния дроб: има движение от сърцето към черния дроб, но обратно движение няма. Чрез сърцето е правилната връзка с астралния свят. Сърцето трябва да бъде чисто, за да бъдеш силен. Черният дроб не трябва да се подпушва, пуснете всяка една мисъл лоша, за да си върви чрез една добра мисъл и така става изравнявание. Идва ти една Божествена мисъл: "Утре стани в 4 часа и си направи молитва", но ще ти дойде и друга мисъл: "Поотложи това, друга работа направи!" Ти трябва да изпълниш първата мисъл. Помоли се най-първо, като станеш сутринта, защото светът е място на оплетености и ти трябва да се освободиш от тия оплетености, това само с молитвата ще направиш. Не външната, а вътрешната молитва!

За съдействие сегашните хора изучават техниката, а вие какво трябва да изучавате за борбата си с вашите неприятели? - Винаги бъдете добри, с добри мисли. Връзка с Бог винаги да имате и вяра, че Той ще ви послуша. Идва ли ти мисъл, че "Бог няма да ме послуша!", ще знаете, че това е от дявола. Вземете пример от Устабашиев и Сейко Николов - те се бяха сприятелили против мен, а сега те се скараха и се разделиха. Сега и Сейко Николов се скара с владиците и им пише: "И вие ще дойдете при нас!" Ще знаете, че идва нещо странно, но се забавя още. България е единствената страна, гдето поп не ще остане, няма да има поп в България. Това е последствие на техните дела. Казвам им: Опълчите ли се против мене, нож не вадя, но опълчите ли се против Божието дело, изваждам ножа си и тогава нито джубе, нито нищо не ще остане от тях. (Дай Боже, по-скоро да стане! - отговорихме.)

Против един японски пророк се бяха опълчили в Япония, но само нещастия дойдоха върху тая страна и бяха принудени да му отворят пътя и му отвориха.

Вие трябва да работите. Какво ще ви ползва, като ще видите наказанието, когато то дойде? - Няма нещо красиво в него. Трябва сплотяване между вас - сега минавате по дъното на ада и трябва да минете през него, защото иначе ще страдате повече. Вземете нашия приятел Стойчев (Илия): евангелистите го извадиха от "Сингер", теософите го пратиха в горите да сече и се оплете, и се изгуби. Ако вам ви трябват пари, ще ви пратя да си извадите, но по-после ще се отделите и ще се загубите. (Примера за оня директор от мината "Перник", който лятос, като ни гледал на Изгрева на събора, казал: "Празна работа е това." Уволняват го обаче от длъжността му, никъде работа не намира, продава и последната си вещ - машина за шев - за издръжка, залага я и много отруден е бил. Тогава идва при Учителя и той му казва: Твоята работа ще се уреди. И наистина урежда се, но повече при Учителя не се явил. Той в случая е погледнал по човешки - усъмнил се е да не би и тук да го оберат, тук именно, при нас, да не му продадат машината. Значи няма сърце у него.) В подсъзнанието му виждам се борят два вида същества: и на Бог иска да служи, и на света. Казвам: Хората трябва да се сплотят, за да си помагат един на друг. Има въпроси, които с пари не се разрешават. Например болен е един човек, умира - парите не помагат в случая. Трябва да има приятели, които да му помогнат в случая.

И поповете сега имат дългове и търсят кому да прехвърлят тези си дългове, а законът е, че те трябва да си носят дълговете, за да се изплатят, много им е дадено и опитвали са толкова пъти! На поп, владика, не трябва да се помага. Това е безвъзвратно решено. На някой беден, прост човек може да се помогне, но не и на поп или владика. Те са се изплашили от нас и в главите им все наши хора се въртят. Сутрин от като станат, и им се изпречи някой "дъновист" пред тях. Не се спирайте пред тях. В България има само пет попа - нито един повече. Само пет попа има.

Трябва разумна работа, а не само и духовна. Кучетата като лаят, това показва, че искат по едно парче хляб. Трябва смелост, безкористие и пълна вяра, вътрешна смелост, а не външна, защото борбата е вътрешна, а не външна. Вяра жива трябва. Ще се научите да пеете: "Вяра светла, вяра силна, любовта на Бога, где мир владее, истината вечно грее!"

Вие трябва да научите вратата на всяко едно царство, за да влезете в него. Само по една особена врата има всяко едно царство. Имаме членове в Братството, каже някой от тях един ден: "Тая работа няма да върви!" Ето, тая халка с това си казване се скъса, вие възприемате неговата мисъл и се предава, но сега имаме филтри: вегетарианци, толстоисти, въздържатели, устабашевци и пр. Тия, които ходиха против нас и им плащаха владиците, те сега са против владиците, вие не се стремете да ги помирявате, нека се занимават помежду си, нека се давят един други. Най-после един ден земята ще се освободи от лошите хора, ще се освободи от злото, то ще бъде вързано за известно време.

Добрата молитва

21-ви април, 1927 г., 20 ч. и 55 мин., София


----


При радостта угощаваме, тогава ние губим, защото ще плащаме разноските. А при скръбта печелим - тогава нас угощават.

- Имайте светлина, вяра в Бога и тогава глава не ще ви боли.

- Человек, който не живее добър живот, е паразит - осъден е на смърт.

- Всяко искателство има една жива страна.

- Всеки има една душа, индивид, върху който трябва да работи, а после за себе си.

- Учителят трябва да знае, а ученикът да е подготвен.

- Царят е независим, докато е здрав; разболее ли се, става зависим от лекаря - така е и с грешния.

- Ако овчарят е добър, вълкът не ще дави овцете, които не са страхливи!

- Искаш ли да водиш, да спасяваш, тръгни ти пръв, а не да подкарваш другите.


24-ти април, 1927 г., понеделник, на Витоша при екскурзията на софиянци

Най-често използвани думи в беседата: има, брат, бог, сега, против, работа, мисъл, бъде, вяра, хора, царува, имат, тук, поп, българия, молитва, сърце, учител, част ,

Извънредни беседи , София, 19 Април 1927г., (Вторик) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ