НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Новото в живота

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Новото в живота

Най-често използвани думи в беседата: любов, човек, аз, има, живот, сега, казва, бог, истина, може, хора, съм, божие, земя, път, обича ,

Извънредни беседи , Последното Слово , Мърчаево, 22 Март 1944г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


II Беседа за пролетта, държана от Учителя
на 22.III.1944 г., сряда 5 ч. с., с. Мърчаево, Софийско.
Небето облачно., вали сняг, времето влажно,
тихо и топло. Луната се празни.

Добрата молитва.

Евангелието от Матея 15 гл. от 1–10 ст. (Чете Темелко Стефанов)

Евангелието от Лука 17 глава от 1–10 ст. (Чете Стефан Белев)

Евангелие от Марка 3 глава от 1–10 ст. (Чете Симо Стефанов)

Евангелие от Иоана 6 глава от 1–10 ст. (Чете Петър Стоянов – кмета)

„Духът Божий“.

Отче наш.

Човешкият живот има смисъл само когато човекът го разбира. Говоря за живота като едно велико благо, чрез което Бог се изявява и всичкото бъдеще на човека зависи от разбрания живот. Един живот, за да се разбере, има известни условия. Да кажем, че в човека има желание да ходи, но ако няма просторно място, накъде да ходи? Да кажем, че светлината пътува. Но за светлината трябва една обширна вселена. Живот без мисъл няма изражение. Мисълта е равна на светлината. Живот без свобода не може да се изяви. И живот без Любов не може да се осъществи.

Аз искам да ви говоря за някои неща, които са съществени. Има много научни работи, които са научни залъгалки. С каква бързина се движи светлината? – С 300 хиляди километра в секунда. Това число за тебе нищо не значи, понеже не може да схванете тази бързина, след една секунда светлината, която е минала покрай вас, ще бъде далеч 300 000 километра от вас.

И това пространство 300 000 километра е незнайно за тебе. Има и други научни страни. Например човешката мисъл се движи с бързина 3 квадралиона и 600 билиона километра в секунда.

С тази бързина ти на всякъде можеш да бъдеш в материалната вселена. Сега остава да мислиш (какво нещо е да мислиш) какво нещо е квадралион. И хиляди години да мислиш върху това, няма да го схванеш. Това са научни термини, които и учените не знаят добре. Например вие произнасяте думата Любов. Между думата Любов и самата Любов има такова грамадно разстояние, както между Небето и земята. До сега мнозина са ми говорили за Любовта. Например някой казва: сърцето ми гори – сърцето на човека да гори, това не е Любов. Ако е за горене и огънят гори и лампата гори. Едно от качествата на Любовта е, че тя произвежда живот. Но не един живот на страдание. Да страдаш това не е Любов. Казва някой: Ако ме обичаш, ще страдаш. Това е насилие, ти хващаш една кокошка и я заколваш. Казваш: Ако ме обичаш, трябва да умреш – да станеш жертва за мен. Умиране в даден случай, какво значи? – Да умре човек, това значи да отиде в другия свят. Когато слугата излиза от дома на господаря и отива на нивата, той умира; и като се върне – оживява. Слънцето като залезе вечерта, умира и сутринта като изгрее, оживява. Ние мислим, че като умре нещо – изчезва. Не. – В друг свят е влезнало.

Когато първите хора от многото знания станаха много учени, влезнаха в друг свят. И тогава Господ ги облече в дрехи и ги изпрати от дома си. Каза им: Идете да учите. Та първите студенти бяха Адам и Ева, които излезнаха от бащиния си дом и дойдоха в университета на земята да се учат, в кожени дрехи, да са здрави дрехите, да не се късат. В рая те носеха царски дрехи, мантии. А пък в този свят са съвсем други законите. И сега, хората след като излезнаха от рая, започна една борба между тях. От нищо нещо стана. Народиха се 3 мъжки деца. Дойде им на ум да служат на Бога. Казаха, трябва да се прави нещо; да не би да забравим онова учение в рая. Да турим някакъв ред. Единият от синовете беше земеделец. И пренесе най-хубавото от житото, което имаше, пренесе го в жертва на Бога. Но като гореше това жито, димът му не отиваше нагоре към Бога, а пъплеше на земята като мъгла. А другият беше овчар. Той взе и пренесе едно агне на Господа. И димът на това агне възлизаше нагоре. Тогава Каин каза: От земята извадих най-хубавото и го пренесах в жертва и чудна работа, димът пъпли по земята. А ето, брат ми закла агне, а димът му отива нагоре? И той почна да разсъждава научно. Каза: Значи моят материал е малко по-долен от материала на брата ми. И ако аз принеса на Бога в жертва брата си, Господ ще погледне на мене другояче. – И пренесе брата си в жертва. Това по-рано беше теория в неговия ум. Но като пренесе в жертва брата си, Господ му каза: – попита го, къде е брат ти? Каин каза: „Не съм страж на брата си“. Господ каза: Кръвта на брата ти вика от земята. Ти си направил едно престъпление. Ти не попита брата си дали иска да стане жертва. И тогава Каин се обръща към Бога и каза: Хубаво ти ме изпъждаш и всеки, който ме срещне, ще ме претрепе като едно куче. Бог му казва: Ако някой те претрепе, неговите грехове ще бъдат 7 пъти по-големи от твоите. Аз ще туря белег върху тебе, та никой да не те убива.

Та казвам: В света греховете са смъртни, не се изкупуват. Единственото нещо, което изкупува е Любовта! Единственото нещо, което лекува е Любовта! Никакви мерки, никакви пари, никакво жертвоприношение, никакви молитви и никакво разкаяние не са достатъчни. На един човек ти трябва да му възвърнеш онзи живот, който Бог му е дал. Та първото нещо, един морал е – не отнемай на човека, онези блага, които Бог му е дал. Това е първото нещо. Ако искаш да благуваш, не препятствай на човека върху неговото умствено развитие; не препятствай на човека върху неговото духовно развитие и не препятствай на човека върху неговото физическо развитие.

Сега, някои от вас сте дошли тука от далече при нас и казвате: Ние имаме Любов, другояче не бихме дошли тука. Хубаво, вие които дойдохте тука имате Любов, а онези които не дойдоха? Ще ви дам едно сравнение – светлината, която иде от 150 милиона кв. километра от слънцето и тя присъства сега на събранието. Всяко присъствие, което е лишено от Любов, не носи никаква полза; всяка мисъл която е лишена от Любов, няма сила; всяко чувство, което е лишено от Любов няма съдържание в себе си и всяка постъпка, която е лишена от Любов, тя никога не може да се реализира. Любовта в света е великият закон, за да постигнем онова, което сме дошли да извършим на земята.

Трябва да се живее, трябва да се яде, трябва да се работи. Но как? – В яденето има две крайности: когато преяждаш, това е разточителство, това е прегрешение. А когато си недояждаш, постиш, за да спестиш пари за черни дни, то е другото прегрешение. Някои хора постят с тази цел. Не. Ще ядеш и ще благодариш на Бога. Ще ядеш толкова, колкото ти е дадено и нито един грам няма да вземеш повече. Ако много ядеш ти ще работиш. Понеже на земята в сегашното състояние хората много работят. Имате един съвременен поет, който е написал няколко книги или имате някой философ. Какво е допринесъл поета или философа със своята книга? – Тази храна, която философът доставя е много твърда и мъчносмилаема за хората. Какво ще разбере един прост човек под думата субстанция или под думата есенция? От квантовата теория? Какво ще разбере като му се каже, че сярната киселина или азотната киселина се съединява с друго вещество? Какво е киселина? – Киселината съдържа известни елементи, които са решили да опапат някого. Киселините са Каиновците в света, а пък основите са Авеловците в света, които стават жертва – а пък солите – това са Ситовците. Казва се в Писанието: „Ако солта избезсолнее, с какво ще се осоли?“ Когато Каин уби Авел, тогава дойде Сит. Дойде солта в света.

Обаче трябва да се тури друга една основа. Ако вие не поставите Любовта за основа в живота си, върху какво ще градите? – На камък трябва да се гради. Не на камък се гради земната сграда. А пък животът, който не е съграден от Любовта, носи в себе си най-големите нещастия. А живот, който е съграден върху Любовта носи най-големите блага.

Когато говорим за Любовта, ние подразбираме светлината в човешкия ум. Щом мислиш – Любовта е проникнала в ума ти; щом има топлина в сърцето ти – топли чувства, Любовта е проникнала в сърцето ти; щом си здрав, Любовта е проникнала в тебе. Болестта, болните хора показват безлюбие. Хората, които не мислят /има/ безлюбие, хора, които не чувстват – има безлюбие. Те не могат да очакват нищо в света.

Аз говоря за Любовта като единствена сила, с която човек може да постигне всичко онова, което желае; може да постигне всичко онова, което мисли; и може да постигне всичко онова, което чувствува.

Представете си, че аз съм един беден човек, нямам нито 5 пари в джоба си. Но имам една светла мисъл, едно светло чувство, една светла постъпка. Зная значи, законите на светлината, законите на живота. Да допуснем, че ти имаш проказа или сифилис, които никой не може да излекува. Твоят живот е в моите ръце. Аз имам възможността да те излекувам. Една капка от Любовта струва милиарди. Този елексир, за който се говори, елексира на вечния живот е Любовта. Вземи от онази първична капка на Любовта, която ще капне в твоя ум, сърце и Дух; и когато тя капне, веднага се добива светлина в ума, благородни чувства в сърцето. Когато тя капне в твоята душа образува се онази благородна постъпка, която прави човека силен и всичко може да направи.

Някой казва: Не мога да направя това или онова. Че как се бият сега хората? Как го направиха това? Казват: Хората не могат да изпълнят Христовото Учение! Сега 20–30 милиона хора се бият и всеки един се жертва, напуща баща си и майка си и жена си и къщата си, всичко напуща и се жертвува.

Та казвам: Ние не искаме хората да умират за нас. Досега беше обратният закон – да умират. А пък сега искаме хората да живеят заради нас. Ние не искаме хората да страдат заради нас, а да благуват заради нас. Сега идва някой човек и го карат като вол да работи. Всички имате някой път мисълта, че сте по-учени от другите. Не. Това е едно заблуждение, няма нито един човек по-учен. Според мен един учен човек е, който изпълнява Волята Божия. Който изпълнява закона на Любовта. Който слугува на Любовта. Един човек, който не слугува на Любовта, той е голям простак. Първокласен простак, по-голям простак не може да бъде от него. И светът страда от тези големи простаци. Казват за някого, той е владика, има корона на главата си! Оставете тази корона. Ако той няма короната на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на добродетелите, тогава какво значение има другото? И ако не носи знамето на Истината в своите ръце, тогава какво значение има неговата дейност? Ръката ти трябва да прави хубави неща: да пише нещо хубаво, да изоре хубаво земята, да ушие нещо хубаво и т.н.

И ако вие погледнете ръката си ще видите, че Бог е положил всички закони на ръката ти. На ръката ти са написани и Любовта, и Мъдростта и Истината. И Библията е написана на ръката ти. Но много ситно е написано на ръката. И сега, това което го наричат врачуване, за да добиеш това знание, трябва да отидеш при някого, за да ти каже твоето бъдеще. Аз да ти кажа: Ако сте лишени от Любовта, голямо страдание ви чака. Ако сте лишени от Мъдростта, голямо страдание ви чака и ако сте лишени от Истината, голямо страдание ви чака. Такива страдания, които вие още не сте сънували! Ти казваш: Какво ще правя? Ако сте запознат с Любовта, очаквате най-големи блага които човек не може да си представи и въобрази! Ако сте запознати със знанието и с плодовете на знанието, най-големи блага те очакват; и ако сте запознати с Истината – също. Ето врачуване – знаеш ли какво ще кажеш? Кога един човек се нарича баща и кога един човек се нарича майка? – Бащата трябва да мине през два етапа, за да стане баща, той трябва да се откаже от своя егоизъм. Някой иска да живее само за себе си и казва: Аз не искам да имам главоболие от хората. Бащата трябва да роди един син и една дъщеря и ако не може да роди един син и една дъщеря, той не е баща. И онази майка, която не може да роди един син и една дъщеря, тя не е майка. Един син най-първо да го родиш в Божествения свят, там ще го намериш горе. После ще слезне при ангелите и после ще слезне на земята. Не мислете за тукашните деца, те са кукли. Един син, който не обича баща си , син ли е? Един баща, който не обича сина си, баща ли е? И майка, която не обича дъщеря си, майка ли е? И една дъщеря, която не обича майка си, дъщеря ли е? – Най-голямото благо на бащата е, синът или дъщеря му да го обичат. И най-голямото благо на дъщерята или сина е, бащата и майката да го обичат.Ако дъщерята я обичат бащата и майката, тогаз и като се задоми, ще бъде добре. Но ако няма благословението на бащата и майка си, всичко е напраздно.

Или другояче казано, ако на земята нямаме Божието благословение, благословението на неговия Дух, нищо не можем да постигнем! Ако ние не виждаме Бога в светлината, която ни праща, във въздуха, който дишаме, във водата, която пием, в хляба, който ядем, где е тогава Господ? Като ядеш хляб ще благодариш. Скрит е Господ там и ако ядеш с Любов, ще почувстваш Господа. Ако го ядеш без Любов Господ те наказва. Всъщност ти сам се наказваш.

Та казвам: Казано е в Писанието: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“. Истината е свързана със свободата. Пътят е свързан с движението. Път без движение няма смисъл. Хората трябва да се движат по път. Истина без свобода няма смисъл. Да обичаш Истината значи умът ти, душата ти, сърцето ти да са свободни.

Сега се заражда между хората спор. Всички спорят и казват: Не ме обичат. Как знаете, че не ви обичат хората? Някои казват, че не го обичат. Ще ви приведа един анекдот Анекдотът е разказ, в който има нещо вярно, но има неща неверни. Върви по един път един богат милионер, върви и един беден човек, който му казва: Господине да не вървиш по този път, той е опасен. Богатият му казва: Това не е твоя работа, аз съм свободен. Аз разбирам тая работа. Бедният му казва: Казвам ти като човек, по този път не върви! Богатият казва: Да мълчиш, аз зная. И бедният както вървял, по едно време чува рев и вик за помощ. Богатият паднал в един кладенец и вика отвътре. Бедният пита тогава, какво викаш? Богатият казал: Братко, извади ме, голямо нещастие имам! Бедният му казал: Ти знаеш ли кой съм аз? – Не зная. Бедният казал: Аз съм онзи човек, който ти каза, да не вървиш по този път. Аз те познавам, ти си доста голям кожодер, искаш от баща ми известна сума пари. Аз ще те извадя само ако подпишеш, че няма да искаш тези пари. Господ те тури в кладенеца и ще те научи на щедрост. И ако ти си щедър, да прощаваш, аз ще те извадя, но ако не си щедър, ще те оставя в кладенеца. Богатият казал: Колкото искаш ще ти дам. Ще ти дам половината от имането си само ако ме извадиш!

Ще ви приведа друг един пример: Един английски милионер влезнал в едно помещение, гдето били богатствата му, обаче се затворила вратата и той останал вътре в това помещение и умрял от глад. В последният момент на живота си той писал една бележка: „Ако имаше един, който да ми даде хляб, щях да му дам половината от имането си“. Умира и пак дава половината. Ние, съвременните хора даваме половината, давайте цялото, за да оживеете! Нищо повече! Кой ще ни помогне? Как е тази работа? В първото Християнство имаше един много хубав разказ. Ирод искаше да бъде благоугоден на евреите и прие апостол Петър и го затвори и му тури букаи и искаше да го принесе в жертвоприношение като Авел. Но 120 души братя постоянно се молеха за Петър. една вечер идва един при него и му казва: Ставай! Сега не е време за спане. Побутна го по ребрата, каза му облечи се сега. Този Ангел погледна и на Петра му паднаха букаите и веригите! Двамата дойдоха до затворническата врата тя се отвори и Ангелът извел Петра навън и му казва: Утре да не идваш пак да се показваш на Ирода! Да те няма никъде! Като излезна Апостол Петър мислеше, че е сънувал съм и като усети, че е свободен, зарадва се! Това беше първата опитност на апостол Петър. Но това е силата на Любовта, на 120 души братя.

Ако твоят ум, твоето сърце и твоята душа не работят за тебе, и Ангелът няма да дойде! Та ние, съвременните верующи, трябва да впрегнем ума си, сърцето си и душата си – да се молим трябва!

Постоянно ме питат, кога ще дойде мира? – Молете се и ще дойде мира. От вас зависи. Ако всички се обърнат с ума си и със сърцето си и с душата си към Бога, мирът ще дойде веднага. А пък сега всички искат да победят. Мъже и жени се бият. Мъжът иска жената да отстъпи; и жената иска мъжът да отстъпи. Мъжът казва: аз съм мъж. Жената казва: аз съм живота, аз съм нивата. Какво струва твоето семе в хамбара, где ще го сееш ти? А мъжът казва: какво струва твоята нива без моето семе.

Но нивата излиза от Адам. Онази нива беше в Адам и излезна от него. А пък Адам и той не е глава. Понеже едно време и той беше някъде и Господ го взе и каза: „Да направим човека по образ и подобие свое.“

А кой беше образът и подобието на Бога? Бог вложи закона на Божествената Любов, на Божествената Мъдрост и на Божествената Истина в човека, да обича човек Любовта отгдето живота иде, да обича знанието и да обича свободата, да не изнасилва никого.

Някой пита: как се служи на Бога? – За да служиш на Бога, не изнасилвай човека, неговата мисъл, остави го свободен в неговата мисъл, в неговите чувства и в неговите постъпки. Ти казваш: Чакай да го просветя. Не сме ний, които просвещаваме хората. Бога е Който просвещава хората чрез нас. И ние всички трябва да бъдем проводници на Неговата Светлина, и Неговата Топлина и на Неговата Сила. Ще мислим, че всеки човек излезнал от Бога,а пък щом излезнал от Бога, носи Любовта; щом излезнал от Бога носи знанието, съдържанието. Щом излезнал от Бога, той носи свободата. А това знание е потребно за всеки един човек.

Ти като погледнеш този хляб, ако го изядеш с любов, ако си бил неразположен, в тебе ще дойде една отлична мисъл и ще мине неразположението ти. Ще седнеш, ще вземеш перото и ще напишеш един куплет „Парице, парице, всесилна царице, с тебе в рая, а без тебе на края“. Без тебе простия за мотика, а с тебе го турят за владика. Когато човек не изпълнява законите на Любовта главата започва да се деформира в него. Известна част на главата му се деформира. Всеки трябва да знае това. Когато един човек не върви по пътя на Мъдростта, главата му се деформира пак на друго място; и когато човек не изпълнява закона на Истината, главата му се деформира на трето място. Че какво струва главата, която е деформирана в предната част, задната част и горната си част, спитена е горе. Такъв човек прилича на змийска глава, на която горната част е срасната с гръбначният стълб, с гръбначният мозък. И ако търсиш съчувствието на змията, няма да го намериш у нея. Аз съм гледал как змията хваща някоя жаба за крачето. Жабата кряка, но змията спокойно я хваща и поглъща. Жабата при никое друго животно не кряка, но като я хване змията кряка – от Любов кряка или от страх. Но по някой път и змията получава урок. Някой път я хваща таралежа за опашката. Таралежът си свие тялото и си покаже само бодилите. Змията се увива около таралежа, но не може да направи нищо. А таралежът я яде спокойно. Турците казват – каквото правиш, ще го намериш. Преди няколко време дойде една сестра и ми приказва за друга една млада сестра. Тя ми каза така: тя е много устата, много нарлет, упорита, не работи, ленива е, мързелива е и пр. Аз казах: Тя е артистка! Казах и: Ако една артистка представлява жена ленива, нали ще я представи тъй както трябва. И ако не я представи тъй както трябва, няма да я одобрят. Ако я представи както трябва ще и ръкопляскат. Жена, която не може да бие мъжа си, не е артистка. Мъж, който не може да бие жена си не е артист. На сцената е той. Публиката ще му ръкопляска. Ако не я бие, ще кажат: Той е баба. Пък ако я бие, тогава е герой. Че нивата, ако нея копаеш, какво ще ти даде тя? Биенето е копаене. Само че той копае на гърба на жена си, там е неговата погрешка. Когато мъжът се разсърди на жена си, да вземе мотиката и да отиде на нивата, и да каже: Това го правя заради жена си. И когато жената се разсърди на мъжа си и тя да вземе мотиката да иде на нивата и да копае. И да каже: Това го правя заради мъжа си. После да копае и лозето и жената като се разсърди на мъжа си да вземе да изпере дрехите му, да ги очисти и да ги изглади. Това е новото разбиране на нещата. Това е новият начин, новото разбиране и Бог така постъпва с нас. Бог ни най-малко не прави въпрос за нашите прегрешения. Че си пил много, не прави въпрос. Господ каза: Пий, но вода. Най-хубавата вода пий, спирт не пий, ром, коняк, а пий вода.

Та казвам: Първото нещо е: В новото Учение се изисква взаимно почитание. Ако ти не се научиш да почиташ хората както трябва и те не могат да те почитат. Трябва да ги почиташ, защото Бог живее във всички хора и Той ни изпитва. Ти казваш: Някой човек е много лош. Аз казвам: Той е артист.

„Няма скрито покрито.“ Мъж, който бие жена си има известни линии на лицето му, по скулите му. И жена, която натупва мъжа си и тя има известни линии на това място. Ако ти биеш жена си, като идеш в другия свят ще ти кажат: Какво си научил? – Научих само да бия жена си. И каква песен си съчинил като я биеш? Биенето значи като свирене на китара. Дръннеш първият акорд, вторият акорд, третият акорд: трябва да даде един звук. Има песен и в биенето на барабана. Този барабан дава основният тон на целия оркестър. Ти един човек, ако не може да го биеш по закона на Любовта, по закона на Мъдростта и по закона на Истината, това не е бой. Съгласен съм да го биеш. И човек, който е бит по закона на Любовта, придобива живот; човек, който е бит по закона на Мъдростта, придобива знание и човек, който е бит по закона на Истината, придобива сила. За да станеш силен трябва да те бият по закона на Истината. И да се радваш, че са те били. И първите християни се радваха, че са бити. Те се радваха, че са бити по закона на Истината. А пък ние, съвременните хора, не познаваме този закон. Вие ще кажете: Те са елементарни работи. За мен един цигулар, който не знае да свири добре той нищо не знае от музиката. За мен един певец, който не може да пее, не разбира нищо от музиката. Който знае, той показва с пеенето си. Художник, който не може да рисува, не разбира от художеството; и оратор, който не говори, не е оратор.

Разни блага ни е дал Бог. Ти като срещнеш на пътя един човек, ако не го погледнеш така красиво, не си разбрал законите на живата. Някой ми казва: Срещнах една жена, която няма да забравя, един поглед ми даде 20 години се минаха от тогаз и като си спомня за този поглед всичките ми страдания изчезват. Това е изкуство, знание. Не само да се оплакваме, че страдаме, но да се радваме, че страдаме. Господ казва така:

Не считайте мъчнотиите в живота за наказание.Те са бич за вашето спасение.

Не считайте несгодите в живота за наказание, те са подтик за вашето подигане.

Не считайте страданията за наказание. Те са целителен балсам за Неговата повдигаща ръка.

Следвайте повеленията на Моя Дух и слушайте Моите Светли Духове. И вървете по Пътя, по който те ви водят.

Ходете по Пътя, по Който Той ви ръководи. Слушай светлите Духове и ще бъдеш благословен.

Когато ние обичаме някого, ние трябва да му дадем най-хубавата храна, с която ние си храним; когато ние обичаме някого трябва да му дадем най-чистия въздух; когато обичаме някого, трябва да му дадем най-хубавата светлина, най-хубавата лампа! Сега тази лампа тук, показва какви трябва да бъдем ние. Това е най-хубавата лампа в Марчаево. И в Марчаево искаме всички да бъдат светли, както тази лампа. И другите братя да бъдат като тази лампа. И благодарение, че се намери тази лампа. Онези работеха за прекарване на електричеството, но все се намери една лампа тук, която да свети като електричество!

В света най-великото нещо е Любовта! Няма по-велико нещо от това, да възприемем Божията Любов, Божията Мъдрост, Божието Знание. Няма по-велико нещо в света, да възприемем Божията Свобода. Единственото нещо, което трябва да ни радва, е присъствието на Божията Любов вътре в нас. Присъствието на Божията Мъдрост в нас и присъствието на Божията Истина в нас. Присъствието на Новия Живот. Присъствието на Знанието в нас и присъствието на свободата, която ни е дал Бог!

Господ казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“. Този път е в нас сега, Бог е вътре в нас. Казва Господ: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“ вътре в тебе. Всеки, който познава този Път, тази Истина и този Живот, ще има всичките Божии благословения!

И това е Христовото Учение. Христос казва: „Ако ме любите ще опазите Моя Закон, който ви давам“.

И какво по-хубаво в света да бъдеш чадо Божие! Син Божий! Какво по-хубаво от това да бъдеш дъщеря или дете на Бога! Нищо друго не може да се сравни с това! Ако ти си син Божий, имаш всичко на разположение. Ако си дъщеря Божия имаш всичко на разположение. И за сега и за в бъдеще.

До сега ние сме спали. Аз казвам: Какво ни очаква? – За в бъдеще те очаква Божията Любов. На земята, не на Небето. На земята те очаква. Ти ще опиташ Божията Любов на земята във всичката нейна пълнота. След това ще опиташ всичката Любов в света на Ангелите; и най-после ще опиташ тази Любов в Божествения Свят и тогава ще има една връзка между човешката Любов, Ангелската Любов и Божествената Любов, те са едно и също нещо. Те са пъпка, цвят и плод.

Та, започнете сега с човешката любов. В Отче Наш е казано: „И прости дълговете наши, както ние прощаваме на нашите длъжници“.

Някой път вие не обичате някого. Много естествено е и много мъчно е да обичаш някого, има причини. Но има един закон за обичане. Ще кажеш: „Каквито сме ние, Господ ни обича“. Мислите ли, че вие сте толкова чисти? – Не. Но защо ви обича Бог? – За Любовта и Истината в човека. Бог обича Истината, която се крие и в един грешен човек. И ако Бог към нас е снизходителен и ние да постъпваме така, както Той постъпва. Ще има препятствие, не е лесна работа. Да казваме теоритически – да обичаме. Това е едно нещо. Но самото обичане е голямо изкуство! Онези, които обичат са толкова взискателни. Един човек като усети, че го обичаш, той е много взискателен. Той иска от тебе. Като познае човек, че го обичаш, най-първо е доволен от 5 лева, които му даваш и като усети, че го обичаш, после не е доволен и от 10 лева, от 15 лева, от 100 лева. И най-после иска да се жертвуват за него. Аз разбирам две неща в жертвата. Аз не мога да се жертвувам за един човек, ако не съм сигурен, че после ще оживея. Христос се пожертвува за хората, но имаше увереност, че после ще оживее в Новия Живот, а не да умреш при жертвата. Ние трябва да се жертвуваме с идеята, че ще влезем в новия живот. И когато някой иска да се жертвува, той трябва да разбира този закон: да умрем за стария живот и да живеем за Новия. Да престанем да живеем в стария живот, но да възприемем и да влезем в Любовта. Да престанем да живеем в стария живот на невежеството и да влезем в знанието. Да престанем да живеем в закона на робството и да влезем в свободата. Ако тези контрасти не съществуват, тогава няма едно правилно разбиране и така се раждат противоречия вътре в нас. Преди няколко време дойде една сестра, която си има един възлюбен. Тя ми каза: Не го обичам. Не мога да го обичам. Едно време го обичах, а сега не.

За мене е ясен този въпрос. Дойде при мен някой и ми казва: Не искам да работя. Давам му 5 лева, той пак казва, не искам да работя. Давам му 30 лева, той пак казва не искам да работя. Давам му 1000 лева и той е готов да работи. Той казва: Аз работя с пари.

Та казвам: Аз не проповядвам едно учение без пари. Ще платиш на човека. Като те обича, ще му платиш богато за Любовта му. Като ти предава едно изкуство, ще му платиш богато. Плащане трябва в света. Казано е в Писанието, в Исая: „Елате и си купете“. Без пари какво ще купиш? – Ще платиш със звонковите монети на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Трябва плащане. Казано е: Даром сте взели, даром давайте.

Божието благо се възнаграждава пак с Божие благо. Има карма и Дихарма. Думата Дихарма има ватански корен, която има връзка с българската дума Дар. Дихарма е това, което християните наричат: БЛАГОДАТ. Това е Дар. Щедро дава един извор! Но ако ти пиеш от тази вода и не благодариш на Бога, няма да те ползува. Човек да благодари за извора на Бога. През целия път той да разправя за този извор. А пък болният, който пие от тази вода и не благодари на Бога, не се ползува. А пък другият, който благодари оздравява. Ние съвременните хора трябва да благодарим на Бога за най-малкото Божие благо, за най-малкия светъл лъч. Трябва да благодарим за един извор, за едно цвете, за най-малкия добър поглед, с който те е погледнал някой. Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“. Пътят, чрез Който знанието идва; Истината, чрез която свободата идва; Животът, чрез който Любовта идва. Това е Новото, което Бог изпраща сега в света. И тогава ни нарича Свои Синове и Дъщери ако вървим по пътя на Любовта, по пътя на Мъдростта и по пътя на Истината.

Сега, няма да ви казвам Бог да бъде с вас. Вие сте в Бога. И оставете Бог да действува във вас. Слушайте Бога. Слушайте Го във вашия път. Щом слушаш и направиш нещо, ти си радостен – правилно си постъпил и щом направиш нещо и не се усещаш доволен, то има някакъв малък дефект в постъпката ти – не си постъпил правилно. Когато извършиш Волята Божия добре, всякога си радостен. А когато не я извършиш добре, Бог не те осъжда, но ти казва: „Поправи се, поправи тази погрешка“.

Да допуснем, че отделите от заплатата на вашия слуга половин лев, сто лева му дадеш, но половин лев си отбил. Ти тури лева, тури повече, не отделяй половин лев.

Някой път към някои хора сме много щедри, и им казваме: Много те обичам. Това са празни работи. А на някои хора не искаме да кажем това, въздържаме се, като че не ги обичаме. Прикриваме се. Аз съм съгласен, че не трябва, но нека този човек да чувства Любовта ти абсолютно безкористно. И след като излезне той, да чувства, че е приел живот, знание и свобода. И да каже: Благодарен съм, че Господ ми даде да срещна този човек.

Този свят сега се нуждае от хора, които да носят Господа по целия свят. Казано е в Писанието: „ Така да просветнат делата ви“. Но без Любов, без знание и без свобода не могат да бъдат просветени те. Не могат да просветнат делата ви. Или другояче казано: без Любов, без Мъдрост и без Истина, не могат да просветнат делата ви. И каза се по нататък в същия стих: „... и тогава да прославят Отца Вашего, Който е на Небеса“.

И като се върнем при Бога да кажем, както Христос е казал: „Аз изпълних Твоята Воля, прославих Те. И сега прослави Ме и Ти Отче, със Славата, която имах преди създаването на света“. Какво значи, Бог е отредил, приготвил е нещо велико за нас. Това, което е приготвил нито на ум, нито на сърцето не е идвало.

Но сега тези работи са далечни. А пък сега на земята в тези усилени времена, само Божията Любов може да ни помогне да носим тежкия товар. И само Божията Мъдрост, и само Божията Истина могат да ни помогнат. И Бог ще бъде на наша страна и ще носим Божието благословение. А няма по-хубаво нещо от това да носиш Божието Благословение! И Ангелите Божии да слизат и да възлизат и да пазят избраните на земята.

Та ние се молим сега Божията Любов да засегне целия свят. И Божията Мъдрост и Божията Истина да засегнат целия свят, за да се прекрати, не да се прекрати, но да дойде новия живот. Сега хората се бият, понеже им липсва Любов, понеже им липсва знание, понеже им липсва свобода. Щом дойде животът, знанието и тази свобода, войната ще престане. Тогава майките ще започнат.

Тази война е война на смъртта и на безлюбието. А пък след войната на безлюбието, ще дойде войната на Любовта. А пък те са майките, които трябва да народят деца – всички тия деца, които избиха сега да ги заместят с нови. Те са, които ще пресъздадат света. Сега светът се нуждае от майки, които да раждат. И деца, които да ходят по Божият Път. Не да убиват, а да носят Божият живот.

Та ние сега трябва да раждаме, не да рушим, а да раждаме.

Казва Господ: „Аз съм Пътят, Истината и Животът. И ако ходите по Моя Път, по Моята Истина и Моя Живот!

Това е Живот вечен да познаят Тебе, Единаго, Истинаго Бога и Христа, Когото си изпратил.“

Любов, Мъдрост, Истина, Живот, знание и свобода. Движение, учение и работа!

Това е сега НОВОТО В ЖИВОТА.

Това е Живот вечен, да познаят Тебе, Единаго, Истинаго Бога и Христа Когото си изпратил. (три пъти)

Сега кажете в себе си: „Господи, ще покажем, ще изразим най-малката Любов, най-малкото знание и най-малката свобода, която иде от тебе!“ Най-малкото не най-голямото. Сега да покажем най-малката Любов, най-малкото знание, най-малката свобода, която излиза от Бога. Те струват повече от всичко друго.

(Всички приятели поздравляват и целуват Ръката на Учителя.)

Сега вън при изворчето (у братя Темелкови) ще направим всички мълчаливите упражнения. Само шестте, без музика.

6.25 ч.с.

Новото в живота

Най-често използвани думи в беседата: любов, човек, аз, има, живот, сега, казва, бог, истина, може, хора, съм, божие, земя, път, обича ,

Извънредни беседи , Последното Слово , Мърчаево, 22 Март 1944г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАЧовешкият живот има смисъл, само когато човек го разбира. Говоря за живота, като за велико благо, чрез което Бог се изявява. Цялото бъдеще на човека зависи от разбрания живот. За да се разбере животът, нужни са известни условия. Да кажем, че човек има желание да ходи, но няма накъде, простор няма. И светлината пътува, но за нея е нужна цялата вселена.

Живот без мисъл няма израз.

Живот без свобода не може да се изяви.

Живот без любов не може да се осъществи.

Искам да ви говоря за съществени неща. Много от научните работи са „научни залъгалки”. С каква бързина се движи светлината? С триста хиляди километра в секунда. Това число за вас нищо не значи, понеже не можете да схванете тая бързина. Обаче, светлината, която е минала покрай вас, след една секунда ще бъде далеч 300 000 километра. Това пространство от 300 000 км е незнайно за вас. Тоя въпрос има друга научна страна. Например, човешката мисъл се движи с бързина три квадрилиона и 600 билиона километра в секунда. С тая бързина ти можеш да бъдеш навсякъде в материалната вселена. Остава да мислиш, какво нещо е квадрилион. Хиляди години да мислиш, няма да го схванеш. Това са научни термини, които много от учените не разбират добре.

Често вие произнасяте думата „любов”. Между думата любов и самата любов има такова разстояние, каквото между небето и земята. Мнозина са ми говорили за любовта. Някой казва: Сърцето ми гори. Ако сърцето на човека гори, това не е любов. Ако е за горене, и огънят гори, и лампата гори. Едно от качествата на любовта е, че тя ражда живот, но не живот на страдание. Да страдаш, това не е любов. Някой казва: Ако ме обичаш, ще страдаш. Това е насилие. Ти хващаш една кокошка и я колиш. Казваш й: Ако ме обичаш, трябва да умреш, да станеш жертва за мене. Какво означава умирането? Да умре човек, това значи, да отиде в другия свят. Когато слугата излиза от дома на господаря си и отива на нивата, и той умира. Като се върне, оживява. Слънцето, като залязва, умира; като изгрява, оживява. Вие мислите, че като умре нещо, изчезва. Не, в друг свят влиза.

И първите хора, от много знание, станаха много учени – влязоха в друг свят. Господ ги облаче в дрехи и ги изпъди вън от своя дом. Той им каза: Идете да учите! Адам и Ева бяха първите студенти, които излязоха от бащиния си дом и влязоха в университета на земята, да се учат. В рая те носеха царски дрехи, мантии, а на земята се облякоха в здрави, кожени дрехи, да не се късат. В тоя свят законите са съвсем други. След като напуснаха рая, между първите хора се започна борба – от нищо нещо стана. Родиха им се три мъжки деца. Тогава им дойде на ума, да служат на Бога и казаха: Трябва да се прави нещо, да не забравим учението на рая, да турим някакъв ред. Единият от синовете беше земеделец. И принесе в жертва на Бога от най-хубавото жито, което имаше. Като гореше житото, димът му не отиваше нагоре, към Бога, а пъплеше по земята, като мъгла. Другият син беше овчар. И той принесе едно от своите агнета в жертва на Господа. Димът от жертвата му възлизаше нагоре. Тогава Каин си каза: Извадих най-хубавото жито от земята, принесох го в жертва, но защо димът пъпли по земята? Ето, и брат ми закла агне, но димът му отива нагоре. И започна Каин да разсъждава научно: Материалът на моята жертва е по-долен от материала на брата ми. Ако принеса брата си в жертва на Бога, Той ще погледне към мене благосклонно. И принесе брата си в жертва. Това, което беше теория в неговия ум, стана действителност. Тогава Господ го запита: Каине, къде е брат ти? – Не съм страж на брата си, отговори Каин. Бог му каза: „Кръвта на брата ти вика от земята. Ти направи едно престъпление, не попита брата си, иска ли да стане жертва”. Каин се обръща към Господа с думите: „Ти ме пъдиш, но който ме срещне, ще ме убие”. Господ му отговори: „Който те убие, върху него ще дойде седмократно отмъщение. Аз ще ти туря белег, никой да не те убива”.

Казвам: Греховете на света са смъртни, не се изкупват. Единственото нещо, което изкупва, е любовта. Никакви мерки, никакви пари, никакво жертвоприношение, никакви молитви, никакво разкаяние не са в сила да изкупят греха. Отнемеш ли живота на човека, който Бог му е дал, ти трябва да му го върнеш. Първият морал е: Не отнемай на човека благата, които Бог му е дал. Ако искаш да благуваш, не препятствай за умственото развитие на човека; не препятствай за духовното развитие на човека; не препятствай за физическото развитие на човека.

Сега някои от вас сте дошли от далеч и казвате: Ние имаме любов, иначе не бихме дошли. Значи, вие, които дойдохте тук, имате любов. А онези, които не дойдоха? И светлината, която иде от 150 милиона километра от слънцето, също присъства на събранието. Всяко присъствие, лишено от любов, не носи никаква полза; всяка мисъл, лишена от любов, няма сила; всяко чувство, лишено от любов, няма съдържание; всяка постъпка, лишена от любов, не може да се реализира. Любовта е великият закон за постигането на онова, за което сме дошли на земята.

Трябва да се живее, трябва да се яде, трябва да се работи! – Как? – В яденето има две крайности: когато преяждаш, това е разточителност, прегрешение; когато не си дояждаш и постиш, за да пестиш „бели пари за черни дни”, то е друго прегрешение. Ще ядеш и ще благодариш на Бога. Ще ядеш толкова, колкото ти е определено, нито грам повече. Ако ядеш много, ще работиш много. Сегашните хора много работят. Някой поет или философ е написал много книги. Какво е допринесъл със своите книги? Тая храна, която философът предлага на хората, е твърда и мъчно смилаема. Какво ще разбере простият човек от понятията „субстанция, есенция”, или от теорията на Канта? Какво ще разбере той, ако му се каже, че сярната или азотната киселина се съединява с различни вещества? Киселината съдържа известни елементи, които могат да изядат човека. Киселините са Каиновците в света; основите са Авеловците, които стават жертва, а солите са Ситовците. Казва се в Писанието: „Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли?” Когато Каин уби Авела, тогава дойде Сит – солта в света. Трябва да се тури друга основа. Ако поставите любовта за основа на живота си, върху какво ще градите? На камък трябва да се гради, но на камък се гради земна сграда. Живот, който не е съграден върху любовта, носи най-големите нещастия. Живот, съграден върху любовта, носи най-големите блага.

Когато говорим за любовта, ние подразбираме светлината в човешкия ум. Щом мислиш, любовта е проникнала в ума ти. Щом чувстваш, любовта е проникнала в сърцето ти. Щом си здрав, любовта е проникнала в тялото ти. Болестта показва безлюбие. Хора, които не мислят, живеят в безлюбие; хора, които не чувстват, живеят в безлюбие. Те не могат да очакват нищо в живота. Аз говоря за любовта, като единствена сила, с която човек може да постигне всичко, което желае; може да постигне всичко, за което мисли; може да постигне всичко, което чувства.

Представете си, че съм беден човек, нямам пет пари в джоба си, но нося в себе си една светла мисъл, едно светло чувство и една светла постъпка. Значи, аз зная законите на светлината и законите на живота. Срещам човек, болен от неизлечима болест. Неговият живот е в моите ръце. Аз имам възможност да го излекувам. Тоя еликсир, за който се говори в Писанието – еликсирът на вечния живот – е любовта. Една капка от любовта струва милиарди. Взимам една капка от първичната материя на любовта и капвам в неговия ум, в неговото сърце и в неговата душа. От тая капка се добива светлина в ума и благородни чувства в сърцето. Когато капне в твоята душа, тя създава благородни постъпки, които правят човека силен, да постигне всичко.

Някой казва: Не мога да направя това, или онова. Как се бият хората сега? Как правят това? Казва се, че хората не могат да изпълнят Христовото учение. А сега, все се бият, 20-30 милиона хора, всеки се жертва, напуща и баща си, и майка си, и жена си, и къщата си – всичко напуща.

Ние не искаме хората да умират за нас. Досега беше така, хората умираха, а сега искаме хората да живеят. Ние не искаме хората да страдат за нас, но да благуват. Дойде някой човек между близките си и веднага го заставят да работи като вол. Понякога вие мислите, че сте по-учени от другите. Това е заблуждение. Няма нито един човек по-учен от другите. Според мене, учен човек е тоя, който изпълнява Божията воля, който изпълнява закона на любовта, който служи на любовта. Човек, който не служи на любовта, той е първокласен простак. Светът страда от тия големи простаци. Казват за някого: Той е владика, има корона на главата. Оставете тая корона. Ако човек няма короната на любовта, на мъдростта, на истината, на добродетелта, какво значение има другото? И ако той не носи знанието на истината в своите ръце, какво значение има неговата стойност? От ръката ти трябва да излиза нещо хубаво: да напише нещо хубаво, да изоре земята хубаво, да ушие нещо хубаво. Ако погледнете ръката си, ще видите, че Бог е положил всички закони на нея. На ръката са написани законите и на любовта, и на мъдростта, и на истината. И Библията е написана на ръката, но всичко е написано много ситно. По ръката врачуват. За да ти кажат бъдещето, трябва да отидеш при тоя, който разполага с това знание.

Сега аз да ви кажа бъдещето: Ако сте лишени от любовта, голямо страдание ви чака. Ако сте лишени от мъдростта, голямо страдание ви чака. Ако сте лишени от истината, голямо страдание ви чака. Казвате: Какво да се прави? Ако сте запознати с любовта, очакват ви най-големите блага, които можете да си представите. Ако сте запознати със знанието и с плодовете на знанието, най-големи блага ви очакват. И, ако сте запознати с истината, също големи блага ви очакват.

Знаеш ли какво да кажеш, това е врачуване. Кога един човек се нарича баща и кога – майка? Бащата трябва да мине през един етап – да се откаже от своя егоизъм. Някой иска да живее само за себе си, не иска да има разправия с хората. За да бъде баща, човек трябва да роди един син и една дъщеря. Ако не може да роди син и дъщеря, той не е баща. Оная майка, която не може да роди един син и една дъщеря, не е майка. Първо ще родиш син в Божествения свят, там ще го намериш. После ще го родиш в ангелския свят, между ангелите, и най-после ще го родиш на земята, между хората. Аз не говоря за децата на земята. Син, който не обича баща си, син ли е? Баща, който не обича сина си, баща ли е? Майка, която не обича дъщеря си, майка ли е? Дъщеря, която не обича майка си, дъщеря ли е? Най-голямото благо за бащата е синът и дъщерята да го обичат. И най-голямото благо за сина и за дъщерята е бащата и майката да ги обичат. Ако бащата и майката обичат дъщерята, тя и като се задоми, ще бъде добре. Но, ако няма благословението на бащата и на майката, всичко е напразно. Другояче казано: Ако нямаме Божието благословение и благословението на Неговия Дух, нищо не можем да постигнем. Ако не виждаме Бога в светлината, която ни праща, във въздуха, който дишаме, във водата, която пием, и в хляба, който ядем, де е Той? Като ядем хляб, ще благодарим. Господ е скрит в хляба и ако ядеш с любов, ще Го чувстваш. Ако ядеш без любов, Господ ще те накаже. Всъщност, ти сам се наказваш.

Казано е в Писанието: „Аз съм пътят, истината и животът”. Пътят е свързан с движението. Път без движение няма смисъл. Хората трябва да се движат по път. Истината е свързана със свободата. Истина без свобода няма смисъл. Да обичаш истината, значи, умът, сърцето и душата ти да са свободни.

Сега се заражда между хората спор. Всички спорят и казват: Не ме обичат хората. Отде знаете, че не ви обичат?

Ще ви приведа един анекдот. Върви по един път богат човек, милионер. Среща го един беден и му казва: Господине, не минавай по тоя път, опасен е. – Това не е твоя работа, свободен съм да минавам, отдето искам. – Казвам ти като на брат, мини отстрани на пътя. – Да мълчиш! Бедният продължил пътя си, но по едно време, чул вик за помощ: – Братко, извади ме, голямо нещастие ме сполетя! – викал богатият. – Познаваш ли, кой съм? – запитал бедният. Не те познавам. – Аз съм оня, който ти казвах, да не минаваш по тоя път. Аз те познавам, ти си голям кожодер. Ще те извадя от кладенеца, ако се подпишеш, че няма да искаш сумата, която баща ми ти дължи. Ти падна в кладенеца, за да научиш закона на щедростта. Ако си щедър и прощаваш дълговете на длъжниците си, ще те извадя; ако не си щедър, ще те оставя в кладенеца. – Ще ти дам половината от богатството си, ако ме извадиш.

Един английски милионер влязъл в скривалището си, дето било богатството му, но по невнимание, вратата се затворила след него и не могъл да излезе. Той бил осъден на гладна смърт. В последния момент на живота си, той написал една бележка: Половината от имането си ще дам на оня, който може да ми даде парче хляб. Умира и дава само половината от богатството си.

И съвременните хора дават само половината от своето богатство. Дайте цялото си богатство, за да живеете. Кой ще ви помогне?

Цар Ирод, за да бъде благоугоден на евреите, издал заповед, да затворят апостол Петра, да турят букаи на краката му и да го принесат в жертва, както Авела. Но 120 негови братя-християни се молеха за него, да се освободи. Една нощ влезе при него един ангел, бутна го и му каза: Стани и се облечи. В тоя момент букаите паднали от краката му, и двамата се намерили пред вратата, която сама се отворила. Ангелът изведе Петра навън и му каза: Повече да не се показваш пред очите на Ирода. Апостол Петър мислеше, че това е сън, но като видя, че е свободен, зарадва се. Това направи любовта на 120 души. Ако твоят ум, твоето сърце и твоята душа не работят за тебе и за твоя ближен, и ангелът няма да ти помогне. Съвременните вярващи трябва да впрегнат ума, сърцето и душата си, да се молят едни за други.

Често ме питат, кога ще дойде мирът. Молете се, мирът ще дойде. От вас зависи. Ако всички се обърнат с ума, със сърцето и с душата си към Бога, мирът ще дойде веднага. Сега всички искат да победят. Мъже и жени се бият. Мъжът иска жената да отстъпи; и жената иска мъжът да отстъпи. Мъжът казва: Аз съм мъж. Жената казва: Аз съм животът, аз съм нивата. Какво струва твоето семе без нивата? Ще стои в хамбара. Де ще го сееш? Мъжът казва: Какво струва нивата без семето? Нивата излезе от Адама. Тя беше в Адама и от него излезе. И Адам не е глава. Едно време и той беше някъде. Господ го взе оттам и каза: „Да направим човека по образ и подобие свое”. Кое беше образът и подобието на Бога? – Законът на Божествената любов, на Божествената мъдрост и на Божествената истина. Тоя закон вложи Бог в човека. Да обича човек любовта, от дето животът иде! Да обича човек знанието! Да обича свободата, за да не изнасилва никого.

Някой пита: Как се служи на Бога? За да служиш на Бога, не изнасилвай мисълта на човека, не изнасилвай неговите чувства и постъпки. Остави го свободен. Казваш: Да му дам просвета. Не сме ние, които просвещаваме хората. Бог ги просвещава чрез нас. Всички ние трябва да бъдем проводници на Неговата светлина, на Неговата топлина и на Неговата сила. Ще мислим, че всеки човек е излязъл от Бога, а щом е излязъл от Бога, той носи любовта. Щом е излязъл от Бога, той носи знанието, което е потребно за всеки човек. Щом е излязъл от Бога, той носи свобода.

Христос казва: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Всеки, който ме яде, има живот в себе си”. Достатъчно е да погледнеш тоя хляб и да го изядеш с любов, за да дойде в ума ти една светла мисъл. Така и неразположението ти ще изчезне. Ще вземеш ли тогава да пишеш: „парице, парице, всесилна царице”? Живият хляб има отношение към любовта. Ако човек не изпълнява законите на любовта, в мозъка му се деформира известен център. Всеки трябва да знае това. Ако човек не върви по пътя на мъдростта, мозъкът му започва да се деформира на друго место. Ако човек не изпълнява законите на истината, главата му започва да се деформира на специфично място. Какво струва главата, на която е деформирана предната, задната или горната част? Глава, спитена горе, прилича на змийска глава, на която горната част е срастната с гръбначния стълб. В такава глава липсват моралните чувства. Ако търсиш съчувствие в змията, няма да го намериш. Наблюдавал съм, как змията хваща жабата за крачето. Жабата кряка, но змията спокойно си я хваща и поглъща. Което животно да хване жабата, тя не кряка; хване ли я змията, кряка. От любов ли кряка, или от страх? Някога и змията си получава урока – учител й е таралежът. Той я хваща за опашката, свива се и показва само бодлите си. Змията се увива около таралежа, но нищо не може да му направи. Тя става негова жертва. Турците казват: „Каквото правиш, това ще намериш”.

Преди няколко дена една сестра ми казва за друга, че е упорита, ленива, обича много да говори. Казвам: Тая сестра е добра артистка, представя една ленива жена. Нали ще я представи, както трябва? Ако не я представи правилно, публиката няма да я хареса. Ако я представи, както трябва, ще й ръкопляскат. Жена, която не може да бие мъжа си, не е артистка. Мъж, който не може да бие жена си, не е артист. И двамата са на сцената, играят ролите си. Ако добре ги изиграят, публиката им ръкопляска – счита ги герои. Ако не копаеш нивата, какво ще ти даде тя? Боят е копан. Погрешката на мъжа е, че копае на гърба на жена си. Когато мъжът се разсърди, иска да копае на гърба на жена си. Не, нека вземе мотиката, да отиде на нивата и да каже: Това правя заради жена си. Когато жената се разсърди на мъжа си, и тя да вземе мотиката, да отиде на нивата да копае и да каже: Това правя заради мъжа си. Или, да изпере дрехите му и да ги изглади. Това е новото разбиране, новият начин на живеене. Така постъпва и Бог с нас. Той ни най-малко не прави въпрос за нашите погрешки. Че си пил много, Той не прави въпрос за това, но казва: Пий! – Какво? – Вода. Не пий спиртни питиета, но пий от най-чистата вода.

Първото нещо: Новото учение изисква взаимно почитание. Ако не се научиш да почиташ хората, и те няма да те почитат. Трябва да ги почиташ, защото Бог живее в тях и чрез тях ни изпитва. Кажеш ли, че някой човек е лош, отговарям: Той е артист, играе на сцената.

„Няма нищо скрито-покрито”. Мъжът, който бие жена си, има някои характерни линии на лицето си, специално на скулите. И жената, която бие мъжа си, има същите линии на лицето си. Ако мъжът бие жена си, като отиде в другия свят, ще го питат, какво е научил. – Научих да бия жена си. – Каква песен съчини, като я биеше? Боят е свирене на някакъв инструмент: вземеш един акорд, втори, трети – трябва да се чуе нещо. Песен има и в биенето на барабана. Той дава основния тон на целия оркестър. Ако не можеш да биеш човека по закона на любовта, по закона на мъдростта и по закона на истината, това не е бой. Човек, бит по закона на любовта, придобива живот; човек, бит по закона на мъдростта, придобива знание; човек, бит по закона на истината, придобива сила. Ако си бит така, радвай се, че са те били. Първите християни се радваха, че са бити по закона на истината. Съвременните хора не познават тоя закон. Ще кажете, че това са елементарни работи. Според мене, цигулар, който не може да свири добре, нищо не разбира от музика; певец, който не пее добре, нищо не разбира от музика; оратор, който не може да говори, не е оратор.

Велики блага ни е дал Бог! Като срещнеш един човек на пътя си, ако не го погледнеш красиво, ти не си разбрал законите на живота. Казваш: Срещнах една жена, която никога няма да забравя – 20 години минаха оттогава. Един поглед само ми даде, но като си спомня за него, всичките ми страдания изчезват. Това е изкуство, знание! Не само да се оплакваме, че страдаме, но да се радваме, когато страдаме.

Господ казва:
Не считайте мъчнотиите в живота за наказание! – Те са бичът на благословението.

Не считайте несгодите в живота за наказание! – Те са подтик към повдигане.

Не считайте нещастията в живота за наказание! – Те са целителен балсам в ръката, която повдига.

Следвайте повеленията на моя Дух.

Слушайте моите светли духове и вървете по пътя, по който те ви водят.

Ходете по пътя, по който Бог ви води.

Слушайте светлите духове и ще бъдете благословени.

Когато обичаме някого, трябва да му дадем най-хубавата храна; когато обичаме някого, трябва да му дадем най-чистия въздух; когато обичаме някого, трябва да му дадем най-меката и приятна светлина. Тая лампа показва, какви трябва да бъдем ние. Тя е най-хубавата лампа в Мърчаево. Ние искаме всички Мърчаевци да бъдат светли като тая лампа. И другите да бъдат светли като тая лампа. Благодарение, че се намери тя, да замести електричеството.

Най-великото нещо е любовта.

Няма по-велико нещо от това, да възприемем Божията любов, Божията мъдрост, Божията истина.

Няма по-велико нещо от това, да възприемем Божието знание и свобода.

Единственото нещо, което трябва да ни радва, е присъствието на Божията любов в нас, присъствието на Божията мъдрост в нас и присъствието на Божията истина в нас.

Единственото нещо, което трябва да ни радва, е присъствието на новия живот в нас, присъствието на знанието в нас и присъствието на свободата в нас.

„Аз съм пътят, истината и животът”. Пътят е в нас – Бог е вътре в нас. Всеки, който познава тоя път, тая истина и тоя живот, има всичките Божии благословения. Това е Христовото учение. Христос казва: „Ако ме любите, ще опазите моя закон”.

Какво по-хубаво от това, да бъдеш Чадо Божие, Син Божи! Какво по-хубаво от това, да бъдеш Дъщеря или дете на Бога! Нищо не може да се сравни с това. Ако си Син Божи, имаш всичко на разположение – сега и в бъдеще. Ако си Дъщеря Божия, имаш всичко на разположение – сега и в бъдеще.

Досега вие сте спали. Какво ви очаква в бъдеще? Божията любов. Ще опитате Божията любов на земята във всичката й пълнота. След това ще опитате любовта в ангелския свят. Най-после ще опитате любовта в Божествения свят. Тогава ще разберете връзката между човешката, ангелската и Божествената любов; те са части на едно и също нещо – пъпка, цвят и плод.

Започнете с човешката любов. В Господнята молитва е казано: „И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници”. Мъчно е да обичаш някого. Много естествено – има причина за това. Но има начин да обичаш. Кажи: Господ ни обича такива, каквито сме. Не можем ли и ние да обичаме така? Мислите ли, че вие сте много чисти? Защо ви обича тогава Бог? – За любовта и за истината в човека. Бог обича истината и в грешния. И, ако Бог е снизходителен към вас, и вие трябва да постъпвате като Него. Ще има препятствия, но не говорете само теоретически: Да обичаме! Изкуство е да обичаш. Ония, които обичат, са крайно взискателни. Като разбере някой, че го обичаш, става много взискателен към тебе. Ако в първо време той не е доволен от 5-те лева, които му даваш, после няма да бъде доволен и от повече. Най-после, той ще иска да се жертваш за него. Не можеш да се жертваш за човека, ако не си сигурен, че ще оживееш. И Христос се пожертва за хората, но вярваше, че ще оживее в новия живот. Жертвата не иска смърт. Ние трябва да се жертваме при мисълта, че ще влезем в новия живот. Ако някой иска да се жертва, трябва да разбира закона: да умрем за стария живот и да оживеем за новия.

Да престанем да живеем в стария живот, но да възприемем любовта и да влезем в нея. Да престанем да живеем в стария живот на невежеството и да влезем в знанието. Да престанем да живеем в закона на робството и да влезем в свободата. Ако тия контрасти не съществуват, няма правилно разбиране. Каже ли някой, че някога обичал, а сега не обича, това значи, че не иска да работи. Давам му пет, десет лева, не иска да работи. Постепенно увеличавам, пак не иска да работи. Като му дам хиляда лева, иска да работи. Той казва: Аз работя с пари.

Как трябва да се работи: с пари, или без пари? Ние не проповядваме работа без пари – за всичко ще плащаш. Ако те обича някой, ще платиш за любовта му; ако ти предава някакво изкуство, пак ще платиш. Исайя казва: „Елате и си купете”. Какво ще купиш без пари? Ще плащаш със звонковите монети на любовта, на мъдростта и на истината. Трябва да се плаща. Казано е: „Даром сте взели, даром давайте”. Божието благо се възнаграждава с Божие благо. Казваме „карма и дихарма”. Думата „дихарма” има ватански корен. Тя има връзка с думата „дар”. Под „дихарма” християните разбират благодат. Щедро дава изворът, но ако не пиеш от него и не благодариш, нищо не придобиваш. Пий от извора и благодари на Бога. Дето минеш, разказвай за тоя извор. Ако болният пие от тая вода и не благодари, нищо не се ползва. Ако благодари, ще оздравее. Трябва да благодарим на Бога за най-малкото благо, за най-малкия светъл лъч. Трябва да благодарим за извора, за цветето, за красивия поглед, който ни е отправил някой.

„Аз съм пътят, истината и животът”. Пътят, чрез който знанието иде; истината, чрез която свободата иде; животът, чрез който любовта иде. Това е новото, което иде вече в света. Като вървим по пътя на любовта, на мъдростта и на истината, Бог ни нарича свои Синове и Дъщери.

Сега не ви казвам Бог да бъде с вас. Вие сте в Бога и оставете Бог да действа във вас. Слушайте Бога. Слушайте Го във вашия път. Ако слушаш, радостен си; ако не слушаш, не си доволен, чувстваш, че не си постъпил правилно. Когато изпълняваш Божията воля, всякога си радостен; ако не я изпълняваш, никой не те съди, но Бог ти казва: Изправи погрешката си. Трябва ли да откъсваш от заплатата на слугата си по един-два лева? Не късай нищо, но дай един-два лева повече. Към някой си много щедър и казваш: Обичам те. – Това са празни думи. На някого не искаш да кажеш, че го обичаш – въздържаш се, скриваш чувството си. Право е, не трябва да се говори за любовта, но нека тоя човек чувства, че любовта ти е абсолютно безкористна. След това да почувства, че е приел живот, знание и свобода и да каже: Благодаря, че Господ ми даде възможност да срещна тоя човек.

Сегашният свят се нуждае от хора, които носят Господа навсякъде. Казано е: „Така да просветнат делата ви”... Без любов, без знание и без свобода делата не могат да просветнат. С други думи казано: Без любов, без мъдрост и без истина делата не могат да просветнат. Когато делата ви просветнат и прославите Отца Вашего, Който е на небеса, тогава да кажете, като Христа: „Господи, изпълних Твоята воля, прославих Те. Сега прослави ме и Ти, Отче, със славата, която имах преди създаването на света”. Какво означават думите „Бог е приготвил нещо велико за вас?” Това значи: „Нито на ума, нито на сърцето на човека е дохождало онова, което Бог е приготвил за него”.

Това са далечни работи. А сега, при тия усилни времена, само Божията любов може да ни помогне да носим тежкия товар. Само Божията мъдрост и Божията истина могат да ни помогнат да носим тежкия товар. Бог ще бъде на наша страна, и ние ще носим Божието благословение. Няма по-велико нещо от това, да носиш Божието благословение, и ангелите Божии да слизат и възлизат и да пазят Божите избранници.

Сега ние се молим, Божията любов да обхване целия свят. Божията мъдрост и Божията истина да обхванат целия свят и да дойде новият живот. Днес хората се бият, защото им липсва любов, знание и свобода. Щом дойдат животът, знанието и свободата, войната ще се прекрати.

Съвременната война е война на смъртта и на безлюбието. След нея ще дойде войната на любовта. Това са майките, които трябва да раждат, да заместят убитите синове и дъщери. Майките ще пресъздадат света. Той се нуждае от майки, които раждат, и от деца, които ходят по Божия път, да носят Божествения живот. Да раждаме, без да разрушаваме !

„Аз съм пътят, истината и животът”.

„Това е живот вечен, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил”.

Любов, мъдрост, истина.

Живот, знание и свобода.

Движение, учение и работа – това е новото в света.

Кажете в себе си: Господи, да проявим най-малката любов, най-малкото знание и най-малката свобода, които излизат от Духа.

2. Беседа от Учителя, държана на 22 март, сряда, 5 ч. 1944 г., с. Мърчаево, Софийско.

НАГОРЕ