НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII)

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII)

Най-често използвани думи в беседата: живот, бъди, тебе, искаш, слънце, мисли, пътища, бъдеш, имаш, има, носи, път, очаквай, търси, научиш, пратен, видиш, всичко, другиго, различават ,

Съборни беседиРилски беседи , 7-те езера, 17 Август 1932г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАПътят на живота за невежия е труден.
Пътят на живота за разумния е лек.
Отваряй вратата на живота, когато слънцето изгрява.
Затваряй вратата на живота, когато слънцето залязва.
Разбраното противоречие за едни носи радост, за други – скръб.
Ако скърбиш за това, което си разбрал, ти не си познал живота.
Ако се радваш за това, което си разбрал, ти си схванал светлите страни на живота.
Носи запалената свещ пред себе си, и пътят ти ще бъде осветлен.
Мисли само за това, което носи живот в себе си.
Ако искаш да бъдеш здрав, мисли за радостта и веселието.
Ако искаш да бъдеш богат, мисли за знанието и търпението.
Ако искаш да бъдеш силен, мисли за светлината.
Ако искаш да се не спъваш, бъди всякога доволен, без да има защо.
Бъди доволен в недоволството си.
Бъди радостен в скръбта си.
Бъди весел в непостижението си. Постижението за едного е непостижение за другиго; а непостижението за другиго е постижение за тебе.
Ако видиш, че грешникът греши, дошло е време за тебе да станеш праведен.
Ако видиш светия човек и не разбереш неговата святост, има условия да паднеш.
Не очаквай много от огъня, където всичко изгаря.
Не очаквай много от богатството, където всичко се изгубва.
Не очаквай много от деня, където слънцето залязва.
Не съжалявай за това, което си забравил.
Радвай се на това, което помниш.
Не дръж сметка за счупените стомни на своите ближни.
Не се спирай да преброяваш прашинките по пътя.
За скъсаните дрипи не плачи.
На калната вода паметник не прави.
Не търси доброто, което съблазнява – то не е за тебе.
Не търси богатството, което уморява – то не е за тебе.
Не търси знанието, което разстройва – то не е за тебе.
Помни: ти не си пратен в света да разрешаваш всичките противоречия. Ти си пратен да живееш. Ако научиш това, ти много ще придобиеш; ако не научиш това, много още има да се прозяваш.
Знай, че пътищата на изгряващото слънце и пътищата на залязващото слънце се различават.
Пътищата на младия и на стария, на добрия и на злия, на любещия и на мразещия, на мъдрия и на невежия, на человеколюбивия и на насилника също така се различават.
Не съжалявай, че имаш само една уста.
Не скърби, че имаш само един език.
Не се безпокой, че са ти останали само два крака.
Не мечтай да имаш две глави.
Когато работиш, дръж ръцете си винаги спокойни.
Не окачвай завеса на очите си.
Не изгасвай свещите на сърцето си, когато слънцето изгрява.
Не късай цветята, когато цъфтят.
Обичай светлината и свободен бъди.

– 17 август 1932 г., 5 ч. сутрин.

Най-често използвани думи в беседата: живот, бъди, тебе, искаш, слънце, мисли, пътища, бъдеш, имаш, има, носи, път, очаквай, търси, научиш, пратен, видиш, всичко, другиго, различават ,

Съборни беседиРилски беседи , 7-те езера, 17 Август 1932г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ