НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Снимка на Юрданка Жекова до надписа на скалата, при извора „Ръцете", Рила

25.07.1930г.


Снимка на Юрданка Жекова до надписа на скалата,

при извора „Ръцете", Рила


200729.jpg


Снимка №40: Юрданка Жекова до надписа на скалата, при извора „Ръцете". Отдолу надписа гласи : „1930 г. 25. 07. 12 часа".

1. Юрданка Жекова до скалата при извора «Ръцете, които дават». 2. Надписът е даден от Учителя Дънов. 3. Под надписа са изсечени цифрите, в легнало положение, при откриването на извора; Датата е: 1930 г., 25.7, 12 часа. Виж «Изгревът», том VII, стр. 150-151). 4. Вдясно има изсечени геометрични фигури. За тях виж в «Изгревът», том XIV, стр. 439-440.

Кръгът с точка означава ограничаването на Абсолютния Дух на Вселената и изявата на Живия Бог във Вселената на Битието.

Триъгълникът е човешката личност, слязла на земята.

Трите катета са: чувства, мисли, воля - представители на трите свята на личността - физическия свят, чувствения свят, мисловния свят.

Стрелките означават посоката, по която се движи слизането им във физическия свят.

Кръгът с 2радиуса (диаметър) означава поляризирането на Абсолютния Дух в Битието - единият радиус е Божественият Дух, а другият е Божествената душа. Квадратът е човешката личност, а страните на квадрата означават: човешката личност с чувства, мисли, воля и човешката душа. Това е човешката личност, боравеща с 4-то измерение и схващаща се като човешка душа.

Кръгът с два напречни диаметъра означава, че Божественият Дух и Божествената Душа слизат в Битието, разчупват кръга, започва инволюцията на човечеството. Едната половина на кръга с изпъкналата му част е инволюция-та на човечеството и слизането му на физическия свят. А другата половина -вдлъбнатата му част - е еволюцията на човечеството, която започва от Възкресението на Христа. А те са съединени с линията на Божествения Дух и те се организират от него. Обединението на Битието и Небитието става чрез Христовия Дух. Виж «Изгревът», том XIX, стр. 907-928., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ