НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - първи ден

11.08.1906г.


Учителя присъства на събора, 1906 -

Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - първи ден

 
На 11-ти август 1906 г. - откриване на съборът в гр. Варна (Годишна среща на Веригата) под председателството на Учителя Петър Дънов. Съборът се провежда в дома на Анастасия д-р Желязкова, от 11-ти до 15-ти август 1906 г. Протоколът се води от Мария Казакова. Участват:

- Пеньо Киров,
- Тодор Стоянов,
- Петко Гумнеров,
- Димитър Голов,
-  Илия Стойчев,
- Тодор Бъчваров,
- Гина Гумнерова,
- Мария Казакова и
 - Анастасия д-р Желязкова
- Михалаки Георгиев.
 
Събранията стават сутрин от 8 до 12 ч. и вечер от 2 до 5 ч.   откриват се и се закриват с Молитвата Господня.
 
Според списъци на участници в съборите, изготвени от Пеню Киров през 1914–1915 г., Веригата е учредена във Варна през 1899 г., но терминът Верига е документиран за първи път едва в протокол от 1906 г. Някои ранни историци я наричат Синархическа верига.
 
Източници:

 
1.  "Протокол от годишната среща на Веригата, Варна, 1906 г." - ПЪРВО СЪБРАНИЕ, 11 август 1906 г.
 
2.  НАРЯД за събора 1906 година


ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА

ВАРНА, 1906 ГОДИНА

На 11-й август 1906 г. стана Събор в гр. Варна под председателството на господин П. Дънов. Съборът стана в дома на известната спиритистка г-жа Анастасия д-р Желязкова, трая пет дни.

При старите членове на Събора -1/ Пеньо Киров, 2/ Тодор Стоянов, 3/ Петко Гумнеров, 4/ Димитър Голов, 5/ Илия Стойчев, 6/ Тодор Бъчваров, 8/ Гина Гумнерова, 9/ Мария Казакова и 10/ д-р Георги Миркович (последният почина в родния си град през 1905 г.) - тая година се прибавиха други два члена: г-жа Анастасия д-р Желязкова и Михалаки Георгиев.

Събранията ставаха сутрин от 8 до 12 ч. и вечер от 2 до 5 ч. и винаги се откриваха и закриваха с Молитвата Господня.

 

ПЪРВО СЪБРАНИЕ

11 август 1906 г.

Господин Дънов прочете 7 гл. от Ев. на Матея, начиная от 7-й стих: „Просете и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори." След прочитането г-н Дънов се вдъхнови от Духа Господен и ни попита разбираме ли думите на прочетеното.

За да получим нещо - продължи той, - трябва да турим в действие ума, сърцето и волята си...

Религията има за цел да ни научи как да живеем. Знанието и мъдростта се добиват последователно чрез усилени умствени занятия. Съзнателният живот произлиза от бялата светлина. Тя е Божествена. Това е първата сфера.

Бялата краска съответства на седемте краски.

Човек има пет лица: четири че-ловечески и едно Божествено. Человеческите лица са в краката и ръцете, а Божественото лице е в главата.

Гневът, страхът и страстта са прояви от человеческо естество. Те трябва да се облагородят, като се превърне гневът в деятелност, страхът - в благоразумие, страстта - във воля. Мъдростта се добива от ред погрешки.

Лъчистата материя, която изтича от човешкото тяло, изтича най-много от ръцете и нозете ни. Тая лъчиста материя на спиритически език се нарича флуиди. Тя е енергия, която ние можем да затворим в себе си при известни случаи, като прекръстосаме ръцете и краката си. Ако се преуморяваме умствено или телесно, ние губим много от тая енергия и тогава чувстваме отпадък на силите си. Тая лъчиста енергия образува около главата ни т.н. ореол, виден за ясновидците. Ореолът на човека бива такъв, какъвто е и характерът му. Злъчният човек има зелен ореол, кръвожадният - червен, мъдрият - син и пр. Ореолът на светията е лъчезарен, светложълт.

В ума и сърцето има по два центъра: положителен и отрицателен. Между ума и сърцето винаги трябва да има хармония.

 

Протокол от годишната среща на Веригата, Варна, 1906 г.

От книгата "Учителя във Варна"


НАРЯД

за събора 1906 година


1. От 11 до 15 август 1906 г. става VII събор под председателството на Учителя Петър Дънов.
2. Присъствували 11 човека.
3. Присъствуват 3 невидими посетители, покровители на българския народ и славянството. Те са: Йехова + Елохим + Адонай (Святият Дух) = Все. „Все" - значи Емануил, т.е. Господ с нас и между нас.
(Справка:„Изгревът", томIV, стр. 36-39.)
4. Учителят Петър Дънов казва на 14. VIII. 1906 г.: „Тук няма думата Дънов, а Аз, Господ, Който се проявявам чрез Неговата Душа. Вие забравяте, че мястото, в което се намирате, е свято. Засрамете се."
5. На 15. VIII. 1906 г. Господ чрез Учителя Петър Дънов отправя следното напътствие:
„Аз съм, Който ще обърна и смекча сърцето на тоя народ. Вече ще имате Моето присъствие през тази година и ще благословя всичките ви работи. Приемайте благословението на Отец мой сега и всякога. Амин."
 
НАРЯД за събора 1906 година
Изгревът - том 11, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ