НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 21 юни

21.06.1938г.


Учителя с група ученици на екскурзия

до Витоша - 25 май 1938 г.

 

Тази екскурзия е описал в свой спомен Боян Боев:

 

Спомен на Боян Боев: Безпокойство


Спомен на Боян Боев

 

БЕЗПОКОЙСТВО

 

На 21 юни 1938 г. тръгнахме с Учителя още по тъмно. Слънчевият изгрев ни завари при т. нар. „Канара на съкровището“, малко под Ел-Шадай. Там направихме обща молитва. Към 4 ч. и няколко минути бяхме на Ел-Шадай. В 7 ч. потеглихме нагоре и починахме на полянката при първия заслон. После се изкачихме по-нагоре, над втория заслон, близо до района на хижа ”Алеко“, и там стана въпрос за положението в света. Учителя каза:

 

Когато Япония влезе във войната, на острова станаха земетресения. Небето искаше да ѝ каже, че не трябва да започва тази война, но тя не послуша.

 

Тъмните сили са вече победени в Астралния свят; сега тук се води борбата, за да бъдат победени. Когато победят Светлите сили на Земята, ще дойде Новото небе и Новата земя.

 

Един брат попита: „Скоро ли ще бъде?“.

 

То е започнало вече. Никога светът не е бил в такова брожение, както сега. Всичко, каквото става на единия край на Земята, веднага се знае навсякъде. Сега правят маневрите. Ще дойде война, тя наближава. В бъдеще в друго направление ще вървят работите, но днес е такова положението, че нищо не може да спре войната, защото хората не са готови. След войната те ще поумнеят. Ние се безпокоим за това, за което не трябва да се безпокоим, а за това, за което трябва да се безпокоим, не се безпокоим, а именно за греха.

 

Акордиране на човешката душа - т. 2

Глава: 1. Безпокойство, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ