НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Камъкът има мистично значение

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Камъкът има мистично значение

Най-често използвани думи в беседата: има, душа, време, нужда, виждате, христос, очи, камък, правилно, подир, викайте, развива, слепи, чувствувате, сега, пропуща, къща, сърце ,

Извънредни беседи , София, 5 Ноември 1911г., (Неделя) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Събрание, водено от г-н Дънов, който, след като прочете 24 глава от Ев. Матея, говори върху думите на 2 стих :

"Няма да остане тук камък на камък" и изказа следните мисли:

Камъкът има мистическо значение. Той означава и човешката душа. Това, което се прочете, има приложение и за настоящия век. Какъв път ще вземат съвременните народи, само Господ знае и Небето прави всичките усилия да ги вразуми. Има две течения и в близко време ще стане явно кое мнение ще преодолее. От 1914 г. до 1927 г. народите ще имат време да се въоръжават, но след това или ще трябва да продължат това, или пък да се обърнат към Бога. Всякоя душа, която се остави от Духа, тая душа се съсипва. И който иска да се развива правилно, в сърцето и душата си не трябва да пропуща никого освен Господа. За да се не събори къщата ни, трябва Христос да е с нас. Ако сега се чувствувате слепи и не виждате, викайте подир Христа, Той да ви отвори очите, и тогава няма да виждате мрачкаво, а ясно и не ще има нужда да ви ръководят. Вий понастоящем се намирате в една епоха, когато именно вниманието ви е нужно, за да се държите близо до Христа, в което, ако постоянствувате, в скоро време ще ви се отворят очите, т.е. шестото чувство ще настане и няма да имате нужда от водител.

23 октомври 1911 г., неделя София

Най-често използвани думи в беседата: има, душа, време, нужда, виждате, христос, очи, камък, правилно, подир, викайте, развива, слепи, чувствувате, сега, пропуща, къща, сърце ,

Извънредни беседи , София, 5 Ноември 1911г., (Неделя) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ