НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

27.10.1919г.


(получено на 29 октомври 1919 г.)


пощенски печат:

Бургас,

27.Х. 1919

Л. М. Сотиров,


Получих писмото ви. Продължавайте да прилагате Божественото учение Словом и делом. Господ е на правата страна. Аз ще ви помагам.Моя поздрав на всички!


В. В.     

(Свещеният подпис)

П. К. Дънов


София, 27.Х. 1919 г.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ