НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя на екскурзия с група ученици на Рила (езерата). Лятна духовна школа. 15 август

15.08.1940г.


Учителя провежда на Рила (езерата)

лятна духовна школа. 15 август

 

През 1940 летуването на Рила - езерата е кратко. Описание за този период може да се намери в писмата на Боян Боев:
 
Писма на Боян Боев: Разговори при Седемте Рилски езера
 
За 15 август в спомена на Боян Боев:

 

Втори ден (15 август, 1940 г.)

Сутринта бяхме потопени в гъста мъгла. Валеше силен дъжд. Скоро дъждът престана. Към 10 часа отидохме с Учителя на мястото, дето беше неговата палатка. Времето беше тихо и хладно. Мъглата почна да се разредява и разпръсква и скоро ни огряха слънчевите лъчи. Учителя почна отначало обикновен разговор, който после се превърна в цяла беседа. Тук той държа беседата “Магическата сила на Любовта“.

 


Писма на Боян Боев

 

РАЗГОВОРИ ПРИ СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА


Изгрев, 3 юни 1954 г.


Любезни брат,

Желая да ви изложа една екскурзия, шестдневна, с Учителя до Седемте Рилски езера. От 1929 до 1939 година, включително, през есента голяма част от Братството правехме екскурзия с Учителя. А след това отиваха по-малки групи, и то само за няколко дена.

Първи ден (14 август, 1940 г.)

На 14 август 1940 година в 4 часа Учителя и 50 братя и сестри потеглихме с автобус от Изгрева за езерата. В 7 часа бяхме при горския дом, а на вадата в 9,30 часа. При вадата стояхме до 11,30 часа. По пътя между вадата и езерата Учителя каза в разговор:

Водните капки са по-тежки от въздуха и не могат да се вдигнат. Електричеството ги повдига нагоре.

Учителя погледна към планината и каза:

Напредналите същества са изработили тези форми. Вие сте като на забавачница. Тук вие сте в първо отделение, в забавачницата в сравнение със степента на висшите същества.

При екскурзия не трябва да се бърза, но трябва да се ходи полека и всичко да се наблюдава, да се правят проучвания на флората, фауната, геологичните пластове и пр.

В 2 часа бяхме при второто езеро, дето се установихме на стан. Настанихме се в хижата при второто езеро. Привечер всички посетихме чешмичката. Тя събуди млади спомени в нас. Тук Учителя държа беседата“Божествената радост“, печатана в тома“Божествен и човешки свят“. И всички следващи беседи, държани от Учителя в тази екскурзия, са печатани в същия том. Като се върнахме вечерта, запалихме голям огън в огнището на хижата.

Втори ден (15 август, 1940 г.)

Сутринта бяхме потопени в гъста мъгла. Валеше силен дъжд. Скоро дъждът престана. Към 10 часа отидохме с Учителя на мястото, дето беше неговата палатка. Времето беше тихо и хладно. Мъглата почна да се разредява и разпръсква и скоро ни огряха слънчевите лъчи. Учителя почна отначало обикновен разговор, който после се превърна в цяла беседа. Тук той държа беседата “Магическата сила на Любовта“.

На връщане от това място Учителя каза:

Снощните мъгли можеха да попречат на Истината, която се даде тук, обаче не попречиха и това се даде сега.

Много често трябват условия, за да се разгледа един въпрос от по-дълбоко гледище.

Следобед небето беше облачно и почна да вали дъжд. Ние всички бяхме събрани в хижата, дето в разговор Учителя каза:

Има условия по-тежки от тези. Например на фронта, и то не една нощ, но много време.

Има една философия: във всичко човек да вижда доброто. И най-малките желания Бог задоволява. Всички желания Бог задоволява. В природата има една красива страна, а именно, че Бог задоволява нуждите на всички същества, и на най-малките.

Стана въпрос за любовта. Учителя каза:

Ако аз ще обичам хората заради Божията Любов, ще ги обичам истински, не за богатството, парите, знанието, силата и пр., а за Бога. Тези неща за мене са безпредметни. Спор става между хората все за материални работи.

Като обичаш някого, ти имаш очи, като не обичаш, ти си сляп. Като обичаш, виждаш. Да обичаш някого, това значи да го освободиш от най-големите неволи. Това е любов. А не за удоволствие. Онзи, който обича някого, ще отиде да го избави. Ако това не направи, това не е любов.

Като ви дадат тема да опишете любовта, как ще я опишете? Казваш:“Изгори ми сърцето.“ Това, което гори, каква любов е? Или казваш:“Страдам“. Страданието не е любов. Изгарянето не е любов. В какво седи любовта? Вие говорите за Божествената Любов. Всъщност вие не знаете какво нещо е Божествената Любов. В любовта няма осъждане. Любовта не прави зло никому. Онзи, който е в любовта, ще каже една дума и после ще съжалява. Любовта е начало на нещата.

Ако всички учители учат учениците с любов и учениците се учат с любов, ако всички хора работеха с любов и се отнасяхме с любов един към друг, това е един от най-лесните пътища за оправяне на света.

Ако служим на Бога с любов, тогаз сме в закона на свободата. Хората се стремят винаги да подражават на един порядък, който е горе. Всичко, което е хубаво, е направено по образец на това, което е горе. И понеже това копиране не е съвършено, затова има постоянни корекции и корекции.

Който обича, не говори, че обича. Той може да говори на лицето, което обича, за всичко друго, но не и за това, че го обича. Когато човек обича истински, никога не говори за любовта си.

Любовта разхубавява нещата. Да бъдем естествени, това е красивото. Като не обичаме някого, мислим, че и Бог не го обича. Това е наша погрешка, наше заблуждение.

Бог ни обича дотолкова, доколкото ние обичаме. Когато обичаме, Бог се проявява. Бог е, Който обича. Да обичаш, значи да работиш. Когато не обичаш, ти си почиваш.

Когато човек обича, никога не може да заплаче. Ако плаче, това не е любов.

Истинската любов никога не изисква, не ограничава, не изчезва.

Един брат каза: “Все има хора да се разколебават.“

Учителя каза:

Не може да бъде това.

Братът каза: “В такива случаи има хора, които плачат.“

Учителя каза:

Че как може да плаче? Той е запалил чергата от четирите страни и после тя плаче, че е изгоряла. Тя не плаче за любовта, защото те са нямали любов, а плаче, защото е изгоряла чергата й.

Това не е било любов. Това е било сянката на любовта. И в началото те не са имали любов. Сянката всякога може да се унищожи, а не самата реалност.

Когато много хора обичат един човек, обича го само един Бог Бог го обича чрез тях.

Като говорите, вие трябва да знаете, че сте ученици.

Някои казват:“Защо не говорите за себе си?“ Отговорът е: Ако говоря за себе си, аз ставам изменник. Аз съм пратен да говоря за друг. Можеш да познаеш един човек само ако го обичаш. Щом не го обичаш, не го познаваш. Ако искаш да се скриеш от света, не го обичай.

Невъзможно е да се затвори истината.

Невъзможно е да се затвори мъдростта.

Невъзможно е да се затвори любовта.

Те са над всичко.

Аз считам целия живот като една драма. Има и трагедия. Че ще вземете една малка роля, считайте това като щастие, колкото и малка да е ролята. Не само тази роля, но и всички други роли ще ги играеш, няма да те пуснат, докато не ги играеш.

Когато човек тури ръцете си с дланите срещу слънцето, това може да стопли цялото тяло, понеже топлината по нервите минава по цялото тяло.

Нервните хора да правят екскурзии. Планината действува най-лечебно върху нервната система. Да правят гимнастически упражнения и да се лекуват с музика. Студена вода да не пият и малко да ядат.

Щом човек се изпоти и се преоблече, веднага трябва да изпие гореща вода, за да не изгуби нормалната топлина на тялото си. Защото при изпотяване се губи топлина. Хората отиват на екскурзия и пият студена вода. От студената вода се свиват капилярните съдове и с това се нарушава кръвообращението.

Стана въпрос за Божиите пратеници. Учителя каза:

Кой от вас не е бит? И учителите, и светиите са били бити. Всички на общо основание са бити. Светията колко пъти е бит? Христос не е ли бил бит? Кой учител не е бит?

Трети ден (16 август, 1940 г.)

Сутринта, като станахме, видяхме, че сме потопени в гъста мъгла. Преди гимнастиката Учителя каза в разговор:

Химичните елементи не са прости, а сложни. Новият химичен елемент, който откриха преди известно време, е само запушалка, която, като се отпуши, изтича енергията, която е за този елемент.

Изпълнихме гимнастическите упражнения в шест часа около огнището край езерото. След гимнастиката Учителя каза:

Представете си, че са ви фотографирали пред къщата ви. Вие мислите, че къщата и вие сте едно. Под къщата разбирам тялото. Обаче дойде някой и пререже въжето, което съединява къщата и вас и вие разбирате, че сте нещо друго. Докато се убеди човек в това!

Хубаво ще бъде човек да не се безпокои и да превръща безпокойствата в спокойствие. Турците, преди да си направят намаз молитва, си мият ръцете, краката и пр. Щом се разсърди или мине някоя лоша мисъл през него, пак си мие ръцете и краката и прави намаз. Четири-пет пъти може да направи това. Някой път аз ги харесвам. Моли се и не обръща внимание, че хората го гледат. Тяхната религиозност е физическа религиозност. Един евреин видял, че турчин се моли, и си казал:“Ето един набожен човек.“ И му казал след молитвата:“Придружи ме до едно село във варненско.“ Като стигнали гората, турчинът казал:“Дай парите!“ Евреинът отговорил:“Ами нали си набожен?“ Турчинът му казал:“Да се моля е моя длъжност, а да те обера е мой занаят.“

След чая Учителя каза:

Човек тепърва има да минава една школа. Сега вие минавате през бури, през неразположения, без да знаете причините за това. Когато се сърдите, причината за това е отвътре. А когато не се сърдите, вие сте свободен. Някой път плачете, някой път се гневите, криво ви е и не знаете защо. Причината е все отвън, от нисши, изостанали същества.

Стана въпрос за интуицията. Учителя каза: Интуицията ти показва как да се справиш с някоя мъчнотия. Ако имаш интуиция, ще се избавиш от някои мъчнотии. При интуицията чувстваш това, което има да ти се случи в бъдеще, добро или лошо. А свръхсъзнанието е вече проникване в Божествения свят, всичко виждаш и разбираш, че всичко е за добро. Самосъзнанието е човешко, подсъзнанието и свръхсъзнанието са Божественото. Животните имат съзнание, но нямат самосъзнание.

Аз намирам, че човек не трябва да прави грях, понеже грехът е най-голяма тежест.

Привечер Учителя държа беседата:“Господаруване и слугуване“.

Моля, прочетете настоящото на всички братя и сестри и го пратете в околните села, където има кръжоци.

Сърдечен братски поздрав:

Ваш верен Б. Боев

 

 

Писма на Боян Боев -Том 1

Глава: Разговори при Седемте Рилски езера, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ