НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Лъжата

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Лъжата

Най-често използвани думи в беседата: лъжа, има, може, човек, казва, свят, път, лъжи, лева, аз, истина, сега, отнема, съм, всичко, право, линия, влезе, светлина ,

 Младежки окултен клас , София, 25 Септември 1942г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Отче наш

Духът Божий

Според вас как може да се подобри животът? Вашият живот как може да се подобри от ваше гледище? Сега не теориите, които сте слушали, но вие какво мислите. Да се подобри животът, значи липсва му нещо на живота. За пример, на един съвременен мъж му липсват да кажем дрехи, три неща външно. Трябват му панталони, трябва му една жилетка и едно палто. След туй му трябва едно дълго палто. Туй е завършекът. Трябва му една шапка и обуща. Ако е зимно време, дрехите ще бъдат по-дебели, пък ако е лятно време, дрехите са по-тънки. Туй е външното облекло, а вън от това отдолу трябват риза, бели гащи, след туй трябва му една фланела, трябват му и фланелени гащи. Тъй щото трябват му три чифта гащи и три ризи.

Сега и на живота му трябва нещо, на живота му трябва една мисъл, трябва му едно желание, един вътрешен стремеж. Често вие всички сте недоволни от нещо, че не ви върви, както трябва. Не е добър животът, не ми е добър животът, какво разбирате? Трябва конкретно да се изясни не научно. – Той не свири добре. Не така да кажете, "Той не свири добре". Разболял се някой, че като оздравял. Сега на вас, на младия живот какво му липсва, не на стария? Не какво липсва на старите, на младите какво им липсва? вземете обикновените работи, вие се интересувате много, младите се интересуват много от любовта. Да ви дам една тема да пишете любовни работи. Младите са много въодушевени от любовта. Какво разбирате вие, младите, под любов? Любов има на круши, любов има на ябълки, на сливи, на пасти има любов, на хляб има любов, на дрехи има любов. Любов има на всичко. Да кажем, че някой казва да изпратим едно любовно писмо. Какво съдържа едно любовно писмо или един любовен подарък? Пратил е, казва един любовен поглед. Как разбирате вие тия, любовните погледи? Какво разбирате под думите "любовен поглед"?

Вие се срамувате от нещо, което не знаете. Аз се чудя какво значи срам? Какво разбирате под думата "срам"? Младите момичета имат повече срам и младите момчета също. Някой път са безсрамни. Какво разбирате вие, като кажете: срамува се той. Някой път какви са образите? Вие как ще изразите срама? Това е срам. Не можете да го изразите. Не можете да кажете какво е срам. Тогава на този кръг му липсва нещо. Често вие казвате, че не сте доволни от живота, но нямате една конкретна идея от какво сте недоволни. Липсва ви нещо. Дават ви чай, на някои му турят една бучка и му е сладко, тебе ти трябват две бучки и не ти е сладко. Защо на онзи с една бучка му е сладко, а на тебе с две бучки не ти е сладко? На някои малко сол като се тури е солено, друг казва, че му е безсолно. Значи вие под думата "не е добър животът", не разбирате еднакво. Някой път си мислите, обущата ви не са модерни или скъсани са, подметките се изтрили, шапката изтрита, палтото е скъсано и казвате: Не си струва този живот. А не казвате, че дрехата ви е скъсана. Считате, че дрехата не ви препоръчва. Или някой път пожълтели ви са очите, не са светли, мътни са. Гледате се в огледалото, казвате: Не съм тук. За да бъде човек красив, има закон. За да бъде красив има известни правила. Щом мозъкът функционира правилно, има достатъчно светлина, щом сърцето функционира правилно, щом слънчевият възел, човешката воля действува правилно, човек винаги ще бъде красив. Красотата се обуславя от човешкото сърце, от човешката воля. Ако той не е красив, значи има някакъв недъг, недоимък. Недоимъкът може да е материален. Някоя дреха е остра, някоя е мека. Причината е в самия материал, от който е направена дрехата, единият е мек, другият е груб. Вие се ръкувате, на някой човек ръката е груба, ръката на някой човек е по-мека, влажна е, не е много груба. Какво означават меките ръце и какво означават острите ръце? Това е от органическия свят. Правата линия, турена на известно място, означава човек много справедлив, никаква лъжа не употребява. Единицата, турена на известно място, значи справедлив човек. Лъжа в него няма. Не може да заставиш да лъже този човек, ни бели лъжи, ни черни. Тези другите линии, турени на известно място, означават белите и черните лъжи с килограми, едно кило, две кила. Този, който има линията едно, той на сто сделки десет ще каже правото, другите 90% не казва правото. Той ако вземе сто лева на заем, едва ли ще върне десет, за другите ще каже, че ги е изгубил. Такива хора не са груби, няма да каже, че не дава, но ще отлага година, две, три, четири. Като идете при царската врата на оня свят, щом носите линията (1) ще ви кажат политично: "Изправете тази линия". Какво означава тази линия?Тази линия показва килограми политична лъжа. Стрелите как се правят? Правата линия 1 се образува , като се хвърли стрелата. Кривата линия показва на какво разстояние ще се хвърли. Този, който лъже, е майстор стрелец. Със стрелата като мери, казва: Мерих някъде, но като мерих на високо, падна. Той по твой адрес ще говори нещо лошо, после казва: Излъгали са те. Те не са говорили право. Той никога не е говорил право. Тази крива линия лъже. Като се отпусне кривата линия, казва: По правия път. То е правата (1). Лъжливият никога лъжец не става. Като хвърли стрелата, като я пусне, казва: Правия път. Действително тези хора, които лъжат, много вярват. Кой като лъже не вярва, че лъже? Сега ви говоря за лъжата. Когато някой път се говори за скритостта, вие я смесвате с лъжата. Вие смесвате лъжа и скритост като че е едно и също нещо. Искаш да скриеш нещо, ти сметнеш човека. Това не е лъжа. Отиваш по нужда, пита те: Къде отиваш? Отивам по работа, не му казваш, къде отиваш. Има нещо, за което не се говори. Ние по някой път искаме да знаем интимните работи. Не считайте скритността за лъжа. Никаква лъжа не е. От вашето гледище вие какво считате лъжа? Я определете лъжата тъй, както вие я разбирате. От научно гледище как ще определите какво е лъжата? Представете си, че лъжата е една форма на жаба. Представете си тази жаба, седнала на едно място като философ, мисли, съзерцава. Гледаш, жабата не се помръдва. Наблюдавали ли сте жабите как разсъждават философски? Седи тази жаба, някоя кацнала муха ходи по нея, тя мълчи. Като дойде до носа, тя отвори устата и мухата изчезне. Пак седи и философски мисли да дойде друга муха. Тя влезе в устата. Жабата иска да каже на мухата: "По мене всеки може да ходи, да прави каквото иска, това не ме интересува". Щом дойде някоя муха близо до устата, казва: "Заповядайте", отваря си устата. Казва: "Разсъждавам толкоз философски, нямам време". Изведнъж – "Приемам гости". Въпрос е сега, туй разсъждение за жабата вярно ли е? От ваше гледище що е лъжа? Ако размесим едно кило захар и ориз, и искаме да убедим човека, че оризът е захар, какво е туй? Или ако размесим в едно шише хубаво сладко вино с пелин, и искаме да убедим човека, че пелинът е вино, туй какво е? Ако размесим научни факти, някои научни истини с неща, които нищо не струват, и искаме да убедим, че това е наука, какво е туй? Значи, когато размесим истината с несъществени неща, това е лъжа. Щом размесим истината с нещо несъществено, това е лъжа. Щом размесим хляба с отрова, това е лъжа. Че лъжата е отсъствие на истината. От отсъствието на истината се ражда лъжата. А със смъртта на лъжата иде истината. Когато лъжата умира, истината иде. Когато истината заминава, лъжата идва. Кои са признаците на лъжата? Вие как подозирате че някой човек ви лъже. На български "лъжа" произлиза от "лизане". Да лижеш захар, мислиш, че е красиво? Ще станеш туй, което никога няма да стане. С лизане не става. Лъжа и лъжа. Да приемеш несъществените неща, е лъжа. Лъжата е най-калпавият материал, с който се строи нещо в света. По-калпав материал няма от лъжата. Научно най-калпавият материал е лъжата. Лъжата – това е най-лошата храна в света. Лъжата е най-силната, най-лошата отрова в света. Следователно, като отрова руши, като материал руши, като научен пак руши, като религиозен пак руши, навсякъде, дето влезе, тя всичко руши. Тя най-лесно става. По-лесно от лъжата няма. Най-лесната работа, това е лъжата. Няма по-лесна работа от лъжата. Някой взел пари и казва: Нямам да ти ги върна, или пък казва: Аз не съм взел пари от тебе. Съдията го пита: Имаш ли да му даваш? Не съм взимал нищо, не съм го виждал. Когато е вземал парите, го е виждал, но когато го е викал съдията, казва: Не съм го виждал. Няма по-лесна работа от нея. По някой път, ако искате да изклинчите, употребявате лъжата, за да нямате много разправии. Има лъжи, които покваряват долната част на носа, има лъжи, които покваряват горната част; има лъжи, които покваряват гърба или основата на носа. Разни лъжи има. Има разни лъжи на носа. Има устни лъжи, има езични лъжи. От лъжите устата се деформира, очите се деформират, ушите се деформират. Всякога очите се деформират от лъжата. Носът се деформира. Цялото лице и изобщо човек се деформира от лъжата. Лъжата, гдето влезе, деформира всичко. Защото лъжата е един материал, който гдето влезе, деформира. В съвременния културен свят търсете лъжи колкото искате. За да се изнесат сегашните, лъжи са нужни хиляди години. Сегашните лъжи, които съществуват в света, хиляда години трябва да ги изнасяте с коли, всичките тренове и параходи хиляди години трябва да работят за да изнесат лъжата извън света. Да искате да освободите света от лъжата, то е невъзможно. Лъжата е като снега. Зимно време, като падне сняг, къде ще иде? Само ще си проправите малки пътеки, но пролетта като дойде, слънцето, то е майстор да премаже снега. В един-два месеца ще помете всичко. За да изнесем лъжата вън от света ни трябва хиляди години, а слънцето като дойде, за 2-3 месеца всичко ще поправи. Туй, за което на нас ни трябват хиляди години, за истината са потребни само 2-3 месеца за да очисти света от лъжата и нищо да не остане. Деформирането на разните човешки култури, ако вземете китайците, ако вземете черните, белите, деформирането в тези образи се дължи на лъжата, която са употребявали. Черният свят се дължи на лъжата. Жълтият свят се дължи на лъжата. Белият, изопачен свят и той се дължи на лъжата. Лъжата е нещо, което спъва целия организъм и психическия процес на развитието. Тя е най-малката погрешка в света, няма по-малка погрешка от лъжата. С микроскоп трябва да я търсиш, за да я намериш, но последствията са големи. Тя е основа на всички престъпления. Лъжата е майка на всички престъпления в света. Всички престъпления, които съществуват, са родени от майката лъжа. Има бяла майка лъжа, и черна майка лъжа, после има жълта майка лъжа. Лъжата е един капитал, който е внесъл в света. Като говорим за лъжата, ний не сме отговорни за нея. Защото лъжата човек не я е създал. Наблюдавайте мравковия лъв, да видите какъв характер е. Ще направи една пясъчна фуния. Отгоре широка, отдолу тясна конусообразна, пясъкът е така подвижен, избира най-ситния пясък, че при най-малкото помръдване се търкаля. Ако една мравка влезе в тази фуния, тя се търкули чак до дъното, и той я хване за крачето. В тази фуния няма никаква опорна точка, гдето да се допре. Този пясък се рони надолу и мравките се търкалят по него и той ги изяжда. Невъзможно е една мравка да излезе из фунията. Как му е дошло на ума да направи такава фуния, майстор е. От най-ситния пясък направил най-неустойчива фуния. Кой от вас е в състояние да направи такава? Аз не съм в състояние да направя такава фуния, аз признавам, че не мога да направя. Отгде той е научил тази архитектура как да спестява пясъка?

Лъжа има и в растенията. Има такива растения: отворило един хубав цвят, но вътре има една лепкава течност – една мушица като влезе вътре, залепват крилцата й и този цвят постепенно се затваря. Като се затвори, след един два дена пак се отвори, и чака друго насекомо. Вие ще кажете, че растението прави това. Аз виждам, че зад растението седи една интелигентност. Когато един рибар върви с една мрежа покрай брега, той носи мрежата на гърба си, предната част на тази мрежа е разтворена. Като хвърли мрежата има едно въже, провървено от края – като влезе рибата в мрежата, той изтегля въжето, затваря се мрежата. Каквото влезе вътре, изтегля го навън на брега с мрежата. Рибите се чудят как тъй туй, което е паднало отгоре, ги е хванало. Не ги е хванала мрежата, но онзи, който е зад мрежата. Това цвете е само една мрежа, зад цвета има един, който следи и наблюдава, той потегля въжето, затваря цвета и после пак отваря цвета. Казвам, когато вие лъжете несъзнателно, вие сте един цвят и онзи, който седи зад вас, като дойде, той потегли въжето. По някой път даже вие не знаете, че сте излъгали. Вие лъжете, без да знаете. То не е лъжа, но давате неверни сведения. Дошъл някой при вас и ви разказва, че над Перник хвърлили бомби, съсипали го. Разправят, че 16 аероплана летели, а пък то минал някой и хвърлил само позиви. Това са лъжливи донесения. Всичко, което идва до вас, изпитвайте го. Помнете едно нещо. Всеки предмет, всяка вещ в света има известно качество, което я определя добра ли е или е лоша. Всяка храна носи свое качество. Храната не изисква да знаеш хляба добър ли е или е лош. Вземи една малка част от хляба, отчупи и като го опиташ, ще знаеш хубав ли е или не е. Или спирате се при някой извор. Като се приближите до него и опитате водата, може да знаете добра ли е водата или не е. Нещата, които природата е създала, носят свои качества. Не се изисква дълго време да доказвате. Тези, съществените неща, може веднага да ги познаете. Може да познаеш въздуха чист ли е, или не е. Може да познаеш светлината приятна ли е за очите или не е. Не трябва да отваряш научни книги и да доказваш, че тази светлина има толкоз трептения. Като отворите очите си, ще знаете. При лъжата винаги температурата се намалява. При лъжата светлината се намалява. При лъжата силата се намалява. Всяка лъжа отнема винаги от светлината на мозъка; всяка лъжа отнема от топлината на сърцето и всяка лъжа отнема от силата на тялото. Туй отнетото с нищо не можеш да го набавиш. Днес отнеме, утре отнеме, и твоята инсталация за светлината започва да се намалява. Твоята инсталация за топлината и твоята инсталация за силата се намалява. Щом се развалят тия инсталации, човек фалира на земята. Това не е само теория, това са факти.

Скритността не е лъжа. Някои казват: Той ме излъга. Лъжата според мен е туй, което отнема светлината, което отнема топлината, което отнема и силата постепенно, не изведнъж. Да имате една ясна представа. Човек има право да скрие някои работи. Мозъкът нали е скрит, не можеш да отвориш черепа за да видиш мозъка. Ако се отвори мозъкът, никак няма да бъде красив. Има неща, които трябва да се открият, то е друг въпрос. Скритността придава нещо на фактите, а като лъжеш се отнема нещо от фактите. Казвате: Той е много скрит, потаен човек. Нищо не значи. Скритността носи известни качества, известни добрини, тя е една способност. То е едно право на човека да бъде скрит, но да лъже е друго. Да бъде скрит има право, но лъжата никакво право няма, щом лъжеш, то е един произвол, най-големият произвол в света е лъжата. Тогава вие често туряте лъжи там гдето ги няма. В скритността някой човек е гладен. Гладният човек не е лъжа. Лъжливият човек е много мазен, с килограми масло има, всичко намазва. Не считайте преструвката лъжа. Искам да ви освободя. Преструвката и скритността не са лъжа. Преструвката е за да се освободиш от лъжата. Тя е първият опит да се освободиш от лъжата. Някой бръмбар се преструва на умрял. Друг бръмбар е станал зелен като растенията, че да не могат враговете му да го виждат, за да се избави от тях. Това не е лъжа. Той иска да се избави, за да не му отнемат живота. Преструва се. Престорил се е на умрял. Аз съм давал този пример. Един млад момък и една млада мома излезли на разходка. Момъкът й казва: Ти на мен разчитай, аз като съм с тебе, никой не може да те бутне. Било близо до една гора и от гората излиза една мечка. Той, като я видял, се качил горе на дървото. Тя не може да се качи, и за да се избави от мечката, легнала на земята и се престорила на умряла. Мечката помирисала, помирисала и си заминала. Той я пита: Какво ти каза мечката? – Още веднъж с такъв герой да не ходиш. Това не е лъжа, че тя се престорила на умряла, страхът е причина за това. Страхът не е лъжа. Искам да имате една ясна представа. Лъжа е туй, което отнема светлината на човешкия ум, което отнема топлината. Тази топлина е потребна за живота. Лъжата отнема и силата на човека. Някой път се обвинявате, че нещо е скрито или престорено. То са атавистични работи, то са неща потребни в живота, които са неизбежни. Скритността е неизбежна. Преструвката и тя е неизбежна. Лъжата не е потребна. Най-непотребното нещо в света е лъжата. Аз виждам едно добро в лъжата. Че тя е толкова слаба, и пак си е пробила път навсякъде. Без никакъв капитал тя е образувала всичките свои търговски предприятия. Попитали един дядо, откъде е забогатял. Той казва: Аз като ида и кажа на хората най-първо да направят едно добро. Той не може да го направи, кажа му да даде пари някъде. Тези пари, които не иска да ги даде, те са мои. Щом той не може да направи доброто, дяволът ги взема. Всичкото добро, което те не могат да направят, той го взема за себе си и така казва, че е забогатял. Всякога, когато кажете, че не може да направите нещо, този капитал не е ваш. Щом се откажете от едно добро, дяволът е съдебен пристав, носи червения лист и го взема.

За пример, тука имахме една наша инсталация за светлината. Искаме да ни уредят работите от общината и сега ни глобяват да плащаме големи суми. Братството сега ще трябва да плати за право за лампите 4 000 лева и другите ще платят. Такова нещо е новият порядък на лъжата. Ще платим по 15 лева на лампа, после за друго право още ще плащаме и туй не се е свършило. Тъй щото аз считам, докато приемем всичко, ще платим 10 000 лева.

Сега, що е лъжата? Когото срещнете, попитайте го и не отивайте да разправяте какво сте научили. Много евтино ще продадете определението на лъжата. Кажете: Ако ми дадеш 100 лева ще ти кажа какво нещо е лъжата. Никой няма да ви даде това определение. Сега, ако вземете 100 лева, туй лъжа ли е или не. Казвам: Евтино да не продавате. Ако вземете 100 лева е малко, може да турите 500 лева, на някои 1 000 лева. На някой търговец можеш да вземеш 1 000 лева да му кажеш какво е лъжа. Може и 10 000 лева. Ако му кажеш, че лъжата е това, което лишава човека от светлината, топлината и от силата, че той утре ще ослепее, ще оглушее, ти ще го избавиш, 1 000 лева може да ти даде. За да се ползва, едно благо е заради него. Не продавайте тази рецепта, дръжте я за себе си. Ако тръгнете по света и кажете какво нещо е лъжата, може да обиколите целия свят от едно място на друго. Сега ви казвам какво нещо е лъжата. Някой път ще ви кажа какво нещо е истината. Сега няма да ви кажа това. Аз ви продадох това много евтино, нищо не взех, лъжата ми се разсърди, аз й казах , че е облякла една дреха на истината. Тя се позарадва. Тя ми каза: говори за мен каквото искаш, но не ме лишавай от дрехата на истината, защото тогава съвсем ще фалирам.

Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.

1. Лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя на 25.ІХ.1942 г. Петък – 5 ч. с.

София – Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: лъжа, има, може, човек, казва, свят, път, лъжи, лева, аз, истина, сега, отнема, съм, всичко, право, линия, влезе, светлина ,

 Младежки окултен клас , София, 25 Септември 1942г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ