НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

29.11.1919г.


Обични М. Сотиров,


Мен ме радва светлината, която прониква вашите души и ви води към познанието на Единия Истинен Бог на Живота. От тая вечна светлина иде живота.


Велик е Господ на Любовта. Там гдето прониква Той има светлина, топлина, има растене, има плод.


Вървете в пътя на тая светлина. Тя води към целта. Слегувайте тъй, както чувствувате, давайте простор на душата си да се проявява в пълна свобода.


Изметете всички паяжини по пътя. Дръжте хубавото, истинното и красивото. То е доброто.


Моя поздрав на всички!


В. В.


(Свещеният подпис)

П. К. Дънов

София

29.XI.1919 г.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ