НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор на Учителя с ръководителите - 19 април. София

19.04.1927г.


Разговор на Учителя с ръководителите -

19 април. София

 

От 19-ти до 25-ти април  Учителя провежда разговори с ръководителите на братските групи от страната. Тези разговори са протоколирани от Тереза Керемидчиева:
1. Разговори с Учителят по събитията


19. IV.1927 год.,вторник, София; 20. IV. 1927 год., сряда, София; 24. IV. 1927 год., понеделник, Витоша


19 април 1927 год., вторник
На „Изгрева" - София.

Ще се усложнят в далечния Изток - Китай, Русия и Англия ще се срещнат. От другите държави всяка гледа да завземе - да запази интереса си, но да не взема участие в борбата - постепенно ще се отдръпнат. А сега се борят - надхитряват се „Мардохей" срещу „Мардохей" - хитра и умна е Русия. Ненадейно ще настъпи през Добруджа, за да има район за действие - широчина в свободата за действие против Англия. България е в английските „води" и това не се харесва на Русия.
 
Изгревът - Том 14
РАЗГОВОРИ И ПРОТОКОЛИ пред ръководителите 1927 година
I. Бележки от разговори 19. IV. 1927-25. IV. 1927

Протокола се записва от Тереза Керемидчиева., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ