НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

2.03.1917г.


(получено на 7.03.1917 г. чрез санитар-редник)


София 2 III.1917 г.


Любез. М. Сотиров,


Там на фронта придобивате нови познания за живота. Цялата Земя е един обширен фронт на физическото поле гдето стават състезанията на духовния свят. Това е една велика арена на състезающите се души. Пътят е към съвършенството и в тая посока работи Господ за постиганието на това више благо. Днешните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава. Аз ви имам пред вид, и желая вие да бъдете от добрите военни в добър смисъл - проникнат с най-висшето.


Всичко след време ще вземе добър край. Господ, Който сега слиза към Земята ще уреди всичко. Той носи правото в Себе Си. Вий постоянно имате проповедите на съвременното изкуство и често слушате Вагнеровската музика на бойното поле. Господ ще ви пази от всички злини и ще ви даде Сила да доизкарате вашата работа до край.


Моя привет В. В.


(Свещеният подпис) П. К. Дънов


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ