НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

3.09.1916г.


София, 3. IX. 1916 г.


Люб. Е. И.
      В тия времена, които сега преживявате, се иска твърда вяра и упование в Господа, който е неизменяем. Само Той Единия остава винаги неизменяем. Не се смущавайте от временните бури на живота. Всичко върви по един строг и неумолим Божествен закон. Хората изпълняват, а Бог диктува. Всичко става тъй, както е отредено от съвокупната карма на человечеството. Изпитания идат, но те са за добро. Сега е мрачкаво, но после ще стане ясно. Господ се възцарява сега в света. Народите се пробуждат. Общото съзнание заговорва. Най-после ще дойде Мирът. Духовният свят ще го наложи. Бъдете тихи. Мир имайте. Аз след време ще ви посетя. Тази година, както виждате, не искаме да смущаваме спокойствието на търновци.

  Поздрав на всички.

  Ваш верен (Свещеният подпис)
Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ