НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Едно с Бога

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Едно с Бога

Най-често използвани думи в беседата: изгрява, любов, слънце, чистота, символ, пет, бог, пентаграм, постигнеш, крак, върха, кръг, път, може, сърце, човек, дете, необикновена ,

Клас на Добродетелите , В.Търново, 19 Септември 1922г., (Вторик) 6:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


19 септември 1922 год., 6.30 ч.сутринта

Първото проявление на Бога е Любовта. Бог вечно се проявява чрез Любовта. Ние сме едно с Любовта, ние сме едно с Бога. „Само чистите по сърце ще видят Бога."Без чистота няма любов. Тази чистота, за която ви говоря, тя е необикновена чистота на сърцето. Тази необикновена чистота мяза на детето или на бяло цвете или на геометрически символ - на кръг. Чистотата на детето, което се усмихва на Слънцето; чистотата на цветчето, което люби Слънцето. Цветята живеят в ангелския свят • това е чистотата на кръга, най-съвършения образ на линия. Ние живеем в безграничната Любов. Нашата цел е да проявим безграничното. А всяка цел трябва да има плод в себе си.
Ето пентаграмът вписан в един кръг, това е пътя, който ученикът трябва да извърви. Кръгът като символ на вечност, че това, което не можеш да постигнеш в един живот, в безкрайността ще го постигнеш. Пентаграмът като символ трябва да оживее у вас, за да може да се ползувате от него. Пентаграмът, това е човека, върхът е главата. Двете ръце и двата крака са другите върхове. Главата е Истината, десният крак е Правдата, дясната ръка - Мъдростта. Левият крак - Добродетелта, а лявата ръка - Любовта. Тези пет върха са пет центъра, през които непрестанно се изливат токове, протичат енергии, сили, за които няма ограничение. Те изграждат човека. Петте върха са пет места, през които може да се влезе в пътя.Будя - изгрява моето слънце в моята душа.

Будиш - изгрява Божието Слънце в мен, в сърцето

Буди - изгрява живото Слънце на моя Дух.

Будим - изгрява мировото Слънце на Отца нашего на светлините

Будите - изгрява Слънцето на великия Господ на Мира в нашите души.

Будят - изгрява Слънцето на всички Слънца в нашите души и духове, носители на живота.

Най-често използвани думи в беседата: изгрява, любов, слънце, чистота, символ, пет, бог, пентаграм, постигнеш, крак, върха, кръг, път, може, сърце, човек, дете, необикновена ,

Клас на Добродетелите , В.Търново, 19 Септември 1922г., (Вторик) 6:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ