НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя присъства на събора, 1927 - София. Втори ден - 20 август

20.08.1927г.


Учителя присъства на събора, 1927 - София.

Втори ден - 20 август

 

Съборът на Бялото братство през 1927 г. се провежда в София - Изгрев.  Участват повече от 1000 души. Учителят открива събора с беседата -Пътят на ученика- разкрива същността на новия път на окултното ученичество.

 

За програмата на този ден може да се прочете в протоколите, водени от Тереза Керемидчиева:

 

 

3. Втори съборен ден

20 август 1927 година, събота.


В 3 часа и 30 мин. на поляната, сутринта. Времето ясно, тихо, звездно небе.
От 4 часа след обяд захвана буря от към север и от Витоша, но ние на лагера на „Изгрева" бяхме слабо засегнати.


В 4 часа Учителят дойде.
Размишление.

1. Както ме е Отец ми възлюбил, така и аз ви възлюбих, /три пъти/
2. Добрата молитва.
3. „Духът Божи."
4. Отче наш.
5. Гимнастически упражнения, /старите шест/
6. Концентрични кръгове.


Първо - движение към центъра напред и назад с по 3, 6,10, 6 и З крачки / както първия ден/.

Второ - един кръг надясно, два кръга наляво и т.н. /както първия ден/

Трето - „кобилицата" - дясната ръка се издига горе в страни, под ъгъл 45 градуса, лявата се отделя от тялото встрани под 45 градуса. Ръцете се движат във вертикална плоскост нагоре и надолу, и лявата ръка се издига нагоре и т. н., всичко се повтаря.

Четири - „Изгрява слънцето" на място, ръцете се движат.
5 часа.*

*    *


Закуска - чай. „Само Божията Любов е Любов". След закуската същата формула.*

*    *


Беседа.

7 часа.

Мото: Само Божията Любов носи живот за всяка душа. /три пъти/.
„Събуди се братко мили".
Размишление.
Учителят каза: Ще ви прочета няколко извадки от Библията, като образци на човешката мисъл.
Псалом 133.Братя в единомислие

Беседата печатана в том „Пътят на ученика", съборна беседа.


10 часа и 22 минути.
Възможно е да се живее в Божията Любов, Божията светлина. Божият мир, Божията радост.
Господ да ви благослови всички, да бъдете негови ученици.


Изпяхме: „Махар Бену Аба"
Добрата молитва.

Концерт.*

*    *

Обяд
Отче наш.

След обяд
Няма Любов като Божията Любов.


Пропуск за 20 август „ Сила"

 

Изгревът - Том 14
Глава: РАЗГОВОРИ И ПРОТОКОЛИ пред ръководителите 1927 годинаII.

Протоколи от събора 18. VІІІ.1927 г. - 25. VІІІ.1927г.
Протокола се записва от Тереза Керемидчиева., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ