НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Свидетелствата Господни

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Свидетелствата Господни

Най-често използвани думи в беседата: свидетелство, вярваш, бог, моите, истина, всичко, говори, пълнотата, сърце, всяко, лице, истинен, благ, спасител, изпълниш, засвидетелствайте, вечен, живот ,

Извънредни беседи , Варна, 25 Февруари 1899г., (Събота) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАТака говори Господ: Изпълнете Моите заповеди и повеления.

Ето Моето Слово пристига, заповед ви носи да заверите свидетелството на Духа Ми. Заверете Истината на Завета Ми чрез Живота си. Дайте Свидетелство на Духа, което ще се пази пред Лицето Божие като залог на вашата вярност към Него. Засвидетелствайте Истината на Бога чрез изповед пред Негова Свидетел. Отговорете с пълнотата на сърцето си и с пълнотата на ума си без всяко стеснение и Бог, който вижда и знае всичко, ще ви даде според своята неизмерима Благост и вечна Милост. Изповядайте пред Бога и Неговото лице Истината, засвидетелствайте я пред Небето.

Първо свидетелство: Вярваш ли от сърце и душа в Единия Вечен, Истинен и Благ Бог на Живота, който е говорил?

Второ свидетелство: Вярваш ли в Мен, твоя Господ и Спасител, който ти говори сега?

Трето свидетелство: Вярваш ли в Моя Вечен и Благ Дух, който изработва твоето спасение?

Четвърто свидетелство: Вярваш ли в твоя Приятел и Спасител Господа Исуса Христа и във всички твои братя?

Пето свидетелство: Ще ли изпълниш Волята на Единния, Истинен и Праведен Бог без колебание?

Шесто свидетелство: Ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за Неговата Любов?

Седмо свидетелство: Ще ли посветиш живот и здраве, и всичко драго за Неговата Слава и Славата на Неговото дело?

Осмо свидетелство: Ще ли слушаш Моя глас и Моите съвети, когато ти говоря?

Девето свидетелство: Ще ли си готов да изпълниш Моите заповеди без всяко съмнение?

Десето свидетелство: Ще ли ходиш винаги пред Моето лице с всичкото незлобие на сърцето си и да Ме никога не огорчаваш?
13 февруари 1899 г., Варна

Най-често използвани думи в беседата: свидетелство, вярваш, бог, моите, истина, всичко, говори, пълнотата, сърце, всяко, лице, истинен, благ, спасител, изпълниш, засвидетелствайте, вечен, живот ,

Извънредни беседи , Варна, 25 Февруари 1899г., (Събота) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ