НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Силата на ума

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Силата на ума

Най-често използвани думи в беседата: ум, има, човек, може, казва, свят, сърце, казваш, хора, тече, аз, дойде, топлина, бъде, място, сега, мечка ,

 Младежки окултен клас , София, 25 Ноември 1932г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


– Само светлият път на мъдростта води към истината.

– В истината е скрит животът.

Кои са качествата на силния и на слабия човек? Как мислите, на еднакво ниво ли са двамата?

На фигура 1 имате един квадрат в отвесно положение, като стена. Щом е квадрат, стените му са равни. – Колко важни точки има квадратът? (фиг.1) – Четири – ABCD. Диагоналът CB дели квадрата на две равни части, а именно, на два равни триъгълника. Кои са силните точки в квадрата АВ или СD? Казва се за гредата, че е силна, или слаба. Ако е слаба, тя лесно се огъва. И плоскостта може да бъде слаба, или силна. Ако е слаба и тя ще се огъва, като гредата. Ще ходиш по нея, но тя ще се огъва. Плоскостта може да бъде здрава, но изпъкнала. Как ще ходиш по нея? И хората могат да бъдат слаби, или силни. И слабият може да носи дете на гърба си, но ще се наведе под тежестта му. Силният ще го носи изправен, без никакво прегърбване. Силният извор дава изобилно вода, а слабият едва капе. При силния извор за една минута ще напълниш съда си, а при слабия ще чакаш най-малко 15 минути, докато го напълниш. Сега се явява въпросът: Коя е причината, че единият извор тече силно, а другият едва капе? Причината може да бъде естествена или изкуствена. И чешмата е извор, но има кран, който може да се отваря и затваря. Ако го отвориш малко, водата тече слабо; ако го отвориш повече, водата тече силно. Ти отваряш малко крана и се чудиш, защо водата тече слабо. След тебе дохожда друг, отваря повече крана и водата започва да тече силно. Първият се измива за 15 минути, а вторият – за една минута. Първият казва, че водата тече слабо, а вторият – че тече силно. Кой от двамата е прав? И двамата спорят върху силата на водата. От какво зависи силата на един извор? Силата на извора, който се управлява от човека, зависи от разумността на последния. Разумният и интелигентен човек отваря крана добре и се измива за една минута. Който едва сега започва да се учи, слабо отваря крана и водата тече слабо. За да се измие, той изразходва повече време от разумния.

В случая, коя от двете страни е положителна и коя – отрицателна? – Страната, към която човек се движи, е винаги отрицателна. Качваш се на планината, това е положителна страна; слизаш от планината, както малките деца със своите шейни, това е отрицателна страна. Обаче, децата не са изучавали още законите на физиката; не са изучавали и математическите закони, но като се спуснат от височината, шейната върви по инерция. Казваш: Моята шейна се движи без огън, без пара, но така тя се движи само до едно място и спира. Детето се чуди, защо става така и започва да се сърди на шейната. Много просто – шейната спря, защото е гладна, иска да яде. Като върви след човека, шейната се изкачва нагоре и като стигне определено място на височината, той ще я нахрани. После той казва: Ти се нахрани вече и трябва да слезеш долу. Какво означава “храненето“във физиката? – Смяна на енергиите: енергията от детето е минала в шейната.Така човек предава своята енергия при хвърляне на едно тяло в пространството. Това е физически закон, чрез който загубената енергия се възстановява – придобива се нова. Физическите закони се отнасят до физическия свят, а не до органическия. В органическия свят те могат да служат като условия, но не могат да се използват разумно.

Казвате: Много отслабнах. Значи, работил си много. – Какво да се прави? – Да ядеш, да дишаш и да мислиш. И по трите начина човек се храни. Като мислиш, това е храна; като дишаш, това е храна; като работиш, това е храна. Някой път мислите, че много знаете. Това е обикновено нещо. Ако чувствувам, че много съм ял, какво лошо има в това? Колко време може да ти държи това ядене? – Повече от 24 часа не може да ти държи. След това чувствуваш, че ти се яде. Като се нахраниш добре, казваш: Нищо не ми трябва и баница не бих ял. Но след известно време, наново чувствуваш, че ти се яде, не можеш да издържаш повече. Между нахранения и учения човек има известно сходство. Ученият казва: Аз зная много. Но дойде до едно място, дето се спъва и той казва: Нищо не зная. Щом се почувствувате в такова състояние, това показва, че вие сте работили много. Движили сте се в област, дето се явяват известни вътрешни преживявания.

Сънуваш някакъв сън. Събуждаш се разтреперан, облян в пот и с разтуптяно сърце. Казват, че сънят не е реално нещо. Обаче, като сънуваш, събуждаш се с добро или лошо разположение. Целият ден се вслушваш, какво ще ти се случи. Как се обяснява сънят научно? Има неща, които се случват в живота и без данни. Има неща, които произвеждат ефект на човека, без той да знае защо. Например, мнозина не знаят, що е топлината, въпреки това, усещат горещината и студа. Вън е студено. Веднага обличаш кожуха си и казваш: За нищо не бих хвърлил този кожух от гърба си. Не се минават един – два часа и казваш: Изпотих се с този кожух, ще го сваля. Коя е причината да съблечеш кожуха? Никой не ти заповядва да го съблечеш, никой не ти говори научно за топлината, но ти казваш: Горещо ми е, ще сваля кожуха. Щом го свали, ти се освободи от тежестта на топлината. Значи и топлината тежи. Какъв процес е изгарянето: положителен, или отрицателен? В една от приказките на „Хиляда и една нощ“се разказва, как действа топлината на хората. Тя милва умните и добрите хора, а глупавите изгаря. На гениалните хора тя разказва приказки, а обикновените хора наказва. Какво отношение има към топлината онзи, който страда и се оплаква от нея? Като срещна човек, обгорен от огъня, аз зная вече, какво е мнението му за него. Питам топлината, огъня: Защо си постъпил толкова лошо с този човек? – Защото е обикновен, глупав. С талантливия, гениалния постъпвам по особен начин. Като говоря за огъня, нямам предвид физическия огън, но съществата, които живеят в него. Като срещнат талантлив или гениален човек, те казват: Ти ще постъпиш така и така. На глупавия казват: Не стой на пътя ни! Ако не слушаш, ще те изгорим, на пепел ще те превърнем.

В живота на всеки човек съществуват три възможности: Да бъде той добър, или да бъде лош. Има и трета възможност, за която няма име в човешкия език. Трябва да се яви кръстник, да даде име на третата възможност. Детето се ражда без име. Щом го кръстят, дават му име и казват: Иванчо или Драганчо живее в третия етаж на къщата. Който няма име, носи номер. Доброто и злото, като възможности, представляват крайни точки на правата АВ в триъгълника ABC (фиг. 2 ). Третата възможност е в точката С. Тази точка има отношение и към В и към А. Тези отношения се различават, а именно: към А точка С постъпва благородно, а към В – неблагородно. Когато С е жадно, точка А му праща вода, а В му изпраща горчивина. В първия случай, С казва: Животът е прекрасен, отличен, а във втория случай, казва, че животът е неприятен. Значи, в точка А на правата АВ е водата, а в точка В – горчивината. Точка С знае това. Кой я спасява от горчивината? – Понеже е разумна точка, тя сама се спасява. Тя напуща мястото си и отива в числото 3. Понеже горчивината от точка В не може да се изкачи в числото 3 точка С се спасява. След това точка 3 се връща на мястото си и започва разговор с точка А. Следователно, щом иска да се разговаря с А, точка С се връща на мястото си. Такива неща се случват и във вашия живот. Някой път се натъквате на горчивина. Какво ще направите? – Ще се качите горе. После, като искате да смените състоянието си на добро, непременно ще слезете долу, в областта на смирението. Когато детето се качва на високо дърво, причината е мечката. Щом си отиде мечката, детето отново слиза. Силният човек всякога седи на високо място. И добрият и лошият човек могат да се качват на високо място, но резултатът за двамата ще бъде различен. Какъв е резултатът, няма да говоря за него. Аз само ви навеждам на мисълта, кога човек може да се освободи от горчивината. Числото 3 е място на безопасността. Като изтече горчивината, отново ще слезете в точка С, ще пиете прясна вода, която идва от А.

В миналото мъдреците са рисували триъгълници, като символи. При нещастие в живота, материалното е горе, а духовното – долу. При щастието, материалният живот е долу, а духовният – горе. Така е в природата, т.е. в разумния живот. И наистина, ако измениш нещата в човека, ти ще произведеш катастрофа. Например, ако туриш стомаха на мястото на главата, а главата – на мястото на стомаха, ще се измени ходът или движението на цялата природа. (Виж фигурите )

От окултно гледище, човек изявява своята дейност в три области: в областта на мозъка, дробовете и стомаха. Числото 1 означава човешката глава, мозъка; 2 означава дробовете, 3 – стомаха. Това е израз на човешкото царство. В растителното царство е обратно: главата е долу – числото 1, дробовете – 2, стомахът – 3. Философите на растителното царство и до днес се занимават с въпроса, каква посока да заеме главата им. Те казват: Нашето нещастие се заключава в това, че главата ни е насочена към центъра на земята. Ние трябва да се обърнем на 90°, за да подобрим поне малко живота си. Но и 90° не разрешават въпроса. Ние трябва да обърнем главата си нагоре, като човека. Засега всичката енергия на растенията се отправя към центъра на земята. Значи, в тях, земната енергия взима надмощие, а в човека – слънчевата. Човек е минал през физическия, през духовния свят и днес вниманието му е насочено към Божествения свят.

Следователно, човек е минал през резултатите на физическия свят, т.е. през резултатите на своето тяло. После, той е минал през силите, които действат в неговото сърце, т.е. през духовния свят. Смисълът на неговия живот е Божествения свят, който е още неразбран за него. Засега, човек възприема Божествения свят, като приятно предчувствие, като екстаз, като блаженство. Като се стремят към този свят, задачата на цялото човечество, на всички хора е да се освободят от нещастията си. Това става подсъзнателно. Три разумни, съзнателни същества управляват и контролират всички хора. Едното същество е на физическия свят. Около него са групирани милиарди души, които постоянно му се оплакват. Разрешението на социалните въпроси е резултат от оплакването на тези души. Те казват: Гладни сме, болни сме, страдаме. Какво да се прави? През същите изпитания минава и отделният човек. Боли те ръка, крак, оплакваш се, докато един ден болката изчезне. Боли те стомах, глава – пак се оплакваш. Вземеш рициново масло, пиеш малко вода и оздравяваш. Второто същество живее в астралния, т.е. в силовия свят, а третото живее в Божествения свят. Тези три същества съставят общия, Божествения организъм.

Днес всеки се стреми към здраве, към освобождаване от мъчнотиите си. Кой е пътят за освобождаване от мъчнотиите? Казваш: Роден съм. – Роден си, но си поставен при условия, които не са произволни. Ти си директор на банка, но това не е произволно. Ако си умен, банката ще върви добре; ако не си умен, банката ще фалира и отговорността за това ще лежи върху тебе. Кой от вас не е давал гаранция, за да се освободи от известна отговорност? Казваш, че си дал гаранция. Какво от това? Без гаранция никого не назначават. Може и без гаранция, но се изискват честни, съвършени хора. Най-голямата гаранция е човешкият ум. Ще ви кажа една тайна, а именно: Никой човек, прост или учен, не знае, откъде ще дойде неговото спасение. Казваш: Господ ще ни спаси. Ако сте убедени в това, защо досега не сте спасени? – Родителите ще ни спасят. – Всички имате родители, защо не са ви спасили? Единственото нещо, което ще ви спаси, то е вашият ум. В никой език досега аз не съм намерил по-силна дума от „ум“. За индусите тази дума е свещена – „ом“или “аум“. Тя се произнася и по двата начина. Българинът казва “ум“; англичанинът казва „майнд“. Същината на човека е неговият ум, а „ман“е човекът, който е бил. Значи, умът спасява човека. Който не се държи за своя ум, ще страда. Хората страдат, понеже не мислят. Те се водят по сърцето си, а не по ума си. Умът е Божественото начало в човека, което никога не се петни. Казва се “покварено сърце“, но не се казва покварен ум.

Казано е в Писанието: „Сине мой, дай ми сърцето си“. – Защо Бог иска сърцето на човека? – За да го изчисти. Как става очистването, това само посветените знаят. Така е било и във времето на Мойсей. Ако сърцето ти е чисто и умът силен, каквото пожелаеш, ще стане. Ако не мислиш, нищо не се постига. Право е казано, че вселената не е нищо друго, освен сбор от умствени процеси. Физическият свят е създаден от Божествения ум и от Божествената мисъл, която работи и досега. Не смесвайте ума си със сърцето. В ума няма недоволство, както в сърцето. Когато работиш и си недоволен от работата, знай, че сърцето се е вмъкнало в ума. То ти заповядва и ти се поддаваш на неговите чувства. Казваш: Тежко ми е. – Какво ще правиш тогава? Ще се качиш на върха 3 (фиг. 2 ). Точката „А“в триъгълника е умът, „В“е сърцето, “С“е съзнанието. Ще кажете, че това е предположение. И така може да е. Предположението не е наука, но специфичен метод. Науката е положително нещо. Тя представлява сбор от завършени процеси. Ти идваш при мене и казваш: Гладен съм. Бъркам в торбата си, изваждам хляб и лук. Сядаш някъде и започваш да ядеш. После отиваш при един философ и от него искаш хляб, но торбата му е празна. Философът изпраща този човек в някоя гостилница, далеч пет км от града. Хапнеш малко и се насърчиш. Ако не беше намерил ядене, трябваше да отидеш в друга гостилница, още по-далеч. Какво щеше да правиш, ако краката ти не държат. Не е лесно да ходиш от една гостилница в друга, докато се нахраниш. Някога е нужно и превозно средство. Като се намериш в материално затруднение, казваш: Да бях богат, да имах поне 50 000 лева на разположение!

И тъй, когато умът управлява човека, работите му се оправят лесно. Силен е умът. Ако имаш вяра, умът присъства в тебе; ако нямаш вяра и умът го няма. Казано е в Стария завет. „И рече безумният в сърцето си, че няма Бог“. Значи, безумният не вярва в Бога. Изобщо, вярата има отношение към човешкия ум, а присъствието на ума показва, че човек може да бъде спасен. – Как може да бъде спасен човек? – Представи си, че си пътник. Вървиш няколко дни в гората и огладняваш. Носиш в джоба си един магически ключ, чукнеш с него и пред тебе се открива един дворец. Около него голяма градина с плодни дървета, увиснали от плодове. Ти се спираш пред тях и си взимаш, колкото искаш. Дядо ти е оставил голямо наследство за тебе. Ще ходиш ли гладен при това богатство? И сиромашията, като те срещне и тя ти сваля шапка. Следователно, ако страдаш, ще знаеш, че умът не ти е станал още господар. Ако се радваш, знай, че даваш банкет на ума си. Щом почнеш да мислиш, умът ти е вече на работа. И в скръб, и в радост, умът е всякога на работа. Да мислиш за умрелия човек, това не е мисъл. Да мислиш за богатия и това не е мисъл. Трябва ли царят да мисли, кога ще стане богат? Той е богат, но трябва да мисли, как да направи своите поданици щастливи. Цар, който мисли за богатство, той носи вече сиромашията на гърба си. И блудният син, като дойде до положение да яде рожкови, каза: Осиромашах. И той отиде при баща си, да му стане последен слуга. Значи, само умът може да спаси човека. Ако се съмняваш, умът не е в тебе. Гневиш се, умът не е в тебе; боледуваш, умът не е в тебе. Много изпитания минаваш, но не намираш начин, как да си помогнеш. Щом дойде умът, всичко ще бъде на мястото си. Казвам и на вас: Измийте добре къщата си, боядисайте вратите, изчистете прозорците и умът ще дойде.

Слушайте всичко, каквото умът ви казва. Който слуша ума си, никога няма да страда. Всички науки са достояние на ума. Като дойде умът на мястото си, ще знаете, какво да ядете, как да ядете, как да се обличате, с кого да дружите. Не е лесно да бъдеш приятел на човека. Има една специфична черта в човека, по която можеш да познаеш, дали ти е приятел. По тази черта се познава и честният човек. Истински приятел е онзи, на когото плодовете на живота са узрели.

Като ви говоря тези работи, мнозина казват: Известно ни е това. – Какво знаете вие? Можете ли да се борите с мечката и да я победите? За да се борите с мечката, трябва да бъдете пъргави и подвижни. Хвани я за пъпа и ще я повалиш на земята. Ще кажеш, че да я победиш, това е случайност. Напротив, ум се иска за това. Като знаеш слабата страна на мечката, лесно ще я победиш. Всички мъчнотии в живота се побеждават със знание. Ще знаеш, че силните неща се намират в слабата, но разумна страна. Мечката е мъчнотия, задача за разрешаване. Ако не се справиш с мечката, не си решил задачата. Отиваш при един майстор – цигулар и той ти показва, как да държиш цигулката, лъка, как да движиш пръстите си. Ти знаеш това, но пак не ти върви. Защо не ти върви? Работа е нужна за всички. Който не работи, ще живее, но животът му ще бъде като на обикновените хора. Поет си, пишеш отлични стихове.Как си постигнал това? – Пак чрез работа. Въпреки това, хората се стремят към спокоен, тих живот, без много работа и усилия. Ако търсите спокойствие, ще го намерите на гробищата.

Не търсете щастието във вашите къщи – истински затвори. Къщата е умът; имаш ли ум, имаш къща, имаш богатство, имаш и знания. Тогава ще бъдеш и философ и поет. Ще кажеш, че повече ум ти трябва. – Умът нито се умножава, нито се дели. Сега ще ви дам една формула. Като станете от сън, кажете си: Само умът носи моето щастие. Само умът носи моята сила. Само умът носи всички възможности, от които мога да се ползвам. Само така ще бъдеш свързан с ума си. Умният всякога говори истината. Ако счупи едно шише, той не скрива истината, но намира друго, по-хубаво и го слага на мястото на счупеното. Той не се извинява, но веднага изправя грешката си. Господарят не прощава погрешката, но казва: Шишето трябва да бъде на мястото си. Само истината спасява човека.

И тъй, бъдете умни! Работете и с ума и със сърцето си. Сърцето е подобно на щерна, която се пълни от дъждовете. Някога щерната пресъхва. Тогава ще отидеш на извора, който тече денонощно. Водата на щерната е застояла, а на извора – всякога прясна и чиста. В тази вода е вашето щастие. То върви подир ума. Много естествено, умът се движи по-бързо от щастието. Сърцето се движи по-бавно. То прилича на биволска кола. В друго отношение, то прилича на опърничавата слугиня, която в гнева си, всичко руши. Каквото среща на пътя си, всичко удря, чупи, блъска. Човек първо е чувствувал, а после мислил, но пак не си оправил работите. А сега, първо ще мисли, а после ще чувствува. Умът носи светлина и живот. В ума няма никакъв спор, понеже в него е изобилието. Спорът се явява в сърцето, понеже то има всякога желание да взима. В сърцето е недоимъкът, а в ума – изобилието. В него има изобилно хляб и можеш да ядеш, колкото искаш. В сърцето има само един хляб. Ако го разделиш на хиляда души, непременно ще се яви спор.

– Само светлият път на мъдростта води към истината.

– В истината е скрит животът.

10. Лекция от Учителя, държана на 25 ноември, 1932 г.

София – Изгрев.

Силата на ума

Най-често използвани думи в беседата: ум, има, човек, може, казва, свят, сърце, казваш, хора, тече, аз, дойде, топлина, бъде, място, сега, мечка ,

 Младежки окултен клас , София, 25 Ноември 1932г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


„Добрата молитва“

Кои са качествата на силния и на слабия човек? Слабият и силният завземат ли на физическото поле един и същ уровен?

Това е една площ. Така както е С поставена отвесно, тя е площ на стена на едно тяло. Тези страни равни ли са всички? Колко важни точки има квадратът? Четири важни точки: А, В, С, Д. Тази линия СВ разделя квадрата на равни части. Ако тази площ е А В отвесна стена на куба, то в куба има четири площи, които са перпендикулярни на основната площ на куба, върху която кубът лежи. Щом вие теглите диагонала СВ, коя точка е слаба и коя силна? В дадения случай какво ще бъде отношението на АВСД? Кои са силните точки в дадения случай - С и Д или А и В? Казвате, че тази греда е силна. Ако гредата е слаба, какво ще стане? Ще стане известно огъване. Допуснете, че едно тяло, по което вие ходите, се огъва. Значи тази площ, на която вървите, е слаба. Но представете си сега, че тази площ, на която вие вървите, не е слаба, но изпъкнала. Представете си, че вие сте едно дете, някой ви носи на гърба и той едва пъпли по земята. А пък друг някой може да ви носи и да ходи изправен.

Какво може да заключите за тези двама души, които ви носят? Какво заключение вие ще направите като философ? Или какво ще мислите, като отидете при един извор, при който за една минута се измивате? А като отидете при друг извор, взема ви най-малко 15 минути да се измиете. Защо при единия извор за една минута свършвате работа, а пък при другия извор за 15 минути? Защото при втория извор водата тече капка по капка и докато си напълниш шепата, минава много време, за пет минути се напълва шепата. Значи слаб е изворът.

Но идваме до друг един въпрос. Кои са причините, че единият извор тече силно, а другият едва капе? Допуснете следното. Причината може да е естествена, а може да е по-далечна, която не зависи от вас. Или представете си, че този извор е направен от един човек и си има кран. Като го завърти малко, тече слабо, а като завъртиш повече, тече силно. Ти отидеш там и слабо завъртиш крана, казваш: „Тече слабо.“ Но ти си отиваш, дойде друг, завърти крана повече и тече силно. И той се умие за една минута, а ти за 15 минути. И тогаз единият си дава мнение: „Онзи кран тече слабо.“ Другият казва: „Кранът тече много силно, за една минута се измих.“ Спорят трима души за извора, понеже и тримата се мили и първият се умил за 15 минути, вторият за 5 минути и третият за 1 минута. Силата на извора от кого зависи? При умния изворът тече силно, при слабия, т.е. при човека със средна интелигентност за 5 минути, а при онзи посредствения, невежия или при онзи, който сега започва своите науки, той 15 минути трябва да седи при извора, за да се измие.

Та при дадения случай коя страна е положителна? Страната, към която вие се движите, е винаги отрицателна. Някой се качи на планинско място, както малките деца, които се плъзгат с шейни. Малките деца не са изучили още законите на физиката, никакви математически закони не са изучавали, но като дойдат на стръмното място с шейната, тя върви надолу. Ти казваш: „Моята шейна се движи, без да й дам хляб, пари, огън. Шейната идва до едно място и се спира. Ти казваш: „Моята шейна слиза надолу, без да яде, без да пие.“ Обаче дойде до едно място, и шейната спира. Детето се намира в чудо. И то почва да я кори, че не върви. Неговата философия спира. То пита шейната защо не върви. Огладняла е тя, иска да яде. Ти казваш: „Моята шейна не иска да върви, понеже е гладна.“ Детето се намери в друго противоречие. То казва: „Как да нахраня шейната?“ И ще почне да търси начин как да нахрани шейната. То ще потегли шейната си и ще каже: „Аз, като изляза горе, ще я нахраня.“ И като се качи горе, то казва: „Тя се нахрани вече.“

А пък във физиката какво значи това нахранване. Нахранването значи смяна на енергиите. И след като детето е возило шейната си, тя се е нахранила. Енергията от детето е минала в шейната. Нали вие сте изучавали във физиката, ако хвърлите едно тяло нагоре, като пада надолу, какво става с него според законите на физиката. За пример един шрапнел се издига нагоре, той е придобил своята енергия обратно, която е загубил. Вие имате закони във физическия свят, но те важат само за физическия свят и ни най- малко няма да ви ползват за органическия свят. Те могат да ви служат като едно условие, но няма да ви ползват.

Вие казвате: „Много отслабнах.“ Значи работили сте много. Бил си на работа дълго време и си се изтощил. Като отслабне човек, какво трябва да прави? Трябва да яде, трябва да диша и трябва да мисли. И по трите начина човек се храни. Като мисли човек, това е храна. Като диша, това е храна. И като работи, това е храна. Отслабването показва, че известни работи си вършил. Чувстваш се някой път, като че си изгубил. Някой път мислите, че много знаете. Че то е много обикновено нещо. Ако аз чувствам, че много съм се наял, какво лошо има в това? Много ядене за колко време може да ми държи? От 24 часа повече не може. След 24 часа ще почнете да чувствате, че не сте се много наяли. Най- първо след яденето ще кажете: „Нищо не ми трябва. И баница не бих искал.“ Но минава се известно време и този ученик идва до известно място и казва: „Изгладнях, много изгладнях.“

Между много нахранения човек и много учения човек има известна прилика. Много учения казва: „Много зная аз.“ Но дойде до едно място и казва: „Нищо не зная.“ Та казвам, най-първо, щом се намерите в много слабо състояние, това показва, че вие сте работили, движили сте се в известна област, имате даже известни вътрешни преживявания. Човек, като сънува нещо, събужда се и сърцето му бие уплашено. Вие казвате, че сънят не е нещо реално. Обаче като се събудите, чувствате се добре или зле. Сънувате нещо и като се събудите, мислите, че ще ви се случи нещо добро или лошо. Какви са научните данни? Има някои неща, които идват и без научни данни. Има неща, които човек трябва да ги знае и да произведат в него някой ефект, а пък някои неща има, които и без да ги знае, произвеждат ефект.

За пример вие не знаете какво нещо е топлина, но чувствате топлината на времето. Най-първо вие сте били облечени с дебел кожух и казвате: „Този кожух за нищо не бих го хвърлил от гърба си.“ Но минават час- два и по едно време казваш: „Този кожух не съм го снемал, но се изпотих, тежко ми е.“ Хвърляте кожуха. Кои са причините да хвърлите кожуха? Никой не ви заповядва. Причините са, че е станало топло и набрала се е повече топлина, отколкото трябва. Трябва да снемеш кожуха, за да се освободиш от тежестта на топлината. Топлината и тя тежи. Опарването, изгарянето какъв процес е? Как определяте изгарянето? Положителен процес ли е, или отрицателен? Топлината умните хора ги милва.

Има приказка от „Хиляда и една нощ“. Топлината талантливите хора ги забавлява, а пък глупавите ги гори. Гениалните хора имат за топлината мнение, че тя им разправя приказки от „Хиляда и една нощ“. А пък обикновените хора - всеки е превързан, ходил е на бойното поле, всеки плаче. Всеки от вас, който е пострадал от топлината, какво показва това? Щом страдате от топлината, какво положение завземате спрямо нея? Моята оценка е: като срещна някой път, че ще сте изгорели, аз зная какво е мнението на топлината. Казвам на топлината: „Защо направи така с този?“ Тя казва: „Този е талантлив и затова направих с него така. Онзи е гениален, затова направих с него така, а онзи е глупав и затова направих с него така.“

Във физическо отношение по закона на резултатите това не е вярно, но по отношение на съществата, които живеят в огъня, в топлината, това е вярно. Срещне ли топлината тези разумни същества, гениалните, тя им казва; „Така, така ще направите.“ А като срещне глупавия, му казва: „Ти да се махаш, да не седиш на моя път." Тя ще го изгори, ще го разложи, ще го направи на пепел.

Тогава казвам. В света има три мнения. Двете ви са известни. Може и да бъдеш добър или лош. Има и трето мнение - не са го кръстили още. Няма дума в човешкия език. Тепърва трябва да се яви някой кръстник. Едно дете не са го кръстили още. Но след като го кръстят, турят му едно име Иван, Драган - живее в еди-кой си етаж. А пък тези, които нямат име, носят номер. Казвам сега, законът, който се изважда, кой е? Каква беше идеята за третото мнение?

Доброто и злото са тук, в А и В. Третото мнение е С. С има едно мнение за В. С 3 има отношение към В, но има и отношение към А. Но тези отношения се различават. С към А е благородно, а към В не е благородно. Когато С е жадно, А му праща вода, а пък когато С е жадно, В му праща горчивини. Когато имаш работа с А, казва: „Животът е прекрасен, отличен.“ А пък когато имаш отношение с В, тогава ти е неприятно. На единия край на АВ седи водата, а на другия край - горчивината. С разбира това. Питам, какво е положението на С? Кой спаси С от това несносно положение?

Това С, което има съзнание, щом усети, щом забележи закона, че В ще му изпрати нещо, това С ще трябва да се измести към А и да се качи на върха 3. Понеже тази горчивина на В не може да се качи в областта 3, щом измине това време, ще има отношение с А, веднага С ще слезе долу на своето място, и пак ще се разговаря с А. Значи, когато ще говори с А, ще бъде долу. Това е едно обяснение. На вас се случват тези неща. Случват ви се горчивини, неприятни състояния някой път. Тогава ще се качиш горе. А пък щом искате да се смени състоянието на добро, непременно трябва да слезете долу. Смирението се обяснява така. Ти не по добра воля си се качил горе. Когато детето се качи на високото място, мечката е причината. Като си отиде мечката, пак ще слезе. Когато човек е силен, той се е качил на високото място. Всякога силният човек седи на високо. Казвате - високо място завзема.

Та казвам, едновременно и добрият, и лошият човек може да се качат. Но двамата ще имат различни резултати. Сега няма да се спирам върху резултатите. Сега само ви навеждам на мисълта, кога може да се освободите от В. Като се качите в 3, вие сте в безопасност. Горчивината ще изтече някъде. И като си отиде действието на В, пак ще слезете долу. Ще имате прясната вода, която иде от А.

Старите мъдреци са нарисували триъгълници. При нещастието материалният живот е горе, а духовният - долу. А пък при щастието материалният живот е долу, а пък духовният е горе. Тогава законът е: турете всяко нещо на мястото му. В природата е така. Ако ти измениш нещата в човека, ако ти туриш стомаха му на главата, а пък главата на стомаха му, тогава ще измениш целия процес на работата. Ако туриш стомаха си в мозъка, какво ще стане? Ако вие изучавате съвременните науки от окултно гледище, има три области. Мога да ги начертая така.

Каква е разликата между тези три линии? 1 е човешката глава, 2 са дробовете, а 3 е стомахът. Тук имаме две царства (Фиг. 3).


Във втория чертеж имаме растителното царство (Фиг. 4). В растенията главите са винаги турени надолу. Растенията минават през една опитност, за да намерят къде трябва да бъде поставена тяхната глава. Техните философи са дошли до положението, че главите им не трябва да вървят отвесно вече към земята и те казват: „Всичкото наше нещастие седи в това, че ние отиваме отвесно към центъра на земята. И следователно трябва да направим един прелом от 90 градуса.“ И 90 градуса не разрешават въпроса. Ние, за да се избавим от това нещастие, трябват ни 90 градуса. Движението на човека е нагоре, а в растенията движението е надолу. Във всички растения енергията се съсредоточава към центъра на земята. Не е слънчевата енергия, която преодолява там. А пък при човека слънчевата енергия взела надмощие над земната енергия. физическият свят е свят на резултати, на завършен резултат. Духовният свят е свят, през който се минава. Светът, който ни интересува, е Божественият свят.

Вие имате резултатите на вашето тяло. Външният резултат е физическото тяло. Това е физическият свят. Онези сили, които функционират във вас, това е духовният свят, а пък смисълът - това е Божественият свят. Но Божественият свят за нас е почти непонятен. Някой път Божественото го усещаме като някое хубаво предчувствие, някой екстаз, блаженство. Блаженството е един проблясък, предчувствие на Божествения свят.

Та казвам, цялото човечество има една задача всичката съвременна наука е впрегната в пълния смисъл В цялото човечество, в подсъзнанието му има един стремеж да се избави от всички тези нещастия. Само три разумни същества живеят сега на земята, при които всичките хора са контролирани. Едното същество живее на физическото поле, другото същество живее в астралния свят, или силовия свят, а пък другото същество живее в Божествения свят. Около едното са групирани милиарди същества - около физическото същество, и всички му се оплакват. Всички тези социални въпроси, това са оплаквания. Те казват: „Какво трябва да се прави, гладни сме, боледуваме, страдаме.“ Казвам - същият закон съществува и във вас. Един ден вие сте изгорили ръката си, и тогава обръщате внимание - вземеш масло, намазваш, превързваш. Ръката ти казва: „Боли.“ Ти казваш: „Ще мине, няма нищо, след два деня ще мине.“ И престава. Но един ден една игла те мушне в дланта. Кръвта тече, ти казваш: „Няма нищо.“ Пак превързваш и казваш: „Ще мине.“ Някой път си ял храна, заболи те коремът. Вземеш рициново масло, ще се очистиш. Малко водица пиеш. Не може да заспиш, страдаш, ту в ръката си, ту в дланта си, ту в стомаха си.

Ние се стремим към здраве, към едно състояние нормално. Тези членове на тялото съответстват на известни хора, които живеят на земята. Кой е пътят, по който може да излезете от мъчнотиите? Ние казваме: „Аз съм роден.“ Роден си, значи си поставен в такива условия, но тези условия не са произволни. Ти си един служещ в банката, директор си, но това не е произволно. Ако си умен, банката ще върви добре, ако не си умен, банката ще загази и вие ще бъдете отговорни. И му вземат гаранция. Кой от вас е бил банкер? 50 хиляди лева е дал гаранция, задържат ги. Щом си дал гаранция, ти не си от най-честните хора. Той казва: „Аз съм дал гаранция.“ Без гаранция никого не назначават сега. Казваш: „Без гаранция не може.“ Може без гаранция, но трябва да имаме съвършени хора. Най- голямата гаранция е човешкият ум.

Аз ви казвам. Да ви изнеса една тайна, която вие не знаете. Вие не знаете откъде ще дойде вашето спасение. Учените хора не знаят откъде ще дойде тяхното спасение. Вие ще кажете: „Господ ще ни спаси, Христос ще ни спаси.“ Но ако тези възгледи бяха прави, защо досега не сте спасени? Защо тогава Господ, Христос досега не ви е помогнал? Вие казвате: „От баща ми, от майка ми ще дойде спасението.“ Защо тогава не сте спасени? Единственото нещо, което ще спаси вас, то е вашият ум. Ум. Няма по-силна дума в българския език. Аз не съм намерил дума, по-силна. Не само в българския, но нито във френски, нито в английски, нито в санскритски език не съм намерил по-силна дума от думата ум. И българинът е дошъл до думата ум. Индусите го наричат свещена дума ом и аум. Произнася се аум и ом. А пък българинът го нарича ум. Англичанинът взел man. Умът е човекът, същината. Man е човекът, който е бил, а пък същината на човека е неговият ум. Умът е, който ще спаси човека. И ако вие не се държите за вашия ум, ще страдате. Хората страдат, понеже не мислят, не се държат за своя ум, а се водят по своето сърце. Ти ще имаш едното и другото състояние. А пък само умът е Божественото начало, което не се петни. Само за ума не се казва, че е покварен.

Във времето на Мойсей само посветените са знаели какво трябва да се прави. Ако мислиш, ако мисълта ти е силна, има закон, който ще приложиш, и нещата стават. Ако не мислиш, работите не стават. И право се казва, че цялата вселена не е нищо друго освен един умствен процес, най-силният процес, който съществува. Този, който е създал целия физически свят, тази хармония е създадена от Божествения ум, от Божествената мисъл, която работи. Но не смесвайте вашия ум с вашето сърце, с вашите чувствания. В ума има едно свойство - в ума няма недоволство. Ти щом казваш, че се усещаш недоволен, щом работиш върху някой предмет и си недоволен, то сърцето ти се е намесило. То ти заповядва, и ти става тежко. То е състояние на твоите чувства, на твоето сърце. Какво ще правиш тогава? Ще се качиш на върха 3 - В е сърцето, А е умът, а С е твоето съзнание, което съзнава нещата.

Има една философия. Някой може да предполага, но предположението не е наука. Някой може да допуща, но допущението не е наука. То са само методи. Науката е нещо положително. То е един процес съвършен. Ти идваш при мене и казваш: „Гладен съм.“ Веднага бръквам в торбата и изваждам от нея хляб и един лук. Сядате и се наяждате. Да кажем, че аз съм философ, но торбата ми е празна. И казвам: „На 15-20 километра разстояние има една гостилница, ще потърсиш малко.“ Този човек се насърчава. Вървим двамата, отиваме там. Но всичкото ядене е било вече изядено и гостилничарят казва: „Аз имам познат друг гостилничар, който е на 20 километра далече.“ Отиваме до него. В този ден този гостилничар спи. Едва му държат краката. Той казва: „Има трети познат гостилничар на 50 километра разстояние.“ Онзи клекне на пътя, не може да върви вече. Кабриолет му трябва. Сега ние сме дошли до областта на кабриолетите. Ти, като загазиш, казваш: „Да бях богат, 50 хиляди да имах.“ Седиш и казваш: „Да има сега една баница.“ Това не е никаква философия. Това е само забавление.

Та казвам, щом дойде умът, работите ще оправи. Ще ви дам едно от качествата на ума. Умът е силен. Ако имаш вяра, умът е дошъл. Ако си безверен, умът ти го няма. В старо време казано: „И рече безумният в сърцето си, че няма Бог.“ Вярата е един признак на човешкия ум. А пък присъствието на човешкия ум показва, че ти може да бъдеш спасен, че ти си спасен. Ще кажеш: „Как е спасен човек?“ Аз, който пътувам с ума, нося един ключ и като ударя с ключа, тогава видиш.

Отивам при едно здание, дето яденето е приготвено. Преди да отида, завъртам ключа, отварям и ям и си излизам. После завъртам друг един ключ и отивам в един парк, в една градина с увиснали клони с плодове и казвам му: „Заповядайте, от което дърво искате, може да ядете.“ Дядо ти те е оставил наследник на едно богатство и сиромашията като те срещне, снема ти шапката.

Ако страдате, вашият ум не е станал още господар. Ако се радвате, вие банкет правите на ума си. Ако почнете да мислите, умът ви е вече на служба. И като се радвате и като скърбите, когато започнете да мислите, умът ви е на служба. Та първото нещо е умът ви да бъде на служба, да почнете да мислите. Но да мисли някой, когато умре, това не е мисъл. Да мисли някой, когато е богат, и това не е мисъл. Ако един цар го турят на престола на царството му, трябва ли да мисли той кога да стане богат? Този цар трябва да мисли за своите поданици, да ги направи щастливи. Онзи цар, който мисли да стане богат, той носи своята сиромашия на гърба си. Онзи блудният син, който ядеше рошкови, казва: „Осиромашах.“ И отиде при баща си, за да му даде ум и той изпи всичко, понеже нямаше ум.

Това, което ще ви спаси, това е вашият ум. Съмняваш се - умът ти го няма. Гневиш се - умът ти го няма. Боледуваш - умът ти го няма. Стават всичките тези промени, и ти не може да намериш средства. Като дойде умът, то всичко ще дойде на място. Сега казвам и на вас. Измийте си къщата хубаво, да боядисате вратите, ще почистиш прозорците, и умът ти ще дойде. Каквото ви каже умът, да го слушате. И ако го слушате, главата ви няма да ви боли. Всичките тези гениални науки са само достояние само за ума. И като дойде умът, ще ги знаете.

Има методи да знаеш колко трябва да ядеш, каква храна да употребиш или да знаеш да си избереш приятели. Вие си избирате един приятел. Онзи човек, който ще ви бъде приятел, той има една специфична черта. Ако тази специфична черта има, той може да ви бъде приятел. Ако ли няма, не може да ви бъде приятел. Вие искате да имате един познат честен човек. Вие ще видите тази черта дали я има, или не. Това е много естествено. Вие отивате в един дом, в който плодовете са умрели. Щом тази черта я няма, този човек не е узрял още. Не ходете още при него. Умният човек и той си има една черта. Има една черта, която показва дали умът е дошъл на един човек. Има книги за диагноза в медицината. И студентът каквато болест види, ако иска да прави диагноза на болестта, той има всичките болести описани там. И ако изучи всичките диагнози, студентът се изпоплаши и мисли, че има тези болести. Но ние имаме такива книги не за болните хора, но за здравите хора. Ако четеш за болните хора, съвсем ще изгубиш смисъла на живота. Ще се обезсърчиш, ще кажеш: „Тази работа е свършена. Отиде тази работа.“

А пък, като четете другата книга, вие може би ще набъбнете, може би ще добиете това, което се нарича гордост. Гордостта не е нищо друго, освен че са въвели тези хора, които не са били готови, в тази стая, дето има тези признаци описани, и са станали горделиви.

Някой казва: „Аз зная тези работи.“ Какво знаеш? Аз съм ви дал примера. Човек може да се бие с мечката, но трябва да бъде пъргав и подвижен. Трябва да я бутнеш на пъпа, и тогава тя ще се търколи. Отишъл някой да се бие с мечката, но тя му счупила крака. Отишъл друг, силен като Голиат, мечката на него счупила ръката. Отишъл един слаб да се бие с мечката. Мечката го съборила, но той я бутнал за пъпа, и победил мечката. Някой ще каже: „Това е късмет.“ Не. Този човек има ум, той знае слабата страна на мечката. В живота ти трябва да знаеш следното. Всичките мъчнотии в живота се побеждават, като знаем, че силните неща се намират в слабата, но разумна страна. Мечката е една мъчнотия, една задача за разрешение. Като не може да я разрешиш, това е една задача недовършена. А пък, ако може да я разрешиш, ти си я победил.

Вие отивате при един майстор цигулар и той ви показва как да държите цигулката, показва ви как да си дигате пръстите. Но не ви върви. Веднъж, дваж се опитвате, обаче работа трябва. Метод може да ви се даде, но работа трябва. Ти ще кажеш: „Как ще става това?“ Работа трябва. Ако не работите, ще имате един живот, както всичките хора. Ще напишете една книга - поет сте. Ще пишат за вас вестниците и ще кажат: „Той е отличен философ, проповядва за Бога, отличен човек е, богат е.“ Отивам на гробищата и чета: поет починал, философ починал, тази щастлива мома починала, този щастлив момък починал, всички тези гениални хора са починали.

Не търсете спокойствие в гробищата. Не търсете вашето щастие във вашите къщи - тези затвори. Къщата е умът. Имаш ли ум, имаш къща, имаш богатство. Ти си тогава поет, философ. Всичко тогава е решено. Не да кажете: „Малко повече ум ми трябва.“ Умът не се дели. Ще кажете: „Да дойде умът ми.“ Да

Ви дам една формула, като станете, да кажете: „Само умът носи моето щастие, само умът носи моята сила, само умът носи Всичките възможности, които аз може да се ползвам.“ Следователно ще кажеш: „Аз ще държа за ума си, ще бъда едно с ума си.“ Умният слуга счупва шишето, няма да лъже господаря си, но ще намери едно хубаво шише и ще го тури на място. Умният няма да пита какво да прави. Направил си погрешка, поправи погрешката, не ходи да се извиняваш. Поправи погрешката. Господ не прощава, той казва: „Шишето трябва да дойде тук.“ Онзи господар, който вие търсите, той е умен. Той като дойде, той ще ти каже как да се спасиш. Ще ти каже: „Така ще правиш, така ще се спасиш.“ Един ден ще имаш един паметник - и сиромах да си, и богат да си, но това ни най-малко не е утешение. Някому на бойното поле му откъснат крака и му турят кръст. Аз бих желал да нямам кръст, но да имам крака си. Аз без този кръст съм живял, защо ми е този кръст?

Сега умни трябва да бъдете. Сърцето прилича на една щерна. Като вали дъжд, бръкнеш, ще черпиш. Но ако се засуши 4-5 месеца, бръкнеш, и нищо не излиза. А пък има извори ден и нощ тече, постоянно тече. Който пие от щерната, водата е застояла. Когато дойде умът, тогава имаме обратни процеси на сърцето. Сега търсим щастието преди ума, а пък тогава ще търсим щастието след ума. Щастието неизбежно върви подир ума. Защото умът се движи по- бързо от щастието, затова щастието всякога следва ума. А сърцето върви като някоя биволска кола. Сърцето прилича на опърничава слугиня, когато, като се разсърди, блъска и удря шишето и после трябва да го плаща.

Досега вие първо сте чувствали и после сте мислили - и не се оправят работите. А пък сега първо ще мислите и после ще чувствате. Умът носи две качества. Умът носи светлина и живот. При ума спор няма, понеже има изобилие. А при сърцето има спор, понеже е малко и всеки иска да вземе. А при ума има много хляб. Може да вземеш колкото хляб искаш. При сърцето е оскъдност.

Един хляб да се раздели на хиляда души, ще има спор на кого са дали повече, на кого са дали по-малко. При ума ще вземеш по един-два хляба, колкото искаш.

„Отче наш''

Десета лекция на Младежкия окултен клас 25 ноември 1932 г., петък, 6 часа София - Изгрев

НАГОРЕ