НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна

2.09.1917г.


(получено на 30 септември 1917 г., неделя,

село Цапари с писма от Петко Гумнеров,

чрез фелдфебел музикант Илия Христов)


(Преписала от оригинала Величка Стойчева)


Получено е на 30.IX.1917 г., неделя в с. Цапари с други писма от Петко Гумнеров чрез фелдфебел музикант Илия Христов.


До всички приятели. В. Т. И. X. С. Б.


Господ Бог наш да благослови всички, които с вяра и чисто сърдце го търсят.


Да им даде от Христовия Дух да го познават и да изпълни сърдцата им и душите им със своята обилна Любов.


Дръжте истината изложена в Неговото живо Слово, Което е Христос. И като знаете, че скръбта произвежда търпение, а търпението опитност, а опитността надежда - "А надеждата не посрамя, защото Любовта Божия е изляна в сърдцата ни чрез даденаго нам Духа Святаго."


Това е моя поздрав на всички, които вървят в правия Христов път. Пътя на Божествената Любов, пътят на новия живот и възкресението. Във всяка вътрешна доброта Божия, във всяка радост и веселие, придобивайте Божественото знание и Го съхранявайте в сърдцата си чрез Любовта Христова.


Желая всички да станете умни и съвършени в Господа и да бъдете всички с един ум и едно сърдце целомъдрени във всичката пълнота. Мир на всички ви от Господа.


Ваш верен.

(Свещеният подпис)


Варна


2 септ., 1917 г.


/препис от оригинала/


* * *


Уважаеми Г-н Сотиров, От няколко дни тук мен се падна да Ви препиша тия ценности на живота. Ще прощавате за грешките. Утре си тръгвам за Бургас. Когато препишеш тия послания знака от първото е по верен Него копирай и после ги изгори.


Моята благодарност за обущата.


Имай поздрава ми и благопожеланието за скорошно завръщание за всякога.


В. Стойчева


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25


Същото писмо - до  други ученици, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ