НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Веска Величкова, Изгрев, София

12.01.1943г.


Писмо от Учителя до Веска Величкова

 

 

Любезна Веска,

Двете ви добри писма получих. Добрите ви желания съм ги взел предвид, радва ме твоята готовност да услужите с каквото можете.

Доброто в живота е  основа върху която се градят великите неща, които носят Божиите блага, в  тях е скрито бъдещето на човешката душа, в която Бог работи.

Земята е велико  училище где душата учи своите уроци и постижения. Желае ви светлия път  на живота где Любовта води всички и Истината дарява свободата им.

Да цари любовта в  сърцето ви, мъдростта в ума ви и истината в душата ви. Да служи човек за  славата на името Божие, за идването на царството Божие и неговата  правда, на земята и да се изпълни Неговата воля това е смисъл на живота.  Моя добър привет.

12.I.1943 г., Изгрев, София (Свещения подпис)

 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 8

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ