НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Четирите закона

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Четирите закона

Най-често използвани думи в беседата: има, любов, всички, човек, себе, сега, закон, добро, живот, погрешка, закона, бог, бъде, имат, истина, божие, свят, майка, искаш ,

Неделни беседи , София, 9 Май 1943г., (Неделя) 10:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Тази беседа е само по стенограмите на Влад Пашов.

18-а глава от Матея.

„Истина ви казвам: Каквото вържете на Земята, ще бъде вързано на Небето. И каквото развържете на Земята, ще бъде развързано на Небето.“

Връзваш и развързваш – първоначално тези думи са имали друго значение, а сега са добили обратно значение на първоначалното.

Има три порядъка в света, но един от тях е спомагателен, така че остават два порядъка.

Има думи, които имат свойствата на киселини. Има думи, които носят разрушителни сили в себе си, както сярната и азотната киселина. Вие ще кажете: „Защо са тези киселини? Защо Господ ги е създал?“ Сами по себе си те са едно благо. Едно благо са, когато ги вземем в минимално количество, в минимална доза. Ако вземем азотната киселина в 30-о деление, тя няма да бъде вредна, а ще бъде полезна. Това е теорията на хомеопатите. Това значи да вземеш едно кило вода и да туриш в него една капка киселина. След това, от тази вода от първото шише ще вземеш една капка и ще я сложиш в друго шише с един литър вода и от това второ шише ще вземеш една капка и ще я сложиш в трето шише. И така до 30-ото шише. И като мине през тези 30 шишета, тя става лековита. Нас ни интересува само резултатът засега.

Една киселина, съединена с основа, образува сол. А солта е едно препятствие за разрушаване на организма. Организъм, в който има сол, расте и се развива. Но ако солта е повече, отколкото трябва, той става на пастърма, изсушава се. Но ако няма достатъчно сол, има гниене и организмът се разрушава.

В живата природа има два метода. Каква свобода искаш? Свобода да работиш или свобода да почиваш? Всички искате да почивате. Няма по-добра почивка от затвора. Ще те хранят и ще почиваш. Почивката има смисъл след работа. Без да си работил, почивката няма смисъл.

Сега някои, които са говорили от миналото, са изнесли неща, които не са верни. Например, говорят за ада, за огнени езици и прочие. Вярно, във вулканите има такива езици. Но когато се говори за ада, не става въпрос за физически огън. Адът е нещо духовно. Всеки сам си създава своя ад и своя рай. Адам създаде рая, но това беше неговият рай. И Бог го изпъди от него. Ти обичаш една храна, която е съобразна с твоя организъм и ти дава нещо. Но когато не спазва този закон, ти я изхвърляш. По същия начин и Бог изпъди човека от рая.

Сега ще ви говоря за неща, които ще можете да приложите в живота си. Теориите са произведения на хората. Но има една Божествена наука, която е основана на фактите. Фактът е Истина, която нито се опровергава, нито се доказва. Можеш да отричаш колкото искаш, за нас са важни истините, които нито се доказват, нито се отричат. Върху тях като градите живота си, ще имате отлични резултати. А понеже сега животът е обоснован върху теории и хипотези, затова са тези несполуки и противоречия.

Как се прави добро? Доброто не се прави, а съществува само по себе си. И справедливостта съществува сама по себе си. И целият човешки организъм е построен върху законите на доброто, справедливостта, красотата и разумността. Това са 4 закона, по които е построен целият човешки организъм. И ако престъпите тези закони, то се отразява върху организма ви.

Ако престъпите доброто, започват да страдат мускулите и костите. Ако престъпите справедливостта, стомахът почва да страда. Ако престъпите закона на красотата, дробовете ви страдат. И ако престъпите закона на разумността, главата почва да страда. Ако искаш да си построиш здраво тяло, трябва да живееш добре. Ако искаш стомахът да ти бъде здрав, трябва да бъдеш справедлив. Щом не обръщаш внимание на красотата, ще ти се разстроят дробовете. Ако не спазваш закона на разумността и правата мисъл, ще разрушиш нервната система.

Когато един човек не спазва всичките тези закони и влезе в един свят на безпорядък, брадата му постепенно изчезва, челюстите му излизат навън и се покрива с косми. И човек става едно животно. Под думата „животно“ разбираме едно същество, което се е деформирало, защото не се е подчинило на законите на доброто, справедливостта, красотата и разумността. Затова казваме, че животните се намират при най-лошите условия на живота. Те имат най-добрите възможности, но нямат условия.

Животът е едно благо за хората. Според индуските и будистките теории, то е едно нещастие за хората – живот на илюзии. И божеството Шива е, което разрушава. Щом се родиш, ще дойде смъртта. Най-първо ще опиташ най-голямото благо и после – най-голямото страдание. И те не могат да обяснят защо страдат. Страданието е една предпазителна мярка, та онези, които влизат в живота, да не престъпват Божия закон на Любовта. Не трябва да считате живота като товар, но като благо. В света има само една сила, която дава свобода на хората – това е Любовта. В Любовта има две спомагала: това са Божията Мъдрост и Божията Истина. Само те могат да те освободят. Ако за тебе не се застъпи Божията Любов и не дойде на помощ Божията Мъдрост и Божията Истина, ти свобода не можеш да получиш.

Ръцете винаги представят човешкия ум. Човек, който работи, показва, че мисли и може да се освободи. Подозрението и съмнението пораждат органически болести. Всички мъже трябва да се откажат да подозират жените в престъпление. И жените трябва да се откажат да подозират мъжете. Това се иска от новата култура. Знаете ли колко мъчно е това? Това е тъй мъчно, както да научите рака да върви по права линия.

Любовта не причинява зло. Ще обичаш другите както себе си. Като обичаш себе си, ти не си причиняваш вреда.

Съвременните хора трябва да имат друго понятие за Бога, а не каквото имат сега. Не сте срещнали по-благородно същество от Бога. Същество, Което от милиони години не е направило никаква погрешка. Туй същество не е обидило нито едно същество в света. Всички други същества са правили хиляди безобразия и ги хвърлят върху Бога.

Истината съдържа три елемента: съдържа Любовта като елемент, съдържа Мъдростта, съдържа Истината. И резултатът от това е една сила, която ние наричаме живот. Погрешката не е Истина. Има погрешки, които трябва да ги направим. Всички погрешки в нас трябва да ги турим на мястото им. Всяка погрешка, турена на място, за да изрази една идея, е една възможност, за да намерим пътя на Истината.

Ако някой може да направи жена си като себе си, той ще направи най-голямото зло. Това е най-голямото нещастие. Бог ги събира да не мязат един на друг. Не се влюбвайте в един бръмбар. Аз като говоря, констатирам фактите, както съществуват в природата.

Всички ние в живота се пресилваме. Най-първо се пресилваме, като искаме да ни обича някой. С това ние сме попаднали в една илюзия. Ти като си дошъл на света, майка ти и баща ти са те обичали. Откажеш ли се от майка си и баща си и търсиш нова Любов, ти никога няма да я намериш. Щом се откажеш от баща си и майка си, трябва да се ожениш, съгласно Писанието. И ще ти се родят синове и дъщери, и те ще се откажат от тебе. Това е неизбежно. Затова, когато се ожениш, ще искаш благословението на баща си и майка си. Кой от вас, като се е оженил, е питал Бога? Ще питате и ангелите, и всичките добри хора. Добрият човек, като направи волът му една погрешка, няма да го бие, а ще го погали по гърба.

Гениалните хора имат отличен почерк. Разбирам един гений, който не допуща една фалшива мисъл в ума си, нито едно фалшиво чувство в сърцето си, нито една фалшива постъпка във волята си. На Земята 25 процента все ще направите погрешки. И най-лошият човек на Земята има 25 процента добро. И никой на Земята не е 100 процента добър или лош.

Връзването има смисъл, когато става по закона на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Само тогава, каквото човек върже и развърже, ще бъде. Той ще бъде сам закон на себе си. Във всеки човек има един вътрешен закон, написан от Бога. В човешкия мозък, в човешкото сърце е написан Божият закон – в мозъка и под лъжичката. А когато Божественият закон действува в човешкото сърце и в човешкия ум, това е едно спасително положение. Щом чувствуваш една вътрешна погрешка в себе си, която никой не вижда, изправи я. Умните хора ходят да гледат как обикновените вършат престъпление, както вие ходите на театър.

Ти хванеш една хубава твоя мисъл, изваждаш я и я продаваш някому. Като продаваш една книга да се препитаваш, ти продаваш ума си. Според Божия закон, ти няма да продаваш, а кой каквото ти даде. Ако ти оставят нещо, добре си писал. Ако нищо не ти оставят, зле си писал. Това е максима в духовния свят. Представете си, че влизате в духовния свят, и ви поставят на изпит. И там има градини като тук. Минаваш покрай някоя градина и влизаш вътре без позволение и си късаш плодове. Ще кажеш, че това е по закона на Любовта. Но Любовта изисква да зачиташ правата на всеки човек. Защото, ако ти не зачиташ правата на другите, и другите няма да зачитат твоите права. Ако ти не обичаш, и тебе няма да обичат.

Лошият човек не може да греши. Лошият ще греши, ако направи добро. А добрият греши, като прави зло, което не е в естеството му. Ако си лош, ти като направиш добро, то не е в естеството ти. Сега не казвайте, че е във вашето естество да грешите. С това ви залъгва, че ако сгрешите, ще спечелите нещо. Поставям въпроса така. За една малка погрешка на Земята наказват човека. Когато няма милост, лъжата влиза в света. А когато има милост и Любов, лъжа не съществува. Затова трябва да влезете в света на Любовта и милостта, за да се освободите от лъжата. Хората за престъпленията им не трябва да се бесят. Само за лъжата трябва да има бесилка. За всички други престъпления трябва да има само наказания. Майката на всички престъпления е лъжата. Както Истината е майка на свободата, така и лъжата е майка на нещастието и смъртта. И ние трябва да предпочитаме Истината, която носи живот, а не лъжата, която носи смърт. Ние, съвременните хора, трябва да обичаме Истината, за да станем човеци.

Всяко нещо си има граници. Ще напиша сега следните числа: 861/30, 3643/10 – това е областта на баса. Всички басови тонове трябва да бъдат пълни с мекота и сладчина. Басовите тонове почват с 96, а свършват с 387. Тенорът започва със 129 и свършва с 518. Алтът започва със 172 и свършва със 636. Сопранът започва с 258 и свършва с 1034. Цигулката започва със 139 и свършва до 3130.

Всички момчета, които имат хубави гласове, щом се събуди половата деятелност, стават басове и алтът изгубва своята яснота.

Ако не можеш да пееш, трябва да се научиш. С музиката се проверява какво е състоянието на човека. Музиката е една мярка в живота. Ти не можеш да проявиш Любовта, ако не пееш. Ако искаш да прогресираш, трябва да владееш един от тези гласове и да пееш по 3 пъти на ден по 15 минути.

Оставете старите методи. Не завиждайте, но мислете добре. Ако не можеш да кажеш на един човек една блага дума, мълчи. Трябва да обичаме всичко, което Бог е създал. Не сме опитали още Божиите блага. Вършете всичко по побуждението на Любовта. Любовта да бъде най-великото побуждение на душата ви. По 3 пъти на ден се вслушвайте в побужденията на душата по 1 секунда. Те са най-ценните неща, които Любовта ще ви даде.

Благодарете на Бога за всички погрешки, които сте направили, защото всички погрешки ще се превърнат на добро. Бяхте силни да направите погрешка. Ще станете още по-силни, като вършите добро. Доброто знае как да превърне злото. Само доброто знае как да превърне енергиите на злото. Както сте служили на злото, сега така да служите на Божието добро, което Любовта носи.

29-а беседа, държана от Учителя
на 9.V.1943 г., неделя, 10 ч. сутринта,
София, Изгрев.

Най-често използвани думи в беседата: има, любов, всички, човек, себе, сега, закон, добро, живот, погрешка, закона, бог, бъде, имат, истина, божие, свят, майка, искаш ,

Неделни беседи , София, 9 Май 1943г., (Неделя) 10:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ