НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя посещава казанлъшкото братство

19.09.1934г.


Учителя посещава казанлъшкото братство

 

Датата е не е уточнена. Сложена е датата на изнесената в Казанлък беседа. В спомена на на Петър Камбуров - Казанлъшкото братство, Изгревът - Том 6. е написано, че Учителя е посетил през 1934 г. Казанлък през пролетта и е изнесъл беседа. Но единствената беседа, изнесена през тази година е "Трите положения", 19 септември 1934 г. Така, че евентуално има някаква грешка относно сезона в спомена на П. Камбуров?

 

Спомен на Петър Камбуров:  38. КАЗАНЛЪШКОТО БРАТСТВО


Предполага се, че не става дума за пролетен, а за есенен ден. Единствената беседа изнесена от Учителя в Казанлък е през есента.

 

Спомен на Петър Камбуров:

 

38. КАЗАНЛЪШКОТО БРАТСТВО

1934 година. Един пролетен ден неочаквано Учителят, придружен от брат Епитропов, пристигна в Казанлък. В салона на Братството Учителят из­несе беседа, която една ученичка от гимназията предварително поканена, стенографира. После тя дешифрира, аз я преписах и изпратих на сестра Паша в София, която съхранява всичко, казано от Учителя.

Вечерта в дома на чичо ми Никола Камбуров се събра цялото братство. Пяхме и свирихме на Учителя. До късно.

По едно време Учителят каза: „Сега аз ще ви изпея „Махар Бену аба..."


Изпя я, но това изпълнение за онези, които го чуха ще звучи през вековете!...

1935 година. В Арбанаси продадохме всичкия имот: лозе, ниви, къща и Марин със семейството си, тати и мама, пристигнаха в Казанлък. Отначало бяхме всички заедно. По-късно аз и родителите ми отидохме на квартира на ул. „Мирска" 5, дето прекарахме до 1948 година.

През тези години казанлъшкото братство проявяваше доста оживена дейност. Благодарение на собствения и доста голям салон, школните и не­делните събрания ставаха редовно. Много често братството бе посещавано от брат Боян Боев, който изнасяше оригинални сказки, посещавани и от външни лица. През време на своите обиколки често посещаваха и брат Стоицев, и брат Епитропов и др. Гимнастическите упражнения и Паневритмията се играеха редовно на специално избрано място на възвише­нието „Тюлбета" извън града. Изобщо, духовният братски живот през тези години бе в своя разцвет.

В 1938 година аз се обособих като лектор по есперанто. Почнах ръко­водене на масови курсове най-напред в Казанлък (1938-1939), а по-късно чрез пътуване от град на град в Габрово и Севлиево (1940), в с. Мъглиж (1940), в Пловдив (1940) и в Асеновград (1941); след това отново в Казанлък (1944).

Един ден през 1938 г. в Казанлък пристигна Учителят. Той отседна у сестра Дукова. Когато отидох да го поздравя, той ми възложи задачата да отида в Стара Загора и да доведа в Казанлък двете сестри Мечеви (Магдалина и Маргарита) и брат им Атанас, тъй като искал нещо важно да им говори. Отидох и на следния ден те дойдоха при Учителя. Така се случи, че и аз присъствувах на разговора между Учителя и Мечеви. Касаеше се за имот­ното им състояние. Учителят настояваше Атанас да даде част от имота на сестрите си, защото „ако нищо не им дадеш всичко ще ти се отнеме. Такива времена идват, когато ще се отнеме богатството от богатите хора. Затова давай докато още не е късно". Атанас се противеше. По-късно не зная дали даде нещо на сестрите си, но след 1944 година всичко му отнеха, разбира се и почина като бедняк.

 

 

Изгревът - Том 6

Глава: 38. КАЗАНЛЪШКОТО БРАТСТВО, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ