НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

На фокус

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

На фокус

Най-често използвани думи в беседата: може, човек, години, има, сега, път, хора, казва, иска, работа, всички, място, аз, глава, искаш, съм, млад, върви, дам ,

Извънредни беседи , Последното Слово , София, 15 Ноември 1944г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


ХХI лекция на общия окултен клас
15.ХI.1944 г., сряда, 5 ч. с.
Изгрев – София

Добрата молитва.

„Благост“.

Кои са най-новите неща в миналата лекция? За какво говорих, какъв беше въпросът?

Ако някой би ви задал въпроса защо в умерените пояси падат листата през есента и в пролетта израстват, какво ще кажете. Значи в умерените пояси пролетта се обличат, есента се събличат. В тропика това не става, няма тази мода. Това става незабелязано. От десет милиона българи колко от тях имат шанс да станат министри? Какъв е процентът да стане министър един българин? Какво е отношението? На пет милиона мъже и пет милиона жени – да кажем, че са толкоз, те не са толкоз – всеки българин може ли да бъде министър? То са заблуждения. Всеки българин може да бъде министър на себе си. Министрите голямо нещастие имат в България. Щом е министър, намери затвора. Старият порядък ги туряше в затвора и ги изваждаше от затвора, пак ги туря за министри. Сега вече е ликвидирано със стария порядък. Викат ги всичките да ги питат защо са станали министри, каква е била тяхната длъжност. Имаше един българин, той беше братът на Лулчев, имаше желание да стане министър. Рекох: Мене ако питаш, нито депутат, нито министър ставай засега. Не е време. Как? Ако беше министър, сега щеше да бъде от подсъдимите. И депутат ако беше между живите на земята и него щяха да арестуват. Сега е хубаво всички да бъдете досетливи. Каквото желаете, да не искате да стане скоро. Тъй да оставите да станат нещата, както е определено. Оставете да се облече едно дърво, както иска, не го насилвайте. Едно цвете може да го заставите да се облече преждевременно – ще направите цветарник, ще турите печка, ще го стоплите. То е частично подобрение. В целия ход на растителното царство не е. Растенията сами се обличат и събличат без разноски. И по-добре става. Сега често като култивираме някои растения, плодовете стават по-големи, но изгубват от своята сладчина и аромат. Увеличаваме формата, увеличаваме соковете. За да бъдат сладки плодовете, природата е работила дълги години.

Хората много си влияят. В една страна като Америка в една област на един епископ, понеже носил главата си наведена наляво, всичките проповедници си носили главата като него. Да си носиш главата наведена наляво, някой път лявото полушарие е по-тежко. Кое е най-важното според вас? Толкоз време сте учили, доста способни ученици сте, аз не искам да кажете кое е най-важното според вас. До какво заключение сте дошли вие в живота? Кое е по-добре човек да се подмладява, възрастен ли да става или стар да става. Кое е по-добро сега да се подмладява ли, възрастен ли да става или стар да става. Да се подмладява е хубаво, няма съмнение, то е най-хубавото. Онези хора, които се подмладяват, правят една пакост: Когато един млад ще дойде на земята, един стар ще умре. Ще уволнят стария, младият ще се намести на мястото. Някой път туй дете да дойде, ще намери някой стар и като иде, казва: Този ще го махнете, аз не може да го търпя. Някой път и дядото се заинати, не си дава службата, тогава младият умира. Младият, като види дядото, очаква да умре. Някой път се съгласяват младият и старият, спогаждат се. Младият казва: От богатството, което нося, ще ти дам. Някой път дядото казва: Не ме изпъждай, каквото съм спечелил, половината ще ти дам. И младият и той се съгласява. И бабата е същият закон. Тогава те се радват на своя внук или на своята внучка.

Прочетете три страници от лекцията „Влизане и излизане“, от тома „Път в живота“. (Един брат прочете трите страници).

Вие сте вече в този замък вътре. Прониква една обща идея. Някой път искате целия народ. Някой път човек е роден да вземе участие в работата, в която той се е ангажирал. Някой път народът може да вземе участие, някой път не се интересува. Сега имаме 20 души, които се състезават за царе, какъв ще бъде изборът? Както сега имаше избори в Америка в Съединените щати. Двама представители, един на демократическата партия, другият на републиканската партия се състезаваха. Сегашният председател е избран за четвърти път, нещо извънредно. Не става в Америка. Два пъти е мъчно да станеш председател, този човек четири пъти последователно го избират. Един човек, който е хилав, четири пъти го избират да стане председател. Доста недъзи има Рузвелт, но отлична глава има. Като се сравняват Сталин и Рузвелт по веждите си мязат, права линия имат. На Сталин веждите са по-дебели, на Рузвелт челото е по-високо, освен че е практичен, има и нещо идейно. Сталин е много практичен човек, никога не се занимава с отвлечени работи, тъй както един практичен българин. Той като градинар никакви нововъведения не внася, които да костват покварата на градината. Във вестника е турен Сталин, Рузвелт и Чърчил. Сталин е отляво, Чърчил е отдясно и Рузвелт по средата. Рузвелт примирява Сталин и Чърчил. Веждите на Сталин показват, че не вярва, мъчно може да го убедиш в нещо, убеден е. Та и ние по някой път мязаме на Чърчил, някой път мязаме на Сталин, някой път на Рузвелт. Всичките хора имат нещо, което не са доразвили. Хората мислят, като дойдат на земята, придобивките много лесно да ги придобият. Някои хора са късметлии, в лотария им върви. Някой 20 години взема, не му върви, не му се пада. Мислите ли, че ако един жител от луната, ако вземе един лотариен билет от земята, щеше да му се падне нещо? Често хората страдат от месечината. Има някои хора, на които месечината винаги ще им измени мислите. Ти вземаш един билет, тя ти дава по-голям нумер. Този, който ти вземаш, има малка печалба, като вземеш билета на месечината, нищо няма да спечелиш. Месечината служи за изправяне на погрешките. Когато човек няма широки възгледи в живота, прави погрешки. Който иска да си поправи погрешките, той трябва да служи на месечината. Който иска да забогатее, той трябва да служи на месечината. Тя ще му даде лош съвет, казва: Не ти трябва да работиш тъй с мотиката, остави това за простите хора. Месечината ще те накара някой път да чакаш 20 години на някой лотариен билет да спечели. Ти все вземаш билети през тия 20 години и на края спечелиш толкоз, колкото си дал за билети. За 20 години най-голяма печалба – спечелиш толкоз, колкото си дал за билети. Не е ли губене време в 20 години. Представете си двама учители са свършили университет. Няма място в гимназията, няма и за прогимназията, да станат народни учители. Той ще чака 20 години, докато се отвори място. Не можеше ли да стане учител в първоначалното училище, докато се отвори място в гимназията? Щеше да научи нещо, защото малките деца не критикуват учителя си, но в гимназията и в университета, трябва да бъде много внимателен. Сега какъв трябва да бъде характерът? Когато искате да критикувате другите хора, какъв трябва да бъде характерът му? По някой път минава някой, иска грозде. Дадат му един малък грозд. Иска по-голям грозд. Онзи, като изважда из кошницата, търси най-малкия грозд да намери. Ти го критикуваш, че малък грозд ти дал. Де е погрешката? У него ли е тази погрешка или у тебе? Ако искаш голям грозд, насади си едно лозе, то ще ти даде такива гроздове, каквито искаш. Когато искаш от хората, не ги критикувай колко ти дали. Толкоз се откъснало от сърдцето на човека, толкоз дава. Гумноров имаше една поговорка: Ако аз съм на неговото място, два пъти по-малко ще дам. Определя, колко може да даде. Казва: Аз и толкоз не щях да ти дам. Сега де е погрешката? Погрешката е там, че парите не се размножават. Ако парите се размножаваха като гроздето, но парите не вървят по закона на размножаването.

Всички ние в живота започваме от там, отдето не трябва да започваме. Най-първо майките учат децата си да се молят на Господа. Хубаво, не е лошо. Майките трябваше да учат децата си да изпълняват Волята Божия, не да Му се молят. Да се молиш на Господа след като си направил погрешка, да ти прости. Преди да си направил погрешка да изпълниш Волята Му. От какво се нуждае Господ? Някоя стара баба моли се на Господа, дигнала ръцете, защо? Моли се някого да ѝ прати да ѝ донесе вода. Туй дете да разбере, че като се моли тя, да иде да вземе стомната и да ѝ донесе вода. Господ ще е доволен от това дете, че е разбрало молитвата на бабата, напълнило стомната. Сега казвате: Нека се молим, Той Господ ще изпълни. Господ е предвидил работите от самото начало. Сега няма какво да се нарежда, всичко е наредено. Всичко е дал, само трябва да го търсим някъде. Здравето, което търсим, е някъде в нас. Знанието е някъде забутано в нас. Всички добри мисли, добри постижения се са забутани някъде. Сега аз бих ви попитал: Ако сте музикант, бихте ли желали да свирите или диригент да бъдете, капелмайстор, диригент. Според мене диригентите не са много големи музиканти. Големите диригенти имат само една способност, че те като разбират музиката, като влязат, предизвикват музикалното чувство в музикантите. Този знаменитият диригент има най-добрите музиканти, като махне пръста, разбира. Ако бяха се новаци, какво ще им даде със своето дирижиране. Сега ще разчитате не на палката само, не се иска диригент, не разчитайте на вашата тояжка, разчитайте на музикантите, които са там. Като махнете с тояжката пред знаменитите свирци, тогава върви. Ако свирците са глухи, неспособни, нищо не излиза. По някой път и вие махате с палката, нищо не излиза. Двама се разправят за търпение и отстъпват. Те, които досега приказват за търпение, трябва да бъдат търпеливи. Наближават до вратата, да отстъпят, да прилагат търпението. Не като шило да си пробие път и да вземе мястото на другите. Идеш някъде, стой на последно място. Искаш да учиш търпение. Наредили се 400–500 души хора, вземи последно място и чакай цял ден. Ще научиш нещо.

Всякога в живота първородните синове много теглят. Христос беше първороден. Може да ви приведа примери: На първородните деца много им пати главата. Много се изисква от тях. Ако искаш да бъдеш виден човек, трябва да се въоръжиш. Ако не искаш, вземай последното място. Последното място е най-малкото. Ако може да дадеш, не е лошо, вземи първо място. Ти искаш с малко даване голям човек да станеш. Големите търговци с големи капитали са, малките търговци с малки.

Сега първите приятели, които бяха ученици, очакваха, както във времето на Христа, да приемат Духа Божи, да обърнат света. Туй, което обръща света, не са учениците. Казвате: Този объркан свят не се обърна. Сега кое бихте предпочели: старият ли да изгони младия или младият да изгони стария, или и младият, и старият да останат. Три положения имате: или младия да приемем, стария да изпъдим, или младия да изпъдим, стария да приемем, или и двамата да приемем. Как ще направите да останат и двамата? Аз съм гледал онези, които са играчи на полка или на кадрил. Някой момък взел един стол, върти се в стаята. Взел един доста хубав стол, върти се в стаята със стола. Той си въобразява, че е някоя млада мома, върти я. Вие трябва да имате един стол да въртите най-първо. Доста практично е. Неприятно е да не ви видят хората. Затворете прозорците си, въртете се със стола, ще се научите. После една добра черта има в стола: никога не се обижда. Каквато и погрешка да направите, извинява. Ако се случи да е някоя действителна мома, тя скандал може да направи. В една игра ти настъпиш тази госпожица тогава? Или я държиш за рамото, после с дни я боли рамото, дето си я стискал. Тя не иска вече да играе. Много деликатно ще държиш ръката. Той я хване така грубо. Тези неща се разбират. Казва: Не трябва да играе. Да играе човек, но хубаво да играе. Всяка игра е на място, не е лоша. Сега столът какъв трябва да бъде, с който играете? Ако е от бук или ако е от дъб, или от чам, ще имате три категории. Аз ще ви направя едно сравнение. Вас ако ви хранят с ечмичен или с ръжен, или с житен хляб, кой е по-хранителен: ечмиченият, ръженият или житеният? Няма съмнение – житеният. Когато няма жито, и ръж ще ядете, когато няма ръж, и ечмик. Някой от вас, който иска да се угои, да яде ечмик. Казват, че човек затлъстява от него. Често съм слушал да казва: Не е пълничък. Че то е хлябът, който го прави. Сега за да не е хлътнало лицето, какво трябва да правите? Напълно зависи от яденето, напълно зависи от пиенето вода, напълно зависи от дишането, напълно зависи от приемането на светлината. Хлътвало ти лицето, ти само бързаш, в себе си бързаш. Не бързай. Ти имаш на разположение 120 години. Всеки един от вас има 120 години. Че умирате по-рано, бързате. Ако всичко правите агале, полека. Аз съм ви дал един пример. Отличават се англичаните с голямо търпение. Срещат се в Лондон в една тясна улица един руски княз и един английски лорд със своите брички и не могат да се разминат. Спира се англичанинът, спира се и русинът. Русинът изважда вестник Таймс от 16 страници и започва да чете. Англичанинът изпраща слугата си и казва: Като го прочете, моля дайте да го прочета. След като прочели и двамата вестника, дошла им идеята да разменят кабриолетите си, англичанинът се качил на колата на русина, а русинът на колата на англичанина. Отишли по пътя си. Те са изключителни случаи. Нас ни трябва търпение в света. Аз съм забелязал някой ден, когато искам да си почивам, ще се съберат три–четири повече кандидати, ще се случат най-големите неприятности. Започвам да ги извинявам, казвам: Не разбират тия хора. Човек има нужда, той си има свое разбиране. Веднъж една млада мома искаше да говори, за да се освободя, казвам: Ти имаш ангажимент с хората. Да вървиш, имаш една среща. Ако не стане, ще изгубиш 20 години. Тя хвана пътя. Умен трябва да бъда. Не я пращам за зло. Трябва да върви, ще спечели повече. Ако седи да ме пита, ще спечели ли повече, там да иде, ще спечели. Тя иска да ѝ отгадая. Чудни са някой път; дойдат да ме питат мене. Момъкът намерил някоя мома, пита мене дали ще живее с нея, или не. Казваш, ти ще видиш. Всякога една мома може да живее с един момък, ако е на фокус. То е закон. Ако е вън от фокуса или вътре във фокуса, там всичките недоразумения произтичат. Не са на фокус нещата. Всяка мисъл, която ви безпокои, трябва да знаете, че тя не е на фокус. Онази мисъл, която ви радва, тя е на фокус. Онова желание, което ви радва, то е на фокус. Постъпка, която е умна, тя е на фокус. Всички неща, които не са на фокус, те произвеждат съвсем други впечатления. Казвам: За бъдеще учителят може да възпита децата. Вие сами може да се самовъзпитате. Един брат седи и ми казва: Учителю, толкоз години говориш за подмладяването, освен че не се подмладих, но побеля ми главата. Туй знание няма да се приложи. Може да се подмладиш. Най-лесната работа е да се подмладиш, пък и да не остарееш: Не допускай противоречия! Не допускай едно противоречие в ума си. В сърдцето си не допускай противоречие и в душата си не допускай противоречие – първото нещо. Ти допускаш противоречия в яденето, сол повече, не е сготвено, както трябва, хлябът не е мек. Кърпата не е на място турена, паничката не омита. От тия работи остаряваш. Дойдеш, гледаш леглото, възглавницата не е турена на място. Юрганът не е на място. Безпокоиш се. Човек остарява. Ти кипнеш в себе си, защо жена ти не е лъснала обущата ти. Щом тя не ги е лъснала, твой ред е. Казвам: За подмладяването, то е закон: Когато умният човек започне да служи на ближните си, той е вече на път да се подмлади. Даже някои от вас сте подмладени, най-малко 15–20 години сте по-млади от хората в света. Сега хубавото ядене изисква млади хора. За да ядеш сладко, трябва да бъдеш млад. Трима души има в света, които ядат хубаво: то е младият, който е учен и има Любов в себе си. Той яде хубаво. Възрастният, който е силен, яде хубаво, и старият, който е умен, и той яде хубаво. Другите, които не са в тази категория, не ядат хубаво.

Сега вече сте дали програма, имате комитет от десет души, два комитета имате. С жените са направили комитет. Трябва да знаете как да приложите. Вие трябва да бъдете предвидливи. Една другарка не знае как да направи, комитетът ще оправи да върви работата. Аз ако съм един милионер, не български, американски милионер, да разполагам със сто милиона долари, лесно щях да подмладявам хората. Срещна някого, умислил се човекът. Един долар му дам. Втори път пак се умислил. Дам му два долара. Той като ме вижда, се окуражава, увеличавам и 365 пъти му дам 365 долара, окуражи се човекът. Като ви види някой да каже: Този е късметлия. Той ще вика някой да направи полез. Като започне някоя нова работа, ще повика някое дете, някоя мома или момък да полези, да върви работата. Добрите хора са полезни. Те са с широки души. Той като дойде пожелае ти да имаш всичко това. Онзи казва: Не му трябва нищо, тамън му е. Вижда една стая му е малка, казва: Пожелавам ти да имаш две стаи. Друг дойде, пожелае да имаш три стаи. Не е лошо да има три стаи. Човек трябва да има три стаи. Човешката глава има три стаи: горен етаж, среден и долен етаж. На земята най-скъпите етажи са долните.

Сега задали ли сте си въпроса с какво ще заинтересувате невидимия свят. Вие искате да идете в оня свят, но с какво ще го заинтересувате. Българите имат един обичай, когато някой съзнателно умира, започва да се изрежда цялото село, той казва: Пътник съм. Идат от селото и му казват: На майка ми много здраве ще носиш. 40–50 души му казват като иде в оня свят ще иде да ги търси, ще ги намери. Те пък ще му дадат сведения за ангелския свят. Вие мислите много лесна работа е.

Една наша сестра тук пострадала. Някои вървят посред пътя. Никога не вървете посред шосето или в ляво, или в дясно вървете извън шосето. Някой път като вървиш посред шосето, някой автомобил няма да се отбие. Един автомобил минава и блъсва тази сестра, контузи ѝ ръката, синьо и рамото. Казва: Защо се случва? Вляво или вдясно вървете, оставете средния път свободен за автомобили. Някой казва: Ще ме пази Господ. Пази Господ по някой път, ами ако не пази, тогава? И във войната пази, някои няма да ги убият. Милиони хора ще бъдат избити. Някои ще се върнат от бойното поле със своите гергьовски кръстове. Като станеш сутрин, най-първо да имаш мисъл да знаеш какво Господ иска от тебе днес. Аз като стана сутрин, зная. Целия ден ще срещна една птичка, трябва да я нахраня. Туря трошици в джоба, още отдалече като я видя, дам ѝ. Някой път някой петел ще ме срещне и ще ми попее. Казва: Петел ще пее насреща. Петелът ми казва: Онова, което мислиш, ще стане. Аз пак трябва да имам нещо, да туря на този петел. Някой казва: Без пари. Ще му дам обяд, най-хубавия хляб. Само за пример казвам. Някой ден ставаш да посееш някое дърво, или може да е лоза, или слива, круша. Ако ти остава време за другите работи, направи ги. Сега всички сме се натоварили с кармически работи, правим това, което не искаме, не това, което искаме. Следствие на това изправяме погрешките. Гледал съм някои хора някои кучета ги лаят, те кряскат. Колкото те повече кряскат, толкова повече ги лаят кучетата. Някои хора съм виждал, кажат на кучето шът! И кучетата легнат. Той само каже шът! Няма да им кряска и кучетата легнат. Вие сега кряскате на вашите мисли и те още повече ви безпокоят. Като кажеш шът! веднага да утихнат. Шът е много материално. Кучето лае, казва: Господарят казва. Сега да ви приведа пример. Ти вървиш, захласнал си в някоя мисъл, той дойде, бръкне в джоба ти, извади парите. Търсиш в джоба, няма ги. Казваш: Търпелив да бъда. Хиляда лева имаш, задигнал ги той. Защо взе тия пари. Сега ще ви дам един начин. Започни да разсъждаваш. Ти вървиш в гората, той те срещне, извади револвер. Кое е по-хубаво: Да ги извади сам или да извади револвера. Провидението остава той сам да ги извади, другояче ще извади револвера, ще дадеш парите. Второто положение ти още отдалече като го видиш, туриш ръцете в джоба и кажеш: Не само хиляда, но и две хиляди ще ти дам. Сега българина го харесвам. Дойде някой въшлив в къщи, той го счита за късмет. Този човек въшлясал, ще остави, ще остави нещо живо, оттам насетне ще му върви. Тия въшки като започнат да се движат, дойде друго, нищо не остане. Този е късметлия. Аз похвалявам тази идея. Жива е въшката, полекичка се движи, не е като бълхата, но агале-агале се движи. Въшките не са толкоз глупави. Те търсят меките места под мишницата. Никога бялата въшка не се качва в главата, черната търси главата отгоре, скрие се в гората вътре. Тия черните въшки са от умните, умните хора обира. Белите въшки са от другите лошите хора, които обират мислите. Въшката от господаря се е научила, не ѝ стига умът.

Няма по-лошо нещо човек да търси погрешките на хората. Вие още не сте дошли до положението да сте готови да платиш за една погрешка. Сега да кажем, че вие намирате, че някой човек е добър. Де седи добрината на добрия човек? Някой човек е лош. Нито единият е толкоз добър, нито другият е толкоз лош. Единият човек, когото считате, че е лош, той е много честолюбив, главата му отподире е издадена бТози, когото смятате добър, главата му отпред е издадена. Челото отпред е издадено. Има някои хора, у които милосърдието е добре развито, добри са. а

Тук са опасни окултните науки. Добрият човек има форма. Ако влезете, веднага ви знаят какъв сте. Не може вътре нищо да се скрие. По милосърдие, по Любов към Бога ще знаят, какъв си, като влезеш, ще знаят по надежда какъв си. После ще знаят твърд ли си или не. Основните неща ще знаят.Честолюбивият човек трябва да има милосърдие, за да се уравновеси. Ето една модерна глава. Тази е нормална, по-щедър е. Каквото баща му дал, дава. Онова, което сам човек спечелил, да дава. Това е сега умният. Това са опитностите на хиляди поколения, които са минали. Човек за да придобие някаква дарба, да може да ѝ отвори път на земята, трябва да са работили неговите деди и прадеди. И той трябва да е работил. Талантливите хора, гениалните хора те са хора на един дълъг живот, който са работили.

Казвам: Вие се ползувате, че сутрин идвате рано. За ранното идване слънцето ще има друго отношение към вас. Досега само вечер се събирахте на събрания само изпращахте слънцето. Засега за пръв път във вашия живот започвате работа, когато слънцето изгрява. Следователно, за бъдеще животът ви ще се измени. Ще се образува един навик. Ако искаш да се отвори светлината, иди посрещай слънцето. Ако искаш да се затвори светлината, иди изпращай слънцето. Та казвам: Слънцето има какво да го поддържаме. Да бъдем тъй точни както слънцето изгрява, тъй точно да вървим само по определен път, да се не отбиваме, на гости да ходим. Слънцето държи една нишка, казва: Като свърша работа и имам празно време, тогава ще започна да посещавам. Понеже нямам време, ще си свърша работата.Първото нещо трябва да свършим онова, за което сме пратени. После ще дойдем да разговаряме за угощения, вечеринки, концерти. Сега концерти има, театри има, свързани са с много големи противоречия. Запример, някой говори, че Господ на мене ще ми проговори. На мене Господ много пъти ми проговорил чрез хората. Когато Господ иска да ми говори за милосърдието, ще избере един човек, който има милосърдие и чрез този милосърд човек ще ми говори за милосърдието. Няма да ми говори чрез някой, на който милосърдието не е развито. Или по музика ще ми говори. Ще избере някой човек, на който музикалното чувство е силно развито, чрез този човек ще ми говори за музиката. Сега не се опитвайте да говорите за това, за което не може да говорите. Опитвате се да говорите на някой човек за милосърдието. След като си му говорил цяла една година, ти си го убедил да даде десет лева. То е вашето милосърдие, какъвто сте вие. Той ни най-малко не може да даде повече. Ти като говориш на хората за щедрост, те не може да дадат повече, отколкото ти си щедър. Колкото ти си щедър, толкова и те ще дадат. Много седи в органическото семе. Една идея може да е органическа да расте, може да е механическа. Едно пясъчно зрънце остава едно и също. Пясъчното зърно и житеното зърно се различават. Житото като се посее, расте, пясъкът винаги остава същ, може да се намали.

Та вие казвате: Толкоз години следвате, нищо не сте придобили. Освен че няма да придобиете, ще изгубите. Но ако сте като житеното зърно, законът е верен. Сега не че във вас няма желание, във всинца ви има желание. Кой от вас не иска да свири хубаво? Като рече да свири, вижда, че не може. Всеки иска да даде много, но няма. Някой иска да държи реч, но не може. Сега ви гледам, вие сте се събрали, сестри се събират и казват: Ние остаряхме, побеляха ни главите. Аз се радвам, че ви побеляха главите. Щеше да бъде нещастие, ако на старите жени косите са черни. Едно нещастие е, ако на малкото дете главата е бяла. Черната коса събира. Не е лошо черното. Черното събира в себе си, капитал събира, бялото харчи. Ти не може да харчиш, ако черното не е събирало. Бялото харчи. Бялото като похарчи всичко, иде черното пак да събира. Черното след като събира, иде бялото да харчи. Те са процеси, единият изнася, другият внася. Разумно е, когато разумно се внася и разумно се изнася. Когато неразумно се внася и неразумно се изнася, тогава е лошо.

Та сега тъй както сте, какво трябва да правите? Не сте млади по на 15 години, не сте по на 20 години, някои сте на 40 лазарника, някои сте на 50. Какво трябва да правят четиридесетте лазарника и какво трябва да правят 50-те лазарника? На 40 лазарника човек дограмаджия трябва да бъде, да прави четвъртити врати. Хванете 40-годишния, той е дърводелец, ще направи много хубави врати. На 50 години той е добър крояч, може хубави дрехи да ви ушие. Някои от вас, които сте на 50 години, шивачи сте. Някои, които сте на 40 години, дюргерлък ще правите. Които сте на 30 години, да теглите стоката на някои везни, ще ги балансирате. На 30 години човек това му е работа да мери – взел повече, дал повече. На 40 години той е дърводелец, на 50 години казва: Дайте плата да го скроя. На 20 години вие ще разрешите какво прави. Той се е научил да впряга воловете. Само човек на 20 години може да впряга воловете. На 20 години ако сте, ще впрягате воловете, на 30 години стока ще мерите, на 40 години като сте врати ще правите, на 50 години – дрехи ще кроите. От това зависи подмладяването. Аз туй може да ви докажа. Елате при мене, пет години се изискват, ще се подмладите, една година ще впрягате воловете, втората година ще теглите стоката, третата година ще правите врати, на четвъртата година кроене. Тия занятия в духовния свят са почтени. Шивачът е почтен занаят, тегленето е почтен занаят, правенето врати, впрягането е почтен занаят. Хората на 20 години се научиха да впрягат воловете, да орат нивите. Естествените възпитатели са те в света.

Сега за идната седмица, намислите някой проект. Всеки един от вас да измисли по един проект, който е възможен за вас, за вашия живот. Кой за каквото може да промисли за някой проект да го постигне. Може някой да стане да ни разправи накратко какъв му е проектът. Може да си направи някоя къща. Може да посади някое лозе, може да посади градина, може да пътува в странство. Може с музика да се занимава, може изкуство, разни неща, каквото ви дойде на ума. Може проектът ви да е да идете на месечината. Всички ония хора, които са ходили на месечината, главата им е широка. Ако ти не си ходил, твоите деди и баби са ходили на месечината, следствие на това са останали някои белези. Сега помнете едно нещо: В даден случай когато ти се тревожиш, има един човек, който е щастлив. Нека ти служи за образец. Ти си изгубил 100–200 лева, някой човек милиони има. Нека ти бъде образец. Ти си изгубил, този човек доброволно ги дава. Всякога когато ние сме най-скръбни, има хора, които ни дават най-добрите уроци, има хора, които са спокойни. Аз даже виждам във войната ранени. Казва: Много добре стана, че едната ръка ми откъснаха, не отидоха и двете ръце. Пак благодари на Господа.

Та казвам: Окултният ученик трябва да вижда Божия Промисъл на Любовта във всички неща, в най-големите и в най-малките работи. Побеляла ти косата. Ти се радвай, че са обърнали внимание, че боядисали косата ти бяла. Почернили я. Пак я боядисали. Ако вие ядете цяла година коприва, ще ви почернее косата. Може всеки да си почерни косата. Да почерниш косата си е лесна работа. Да изправиш окото си (не) е лесна работа.

Да изправиш лицето си не е лесна работа. Да изправиш веждите си не е лесна работа. Да изправиш устата си не е лесна работа. Някои недъзи много трудно се изправят. Всичката съвременна наука, всичкото съвременно общество, всичката еволюция седи да изправим ония недъзи, които са унаследени от миналото. (погледна часовника). Ще ни глобят, за електричеството трябва да плащам. Моята работа мяза на един проповедник в Америка. Отишъл един знаменит проповедник на курорт лятно време, дето живеят богати американци. Проповедникът бил даровит, църквата била затворена. Той поискал да им проповядва. Всички останали доволни. Отиват си есента. Връща се и проповедникът и очаква да му благодарят. Обръща се назад да гледа дали няма да дойде някой да му благодари, че два месеца е проповядвал. По едно време гледа един носи една книжка. Казва: Ще ми благодарят. Но той носил книжка да плати за електрическото осветление на салона. Той трябвало да плати. Ти ще благодариш, говорил си даром, нека плати за светлината. Когато правиш едно добро, направи го на свят, на половина не го оставяй. Аз даже съжалявам, че трябваше в окултната школа да ви заставям да насеете Витоша с плодни дървета, да има най-малко десет хиляди плодни дървета, да изпоплашим шопите. Идеш тури едно семенце, дето може да расте. Толкоз семена сега ги оставихме на произвола. За бъдеще съм решил всичките семки, които са останали, да ги посеем. Семките за вас са много работи, които не сте постигнали.

Аз бих желал всички да бъдете красиви. На красивия човек навсякъде му върви. Ако е грозен, няма да му върви. Бих желал всички да имате много хубави гласове, да сте богати, да сте добри певци, като запеете на един километър да се чува гласът ви.

Божията Любов носи изобилния пълен живот.

С вашите проекти да се явите втория път.

На фокус

Най-често използвани думи в беседата: може, човек, години, има, сега, път, хора, казва, иска, работа, всички, място, аз, глава, искаш, съм, млад, върви, дам ,

Извънредни беседи , Последното Слово , София, 15 Ноември 1944г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАКои са новите идеи от миналата лекция? За какво говорих? Какви бяха въпросите, които разгледахме?

Ако някой ви зададе въпроса, защо в умерените пояси листата на дърветата падат през есента, а през пролетта израстват нови, какво ще отговорите? Дърветата в умерените пояси през пролетта се обличат, а през есента се събличат. В тропическите страни това не е така. Там няма такава мода, тоя процес става незабелязано. Всяко нещо е ценно, когато става естествено.

Хората се стремят към първенство. От десет милиона българи, колцина имат шанс да станат министри? Какъв е процентът? Какво е отношението? На пет милиона мъже и на пет милиона жени, ако всички българи са десет милиона, може ли всеки българин да стане министър? Това е заблуждение. Всеки българин може да стане министър на себе си. Не е лесно да станеш днес министър. Голямо нещастие те очаква. Често министърът намира затвора. После пак ще излезе от затвора и пак може да го назначат за министър. Сега вече се ликвидира със стария порядък. Бъдете будни и досетливи. Каквото желаете, не се стремете да стане скоро. Оставете нещата да стават, както е определено. Оставете дървото свободно да се облече, както иска – не го насилвайте. Ако искате да облечете едно цвете преждевременно, ще направите цветарник, ще турите печка, ще го отоплявате. Това е частично подобрение. В естествения ход на растителното царство това не се прилага. Растенията сами се обличат и събличат, без никакви разноски. Така е по-добре. Като култивирате някое плодно дърво, плодовете стават по-големи, но изгубват от своята сладчина и аромат. Увеличаваме формата, но увеличаваме и соковете. За да бъдат плодовете сладки, природата е работила дълги години. Тя не се влияе от научните теории.

Хората се влияят много. Дори в една страна, като Америка, и там хората се влияят. В един от щатите имало един епископ, който държал главата си наклонена наляво. Впоследствие, всички негови проповедници наклонявали главите си наляво, подражавали му. Да наклоняваш главата си наляво, това подразбира, че лявото полушарие на мозъка е по-тежко.

Кое е най-важно според вас? Понеже сте учили и сте доста способни ученици, кажете, кое е най-важното според вас? До какво заключение сте дошли в живота? Кое е по-добре: да се подмладява човек, възрастен да си остане, или да остарее? Да се подмладяваш, това е най-хубавото нещо. Който се подмладява, прави една пакост. – Защо? – Когато младият иде на земята, старият умира. Уволняват стария, а младият заема неговото място. Понякога детето, което се ражда, казва: Ще махнете стария, не мога да го търпя! Има случаи, когато дядото се заинатява, не дава мястото си – тогава младият умира. Някога лесно се споразумяват. Младият казва: От богатството, което нося, ще дам и на тебе. Дядото, от своя страна, казва: Не ме пъди, каквото спечелих, половината ще ти дам. Тогава младият се съгласява да останат и двамата на земята. Законът е същ и за бабата. При подобно споразумение, бабата и дядото се радват на своя внук или внучка.

Прочетоха се три страници от 1 до 3 от лекцията „Влизане и излизане” от книгата „Път към живота”. Сега и вие сте вече в тоя замък, за който се говори в книгата. Тук прониква една обща идея. Понякога искате цял народ да вземе участие в дадена работа. Някога човек трябва сам да вземе участие в работата, за която се е ангажирал. Има случаи, когато народът може да вземе участие, а някога не се интересува. Сега в Америка, респективно в Съединените Щати, имаше избори за председател. Двама души се състезаваха: единият представяше демократичната партия, а другият – републиканската. Сегашният председател, Рузвелт, се избра пак, за четвърти път вече. Това е изключително явление. Изобщо, мъчно е в Америка, два пъти подред да бъдеш председател. Тоя човек четири пъти последователно го избират. Рузвелт има отлична глава. Като се сравняват Сталин и Рузвелт, те си приличат във веждите. Права линия имат веждите им. На Сталин веждите са по-дебели, на Рузвелт челото е по-високо. Рузвелт, освен че е практичен, но има и нещо идейно. Сталин е много практичен човек, никога не се занимава с отвлечени работи. Той наподобява практичния българин. Ако едно нововъведение може да развали неговата градина, той няма да го приеме. Във вестника са поместени портретите на Сталин, Рузвелт и Чърчил. Сталин е отляво, Чърчил е отдясно, а Рузвелт – в средата. Той ги примирява. Веждите на Сталин изразяват неговата непоколебима самоувереност. Той мъчно се убеждава, защото предварително е убеден.

И вие понякога приличате, било на Сталин, било на Чърчил или на Рузвелт. Всички хора имат нещо недоразвито в себе си. Те мислят, че, като дойдат на земята, ще придобият всичко изведнъж. Ще придобиеш всичко, ако си от щастливите, на които и на лотария върви. Някой взима 20 години наред билети и не му върви, никаква печалба не му се пада. Мислите ли, че ако един жител от луната вземе лотариен билет, ще му се падне печалба? Има хора, на които луната влияе и изменя хода на мислите. Това им причинява известни страдания. Например, ти искаш да си купиш лотариен билет. Луната ти посочва голям номер, но с малка печалба, а някога и без печалба. Така, именно, тя изправя погрешките на хората. Когато човек няма широки възгледи в живота си, той прави погрешки. Който иска да изправи погрешките си, трябва да служи на луната. Който иска да забогатява, да не се поддава на влиянието на луната. Тя ще му даде лош съвет. Тя ще му каже: Не ти трябва да работиш с мотика, остави това за простите хора. А при това, тя може да те накара цели 20 години да очакваш печалба от лотарийни билети. През тия 20 години ти все взимаш билети и накрая печелиш толкова, колкото пари си дал за билети. Това не е ли изгубено време? Представете си, че двама души свършват заедно университет. За тях няма вакантно място нито в гимназия, нито в прогимназия. Поради ценза си те ще чакат може би години, докато се отвори място за учители. В това време, не могат ли да станат учители в някое основно училище? В първоначалното училище те все ще научат нещо, понеже малките деца са чистосърдечни, не критикуват учителите си. Обаче, в гимназията и университета критиката между учениците е голяма. Там учителят трябва да бъде много внимателен. Като критикувате, какъв характер имате предвид? Срещате човек с кошница грозде. Искате един грозд. Той ви дава малък грозд, но вие не сте доволен, искате по-голям грозд. Който види това, ще ви критикува. А оня, който бърка в кошницата, търси най-малкия грозд. Ти критикуваш, че ти дали малък грозд, но и тебе критикуват. Де е погрешката? В него ли е погрешката или в тебе? Ако искаш голям грозд, насади си лозе, което да ти дава такива гроздове, каквито желаеш. Когато искаш от хората, не критикувай колко дават. Човек дава толкова, колкото се е откъснало от сърцето му. Де е сега погрешката? В това, че парите не се размножават. Ако и те се размножаваха, както гроздето, работата щеше да върви по-добре. Но ето, че парите не вървят по закона на размножаването.

Всички хора започват работите си оттам, отдето не трябва. Например, майките учат децата си да се молят на Господа. Не е лошо това, но те трябва да учат децата си да изпълняват Божията воля, а не само да се молят. Преди да си направил някаква погрешка, изпълни волята Му. От какво се нуждае Господ? Някоя баба вдигнала ръце към Господа, моли се. – Защо се моли? – Да ѝ прати Бог някой, да ѝ донесе вода. Малкото дете, което е до бабата, трябва да разбере от какво се нуждае тя, да вземе стомната и да ѝ донесе вода. Тогава Господ ще бъде доволен от детето, че е разбрало молитвата на баба си. Казвате: Да се молим и Господ ще изпълни молитвата ни. Казвам: Господ е предвидил работите от самото начало. Няма защо отсега нататък да се нареждат. Всичко е наредил, всичко ни е дал, трябва само да търсим онова, което е дадено.

Здравето, което търсим, е в нас; знанието е някъде в нас; всички добри мисли и чувства са пак в нас. Питам: Ако си музикант, какво би желал – да свириш или диригент да бъдеш? Според мене, диригентът не е голям музикант. Големите диригенти, като разбират музиката, имат способност, щом влязат между музикантите, да предизвикат в тях музикалното чувство. Знаменитият диригент, само с мръдване на пръстите си, посочва на добрите музиканти начина на изпълнението. Ако музикантите са новаци, какво изпълнение ще дадат? И при отличен диригент, те нищо не могат да направят. Като знаете това, не разчитайте само на пръчицата на диригента; не разчитайте само и на вашата тояжка. Разчитайте на музикантите. Когато раздвижите тояжката си пред добрите музиканти, работата върви вече. Ако музикантите са глухи и неспособни, нищо не излиза. Понякога и вие махате с пръчица, но нищо не излиза.

Двама души говорят върху търпението, но и двамата не обичат да отстъпват. Понеже говорят за търпение, трябва да бъдат търпеливи и взаимно да си отстъпват. Наближават вратата, единият иска да влезе, и другият иска да влезе. Да отстъпят, да приложат търпението. Не, единият като шило си пробива път и взима мястото на другия. Това не е разрешение. Като отидеш някъде, вземи последното място. Нали искаш да учиш търпение? Някъде се събрали 400–500 души – вземи последното място и чакай реда си. Все ще научиш нещо. В живота първородните синове много патят. Христос беше първороден. Че първородните страдат много, мога да ви приведа различни примери. Много се изисква от тях. Ако искаш да бъдеш виден човек, трябва да се въоръжиш. Ако не искаш, вземи последното място. То е най-безопасното. Ако можеш да даваш, вземи първото място. Ако искаш с малко даване голям човек да станеш, на крив път си. Големите търговци разполагат с големи капитали, а малките търговци – с малки капитали.

Първите наши приятели, като ученици, очакваха да приемат Духа Божи, както през времето на Христа и да обърнат света. Не са учениците, които ще обърнат света. Казвате: Тоя объркан свят не може да се обърне! Кое бихте предпочели: старият да изгони младия, младият да изгони стария, или и младият, и старият да останат? Значи, три положения имате: младия да приемем, стария да изпъдим; младия да изпъдим, стария да приемем; или и двамата да приемем. Как ще постъпите, за да останат и двамата? Гледал съм ония, които танцуват – играете полка или кадрил. Някой момък, преди да играе с мома, вземе стол и се върти в стаята. Той си въобразява, че столът е млада мома, с която може да се върти. И вие трябва да се въртите със стол. Това е доста практично. Не е приятно да ви види някой. Затворете прозорците, въртете се със стола и така ще се научите да играете. Една добра черта има в стола, никога не се обижда. Каквато погрешка и да направите, той ви извинява. Ако е мома, при най-малката погрешка може да очакваш цял скандал. Ако в играта случайно настъпиш госпожицата, какво ще стане? Ако я хванеш грубо за рамото, ще се оплаква, че я боли. Деликатно, нежно ще държиш ръката на момата, с която играеш. Да играе човек, но хубаво да играе. Всяка добра игра е на място. Ако столът, с който играеш, е от бук, чам, или дъб, ще имаш три различни разположения.

Сега ще ви запитам, кой хляб е по-хранителен – ечемичният, ръженият или житният? Житният хляб е за предпочитане. Когато няма жито, или ръж, ще ядете ечемик. Когато няма ръж и ечемик, ще ядете жито. Който иска да се угои, да яде ечемик. Казват, че човек затлъстява от ечемика. Често съм слушал да казват за някого, че не е пълничък. Хлябът прави човека пълен. За да не е хлътнало лицето, какво трябва да се прави? Това зависи напълно от яденето, от пиенето на вода, от дишането, от приемането на светлината. Хлътналото лице показва, че във всичко бързаш. На всеки човек е определено да живее 120 години. Че умираш по-рано, това значи, че си бързал.

Ще ви дам един пример за търпение. Срещат се в Лондон, в една тясна уличка, един руски княз и един английски лорд със своите кабриолети, но не могли да се разминат. Спира се англичанинът, спира се и руснакът. Той отваря вестник „Таймс” – 16 големи страници и започва да чете. Англичанинът изпраща слугата си при руснака да му каже: Като прочетете вестника, моля, дайте го и господарят иска да го прочете. След като и двамата прочели вестника, дошла им идеята да разменят кабриолетите си. Англичанинът се качил в колата на руснака, руснакът в колата на англичанина и продължили пътя си. Това са изключителни случаи. Търпение е нужно на тоя свят.

Случва се, че някой ден искам да си почина. Тогава, именно, ще се съберат трима-четирима души да ме чакат. Тогава ще се случат най-големите неприятности. Аз ги извинявам. Мисля си: Не разбират тия хора, не знаят положението. При това, всеки човек има свои разбирания. Веднъж една млада мома искаше да говори нещо с мене. За да се освободя от нея, казах и: – Ти нали имаш среща с някого? Ако не стане тая среща, ще изгубиш 20 години от живота си. Не я пращам за зло. Тя трябва да си отиде. Така ще спечели повече. Ако остане при мене да се разправяме, няма повече да спечели. Тя иска да ѝ гадая. Чудни са хората понякога! Един момък си харесал една мома. Иде да ме пита, дали ще може да живее с нея. Казвам: – Сам ще разбереш това. Една мома може да живее с един момък, ако той е на фокус. Това е закон. Ако е вън от фокуса или вътре във фокуса, ще се явят големи недоразумения. Всяка мисъл, която ви безпокои, не е на фокус. Всяка мисъл, която ви радва, е на фокус. Всяко желание, което ви радва, е на фокус. Всяка разумна постъпка е на фокус. Всички неща, които не са на фокус, произвеждат отрицателни резултати.

В бъдеще всеки учител може да възпитава децата. Но и вие може да се самовъзпитавате. Един брат ми казва: – Учителю, толкова години говориш за подмладяване. Аз, освен, че не се подмладих, но главата ми побеля. Това знание може ли да се приложи? – Може да се подмладиш. Най лесната работа е да се подмладиш. Ако искаш да не остарееш, не допущай противоречия в ума си, не допущай противоречия в сърцето си, не допущай противоречия в душата си. Ти ядеш и допущаш противоречия. Казваш: – Сол има много; не е сготвено, както трябва; хлябът не е мек; кърпата не е сложена на място; чинията не е добре измита. Тия неща състаряват човека. Върнеш се вкъщи, погледнеш кревата, възглавницата – не са на място. Безпокоиш се за всичко. Ядосваш се, защо, например, жена ти не е лъснала обущата. Ако тя не ги е лъснала, лъсни ги ти – твой е редът. Казвам: – Започни да служиш на ближните съзнателно и с любов. Ето един от законите за подмладяването.

Когато умният човек започне да служи на ближните си, той е вече на път да се подмлади. Даже някои от вас сте подмладени, най-малко с 15–20 години. Хората от света са по-стари от вас. Да ядеш с разположение, това значи да си млад. За да ядеш сладко, трябва да бъдеш млад. Трима души в света ядат с разположение. Първият е младият, който се е учил и носи любовта в себе си. Вторият е възрастният, който има сила. Третият е старият, който е придобил разумността. Всички останали, вън от тия категории, не ядат добре.

Сега вече сте дали програмата си, имате два комитета. И жените са образували комитет. Трябва да знаете как да прилагате, да бъдете предвидливи. Ако една от другарките не знае как да направи нещо, комитетът ще я упъти, да върви работата. Ако съм милионер, от американските милионери, и ако разполагам със сто милиона долари, лесно ще подмладявам хората. Срещна някого, виждам, че се е замислил – давам му един долар. Втори път пак го виждам замислен – давам му два долара. Той се насърчава. Постепенно увеличавам доларите: за 365 деня му давам 365 долара – още повече се насърчава. Който го види така насърчен, казва: Тоя човек е късметлия, ще го извикам да направи полез. Добрите хора са полезни, те са широки души. Дето отидат, пожелават щастие и на другите. Оня, който не е късметлия, на никого не пожелава щастие. Той казва: – Достатъчно е, което имаш – повече не ти трябва. Късметлията, като те види в една стая, пожелава ти още една. Не е лошо да имаш две-три стаи. Човек трябва да има три стаи, както главата: горен етаж, среден етаж и долен етаж. На земята най-скъпите етажи са долните.Запитвали ли сте се, с какво можете да заинтересувате невидимия свят? Вие искате да отидете в оня свят, но с какво ще се представите там? Българите имат обичай, когато някой умира, започват да се изреждат цялото село, да пращат поздрав на своите покойници. Те му казват: Хайде, носи много здраве на баща ми, на майка ми. Той носи поръчките на цялото село. Трябва да търси тоя-оня, да им предаде поздравите.

Знайте, че нещата не се постигат лесно. Знание, съсредоточеност се иска от човека. Да пострадаш, да сгрешиш, това е лесно. Да изправиш погрешката си е мъчно. Една от сестрите вървяла по средата на улицата. Настигнал я автомобил и, докато да се отбие наляво, или надясно, той я засегнал по ръката и рамото и силно я контузил. Едно невнимание ѝ донесе голямо страдание. Като вървите по улиците, дръжте лявата или дясната страна. Средата е определена за коли, автомобили и камиони.

Като ставаш сутрин от сън, първо се спри върху мисълта, какво иска днес Бог от тебе. За себе си аз зная това. Някой ден се иска нещо малко от мене – да нахраня една птичка. Предварително турям трошици в джоба си, че като срещна птичката, да съм готов. Давам ѝ трошиците и си заминавам. Някога мога да срещна петел. Като ме види, той ще ми изкукурига. Ще дам трошици и на него. С кукуригането си, петелът ми казва: Онова, което мислиш да правиш, ще стане. Срещам човек, който се оплаква, че няма пари, гладен е, не може да си купи хляб. Поканвам тоя човек в дома си и му давам един хубав обяд. Някой ден се изисква от тебе да посееш едно дърво – слива, круша или ябълка. Посей първо дървото и ако ти остане време, свърши и друга някаква работа.

Днес повечето хора са натоварени със своята карма, поради което правят това, което не искат, а не това, което искат. После става нужда да изправят погрешките си. Наблюдавал съм какво правят кучетата с хората. Някои хора ги лаят кучетата и те викат, кряскат, но не могат да се освободят от тях. Колкото повече викат, толкова повече ги лаят. Някои хора, като кажат на кучето „шът”, то отстъпва, престава да лае. Същото става и с вашите мисли. Колкото повече кряскате на мислите си, толкова повече ви безпокоят. Кажеш им „шът” и те утихват. Сричката „шът” е много материална. Като я чуе, кучето ляга на земята и млъква. То си казва: Господарят ми заповядва. Вървиш по някоя улица, увлечен в мисълта си. Някой се приближи при тебе, извади кесията от джоба ти. Търсиш парите си, няма ги – взел ги някой. Казваш си: Трябва да бъда търпелив, да понасям всичко. Тук не е въпрос за търпение. Ако си в гората и там може да те срещне човек с револвер в ръка и да вземе кесията ти насила. Кое е по-добре: насила да вземат парите ти или доброволно да ги дадеш? В първия случай Провидението те поставя при благоприятни условия – човек се приближава до джоба ти и изважда незабелязано парите. Във втория случай револверът те заставя да дадеш парите. Най-добре е, когато срещнеш човек, който има намерение да те обере, още отдалеч да му кажеш: Ще ти дам не само хиляда лева, но и две хиляди даже. Ако българинът постъпва така, одобрявам го. Българинът харесва хора, които дават нещо от себе си; те оставят нещо в дома ти. Дойде ли някой въшлив човек в дома му, той казва: Поне нещо живо остави. Късметлия е тоя човек. След това посещение работите на домакина се уреждат. Въшката е бавна, едва се движи, но е хитра, меките места избира, под мишците. Бялата въшка никога не излиза навън, тя се крие вътре. Черната въшка влиза в косата, като в гора. Тя знае къде да лази по главите, дето е мисълта на хората. Това показва, че е умна. Защо някой е допуснал въшка в главата си, не е твоя работа. Не съди хората, не търси погрешките им.

„Не съдете, за да не бъдете съдени”, казва Христос. Няма по-лошо нещо от това, да търсиш погрешките на хората. Друг е въпросът, ако си готов да платиш за тях. Вие още не сте готови да плащате за погрешките. Казвате, че някой човек е добър, а друг – лош. Де е добрината на единия, и де - лошавината на другия? Посочете мястото на доброто и на лошото в човека. От мое гледище, нито добрият е много добър, нито лошият е много лош. Оня, когото считате лош човек, не е толкова лош, колкото е честолюбив. Главата му отзад е издадена, Оня, за когото казвате, че е добър, главата му отпред е малко издадена. Добрите хора са милосърдни, челото им е добре развито. В това отношение, окултните науки са опасни, нищо не може да се скрие от тях. Още като видиш човека, ще познаеш добър ли е, милосърден ли е, има ли любов към Бога. Всичко е написано на лицето и на главата му. И лошото се познава, както и доброто. За да се ползва от тия науки, човек трябва да бъде просветен. Те не са за обикновените хора.

Добрият човек има добре оформена глава. Честолюбивият трябва да развива милосърдието си, да оформи своята глава. Добрият, разумният човек е щедър. Каквото е придобил от баща си, щедро го дава. И от онова, което сам е спечелил, пак дава. Ние се ползваме както от своите придобивки, така и от придобивките на миналите поколения. Ако дедите и прадедите на някого са работили върху известна дарба или способност, и той може да я придобие, да ѝ даде път да се прояви. Талантливият, гениалният човек е резултат на много опити в полето на живота, дето са работили хиляди хора преди него.

Всяко постижение е резултат на усилие и работа. Ето, вие се събирате сутрин, преди изгряване на слънцето. В ранните часове слънцето има специфично отношение към хората. Преди години се събирахме вечер, изпращахме слънцето, а сега го посрещаме. За пръв път в живота си започвате работата си сутрин, когато слънцето изгрява. В бъдеще животът ви ще се измени благоприятно за вас. Така си създавате добър навик. Ако искаш да ти се изяви светлината, посрещай слънцето. Има в какво да подражаваме на слънцето. Да бъдем така точни, както изгряващото слънце. Да се движим като него, в точно определения за нас път, без никакво отклоняване. Слънцето не ходи по гости. То казва: Когато свърша работата си, тогава ще ви посещавам.

Задачата на човека е да свърши работата, за която е изпратен. После ще урежда угощения, вечеринки, театри и концерти. В света има много театри и концерти, но те са свързани с големи противоречия. Често се казва, че Господ говори на хората. И на мене говори Господ, но чрез хората. Когато иска да ми каже нещо за милосърдието, ще избере един милосърден човек и чрез него ще ми говори. В никой случай Бог не може да ми говори за милосърдието чрез човек, в когото това чувство не е развито. Ако ми говори за музиката, ще избере човек, в когото музикалното чувство е силно развито. Не говорете на човека за онова, което не разбирате. Ако сте милосърден, говорете за милосърдието. Някой минава за милосърден, говори на някого за милосърдието, но успява да го убеди да даде само десет лева. Такова е неговото милосърдие. Какъвто си ти, такъв е и човекът, на когото си говорил. Той не може да даде повече от десет лева. Говориш на хората за щедрост, но те не могат да дадат повече от това, което ти си им дал. Колкото ти си дал, толкова и те ще дадат. Принципът на многото се крие в живото семе. Една идея може да е организирана, жива, да расте и да се развива, а може да е и механична, да не расте и да не се развива. Житното и пясъчното зърна се различават. Житното зърно, като се посее, расте, увеличава се и плод дава, а пясъчното остава едно и също – то може да се намали и разпръсне; то не расте и не се увеличава.

Казвате: Толкова години следваме Школата, нищо ли не сме придобили? Ако сте пясъчно зърно, освен че нищо няма да придобиете, но ще изгубите и това, което имате. Ако сте житно зърно, ще растете и ще се развивате. Законът е такъв. Виждам, че във всички има желание да придобиете нещо. Кой от вас не иска да свири хубаво? Като рече да свири, вижда, че не може. Всеки иска да даде много, но няма какво да даде. Някой иска да държи реч, но не може. Всички дохождате тук, да чуете нещо. Сестрите казват: Остаряхме вече, главите ни побеляха. Радвам се, че ви побеляха главите. Щеше да бъде нещастие, ако на старите жени косите бяха черни. Нещастие е, ако главата на малкото дете побелее. Черната коса събира капитал в себе си. Не е лош черният цвят. Бялото харчи, пилее. Ти не можеш да харчиш, ако черното не е събирало. Бялото като похарчи всичко, черното отива отново да събира. Черното събира, бялото изразходва събраното. Това е процес. Единият изнася, другият внася. Добре е, когато разумно се внася и разумно се изнася. Когато неразумно се внася и неразумно се изнася, тогава е лошо.

Сега какво трябва да правите? Не сте млади, не сте на 15 години, нито на 20; някои от вас са по на 40 лазарника, а други – на 50. Какво трябва да правите, ако сте на 40 или на 50 години? Ако сте на 40 години, дърводелец трябва да станете, да правите четвъртити врати. Ако сте на 50 години, може да станете шивач, да шиете хубави дрехи. Които сте на 30 години, стоката ще теглите на везни. Това е работа на 30 годишния човек, да мери кой е взел повече, кой е взел по-малко. Ако сте на 20 години, сами ще разрешите какво трябва да нравите. Ако сте на 20 години, ще се учите да впрягате воловете. Който иска да се подмлади, да дойде при мене. В срок от пет години ще се подмлади. Първата година ще впрягате воловете; втората година ще теглите стоката; третата година ще правите врати; четвъртата година ще кроите и шиете. Тия занаяти са почтени и в духовния свят. Шивачът, кроячът, дърводелецът, както и тегленето на стоката, са все почтени занаяти. На 20 годишна възраст хората се научиха да орат нивите си, защото впрягаха вече воловете.

За идната седмица намислете някакъв проект за работа. Всеки да измисли по един проект, възможен за вас, за вашия живот. Кой каквото може да помисли и да го постигне, нека даде проекта си. Може някой да ни разкаже накратко какъв е проектът му. Някой може би иска да си направи къща. Друг – да си насади лозе, да си направи градина, да пътува из странство. Някой може да се занимава с музика, с изкуство, с различни неща. Каквото ви дойде на ума, мислете върху него. Може проектът ви да се отнася към нещо отвлечено – да отидете на луната. Всички хора, които са ходили на луната, челата им са широки. Ако ти не си ходил, твоите деди и баби са ходили на луната. Те са оставили известни белези и на твоята глава. Помнете: Когато ти си нещастен, друг някой е щастлив. Това да ти служи за насърчение. Ти губиш нещо, а друг някой печели. И това да ти служи за насърчение. Някой те обрал, а друг човек доброволно дава парите си. Има хора, които работят най-добре, когато са скръбни, а други – когато са радостни. Слушал съм някой ранен войник да казва: Откъснаха ми едната ръка, но добре, че не отидоха и двете. И при това положение, благодаря на Господа.

Казвам: Окултният ученик трябва да вижда Божия промисъл, т.е. проявите на любовта навсякъде. Тя се проявява, както в големите, така и в малките неща. Че косата ти побеляла – радвай се на това. Ако цяла година ядеш коприва, косата ти ще почернее. Това е лесна работа. Но да изправиш окото си, това не е лесна работа. Да изправиш лицето си, не е лесна работа. Да изправиш веждите си, не е лесна работа. Да изправиш устата си, не е лесна работа. Някои недъзи се изправят трудно. Еволюцията на човека се заключава в това, да изправи своите недъзи, и то тия, които са унаследени от миналото.
Времето е напреднало вече, трябва да прекратя, защото ще плащам за електричество, ще ме глобят. Моята работа прилича на тая на един американски проповедник. Тоя даровит проповедник отишъл на един от курортите в Америка с желание да проповядва на хората. Църквата била затворена. Той взел ключа от църквата и започнал да проповядва. Американците останали доволни от него. Проповядвал цели два месеца. Като свършил проповедите си, той очаквал, че ще му изкажат благодарността си, но останал излъган. Каква била изненадата му, когато му поднесли една покана да плати за изразходваното електричество. Той си казал: Даром говорих, но трябва да си платя за светлината! Когато правиш добро, направи го по всички правила, наполовина не го оставяй. Аз съжалявам, че като ученици на окултната школа не ви заставих да посеете на Витоша плодни дървета. Досега щеше да има най-малко 20 000 плодни дървета. Отиваш на разходка, посей едно семенце, дето може да расте. Толкова семена оставихме на произвола. В бъдеще ще посадим всички непосяти семена.

Желая ви всички да бъдете красиви. На красивия човек навсякъде му върви. Ако е грозен, не му върви. Желая всички да сте богати, да имате хубави гласове, да сте добри певци – като запеете, на един километър най-малко да се чува гласът ви.
Божията Любов носи изобилния и пълен живот.

21. Беседа от Учителя, държана на 15 ноември, сряда, 5 ч. с., 1944 г. София – Изгрев.

НАГОРЕ