НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта

Най-често използвани думи в беседата: живот, човек, може, свят, час, закон, сега, божие, бог, дете, бъде, важно, бъдете, царство, хора, рая, види, казвам ,

Извънредни беседи , , 12 Декември 1913г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНякой ще ми възрази "Може ли човек да живее без пожелания?" – Не казвам, че не трябва човек да пожелава, но в пожеланията да научи великия закон, по който да постъпва, т.е. да види дали това, което пожелава, е добро за него, за неговите близки, за народа му, за цялото човечество и тогава да пожелава, защото не е важно само да създава жив организъм временно. Вие създавате живота на едно дете, но не минават и 2-3 години и Господ ви взема това дете. Плачете и се чудите защо умря вашето дете. Причината за това нещо са вашите пожелания, нарушенията на най-малкия закон, които са ви направили най-малки в Царството Божие.

Под думата "малък" се разбира слаб човек, който се поддава на всякакви изкушения, на всякакви влияния. В слабия човек няма определен и устойчив морал и затова той казва "Как и да е ще се прекара този живот". Нима може да се нарече живот този на свинята, турена в кочината, и на която господарят носи храна 3-4 пъти на ден? Тя мисли, че от нейния господар по-добър няма и от нейния живот по-хубав няма. Питам какъв е сегашният наш живот по отношение на бъдещия ни?

У нас трябва да се зароди силно желание да се повдигнем като мислещи същества и да изпълним този велик Божествен закон във всичката му пълнота, за да може да се наречем велики в Царството Божие.

В небето има специални комисии, които разглеждат сметките и делата на хората. Който иска повече да се осведоми, нека се позанимае с окултните науки. Ти може да се молиш по четири пъти на ден, но ако в миналото не си мислил и вършил добро, ако и сега не работиш, не поливаш своята градина, не помагаш на хората и животните, то като отидеш на онзи свят, никой няма да те погледне. Всеки, който те види, ще рече "Чакай да видя, вложил ли си нещо в мене, за да ти помогна." Няма нищо вложено "Дай ми излишъка си". Да, но в природата няма никакъв излишък. Такъв човек ще се намери в положението на онзи царски син, който се сгодил за една много красива мома, но се заразил от заразна болест и трябвало да умре от тази болест. В това отчаяно състояние той се молил Богу да продължи живота му поне с един час, за да може да се види с възлюбената си. Тогава Господ изпратил един ангел при някои хора, които били отчаяни и искали да се самоубият и да умрат, за да ги пита: могат ли да пожертвуват един час от своя живот, за да се продължи с толкова животът на тоя царски син? Ангелът си припомнил, че една стара бабичка често се молила Богу да й вземе час по-скоро живота, защото й дотегнало да живее в толкова несгоди. Отива при нея и й предлага да я вземе на онзи свят, а да даде един час време от своя живот за един млад момък. Тя му отговорила: "Да, аз едно време исках да умра, но сега вече измених това си намерение."

Когато имате някоя рана, то най-често ще страдат близките до нея клетки, а по-отдалечените ще изпитват това състояние на състрадание само чрез рефлексия. Когато вие страдате на земята, и свързаните органически с вас ще страдат.

Днес често в съвременното общество се говори за ада, за рая. Злото е, че ние сме снели ада и рая тук на земята и го опитваме с всичкия му огън и ужас, както и рая с всичките му хубости, тъй както нам е угодно.

Не е важно как говоря аз, но е важно да приложите този закон, защото всичко това, което вие виждате сега, ще се срути издъно, в десет години няма да остане нищо от тези закони Такъв ще бъде свършекът на този развален свят с неговата сегашна развратност. Общо Братство ще се създаде по целия свят, ще се смъкне това робство, ще се приравнят богати с бедни, учени и прости, ще се приравнят всички по закона на Мъдростта и Любовта. Това ще бъде новата култура. Въоръжете се с тази мисъл, бъдете герои и не се плашете от нищо. Доста сте служили на дявола. Хората на него вярват повече, отколкото на Бога. Кажете: "Отсега нататък ние ще вярваме в Живия Господ, Който движи света и Който е решил да го разформира." За това е пратил своите слуги. Ако вие не го извършите, камъните ще оживеят и ще преобразуват света. Писано е, дърветата и животните ще станат, а вие, ако не станете, ще бъдете последни в Царството Божие. Ще кажете, че съм малко строг. Не. Ще ме извините, това не е строгост. Казвам само, че вашите отношения като братя и сестри не са, каквито Бог изисква. Казвам ви самата истина. Оставете ежбите между вас, защото няма причини за тях. Да се обърнем към великата истина, която ни сочи Бог и ни зове към велика работа. Турете сега ума и сърцето си на работа, да създадем една велика вълна на любов в света, която ще ви вкара в пътя на съгласието и на великите закони на природата, и бъдете уверени, че бъдещето ще бъде ваше.

29 ноември 1913 г.

Най-често използвани думи в беседата: живот, човек, може, свят, час, закон, сега, божие, бог, дете, бъде, важно, бъдете, царство, хора, рая, види, казвам ,

Извънредни беседи , , 12 Декември 1913г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ