НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (пощенска картичка), София

23.09.1916г.


Пощенска картичка от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 23.9.1916 г.

   (адресирана: Г-жа В. Стойчева, т. п. чиновник, Бургас) София 23.ІХ.1916

   Л. В. С. [Любезна Величка Стойчева]

   Получих писмото ви и колета. На земята стремежът на човешката душа е да изпълни своя дълг. Доброто, правото, милосърдието, мъдростта, истината са основи на Божествения свят. Само един живот, основан на тях, е постоянен, вечен и безсмъртен. Има два живота в света: единия, съпроводен със смъртта, другия - с милосърдието. Когато времето е бурно, требва търпение; когато е хубаво, трябва да работим. Това е смисълът.

   В. В. [Ваш верен]
   (Свещеният подпис) П. К. Дънов


Поздрав на вашите домашни. Бъдащето носи всички блага в себе си за човечеството. Бъдащето е светло и славно.

 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 21

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ