НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Снимки на Паневритмия с Учителя на второто езеро „Елбур", Рила, 19 август

19.07.1939г.


 Снимки на Паневритмия с Учителя на второто езеро „Елбур",

Рила, 19 август


tom160924.jpg
Снимка 48. Паневритмия на второто езеро „Елбур", Рила - 19.VII.1939 год.
Паневритмия на второто езеро - Елбур. В средата са камъните на огнището за лагерния огън вечер, Учителят е в средата, вдясно е „Спиралата с охлюва", върху която е сложена шапката на Учителя. Дата: 19.VІІ.1939 год.


tom160926.jpg
Снимка 49. Учителят играе Паневритмия при второто езеро - Пеню Гаиев, отдясно, свири на цигулка.
Учителят играе „Паневритмия" при второто езеро. Вляво свирят: Ангел Вълков, до него - Кирил Икономов, а отдясно е Пеню Ганев.


tom160927.jpg
Снимка 50. Учителят играе Паневритмия при второто езеро, Рила.
Учителят играе Паневритмия при второто езеро. Отляво е Ангел Вълков, пред него е китаристка. След това е Кирил Икономов, а най-отдясно е Пеню Ганев.

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ