НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - втори ден

13.08.1906г.


Учителя присъства на събора, 1906 -

Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - втори ден

 

Второ събрание от събора на Веригата - Варна, 1906 г.
 
Източници:

1. "Протокол от годишната среща на Веригата, Варна, 1906 г." - ВТОРО СЪБРАНИЕ, 13 август 1906
 
2.  НАРЯД за събора 1906 година


ВТОРО СЪБРАНИЕ

13 август 1906 г.

Прочете се от Ев. от Йоана, гл.14, cm. 1-14.

Говори се върху пространството и времето, които съществуват в Духовния мир. Ние тук, на Земята, сме в отрицателен полюс, а положителният полюс е горе, в Небето. Към него трябва да се стремим. Говори се за Бога и Неговите атрибути. Бог е върховната Сила, корона, която почива върху неизменна Мъдрост и интелигентност. В Него е всичкото благоволение и Справедливост, които са образ на Красотата. В Него е Добродетелта и предвечното спокойствие. Бог е Любов, която е над всяко същество; тайна, която е над всяка наука; промисъл, която превишава всеки разум; съвършенство, което надминава всяко понятие.

 

Протокол от годишната среща на Веригата, Варна, 1906 г.

От книгата "Учителя във Варна"


НАРЯД

за събора 1906 година

1. От 11 до 15 август 1906 г. става VII събор под председателството на Учителя Петър Дънов.
2. Присъствували 11 човека.
3. Присъствуват 3 невидими посетители, покровители на българския народ и славянството. Те са: Йехова + Елохим + Адонай (Святият Дух) = Все. „Все" - значи Емануил, т.е. Господ с нас и между нас.
(Справка:„Изгревът", томIV, стр. 36-39.)
4. Учителят Петър Дънов казва на 14. VIII. 1906 г.: „Тук няма думата Дънов, а Аз, Господ, Който се проявявам чрез Неговата Душа. Вие забравяте, че мястото, в което се намирате, е свято. Засрамете се."
5. На 15. VIII. 1906 г. Господ чрез Учителя Петър Дънов отправя следното напътствие:
„Аз съм, Който ще обърна и смекча сърцето на тоя народ. Вече ще имате Моето присъствие през тази година и ще благословя всичките ви работи. Приемайте благословението на Отец мой сега и всякога. Амин."
 
НАРЯД за събора 1906 година

Изгревът - том 11, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ