НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Път на Божиите блага

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Път на Божиите блага

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, може, път, майка, дете, любов, нос, работи, сега, форма, казвате, плаче, върне, свят, аз, дойде, искаш ,

Младежки окултен клас , София, 7 Септември 1934г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


„Отче наш"

Ще прочета само три стиха от 13 глава на Посланието към Коринтяните, от 11 до 13 стих.

Пишете върху темата: „Пътят на праведния." Песен: „Всичко в живота е постижимо."

„Когато бях младенец, като младенец говорех." Това беше цитат само. Кои са нещата, които са младенчески? В един живот всякога стават промени във формата на нещата. Каквото и да е състоянието, каквато и да е промяната в човешкия живот, то се дължи на външния живот.

A_________В

Имате една права линия АВ. Ако тази линия е дълга или къса, какво показва? Ако представя дълъг път, изисква повече време. Ако представя по-къс път, изисква по-малко време. Това, което изисква в живота по-големи усилия, какво представя? Ако искате да се качите на някой планински връх, изискват се повече усилия. Ако отидете при някой планински извор, също. Може планинският извор по права линия да е близо, а може да изисква ден, два да се качите. Сега кои са причините, поради които природата е поставила някои неща да бъдат трудни? Вземете например числата. Такива числа, които наричат особени числа. Например числото 142 857. Това е едно цяло число. Но е число, произлязло от единица, разделена на 7. Това число има такива свойства, че, като го умножите на 2, дава пак същите цифри, само че има една малка пермутация. 142 857 х 2 = 285 714. Ако го умножите на 3 ще даде пак същите цифри. Ако го умножите на 4, 5, 6, ще даде пак същите цифри. Ако го умножите на 7 ще даде само деветорки. Това е едно мистично число. Математиците го определят като ключ, тъй като има особени свойства, но защо? Ако числата се разглеждат като ключ на числата, то е един въпрос, но ако се разглеждат като живи, разумни числа, то е друг въпрос. 2, 5, 8 са отрицателни числа, а 1, 4, 7 са положителни. Имате три положителни числа и три отрицателни. Ако 4 умножите на 2, какво ще даде? - 8, едно отрицателно число. Ако съберете 2 и 8, имате 10. Но като съберете 1 и 0 ще имате единица - едно положително число. От какво произтичат противоречията в живота? Всякога противоречията произтичат от едно негативно число. Ти си гладен, нямаш хляб да ядеш, недоволен си. Това е отрицателната страна. Недоволен си, защото нямаш хляб. Но може да имаш хляб, и пак да си недоволен. Ядеш го и пак си недоволен. В единия случай недоволството произтича от факта, че нямаш хляб. Това, което искаш, го нямаш. А пък в другия случай имаш това, което искаш, но не е такова, каквото го искаш. Какъв трябва да бъде хлябът? Някой, който е изучавал математика, ще каже: „Аз да се занимавам с такива работи! Това са дребни работи." Той ще счита, че това са аритметически работи, с които децата по някой път могат да се занимават. Ако едно число е окачено на твоя нос, какви ще бъдат резултатите? Ако дължината на твоя нос е 2 см, какви ще бъдат резултатите? Или ако твоят нос има дължина 6 см или 7 см, какви ще бъдат резултатите? Ако дължината на твоя нос е 2 см, ако е, така да се каже, чип нос, завъртян, какви ще бъдат резултатите. Този, късият нос, е резултат на определени сили вътре в човешкия мозък. Това е един недоразвит нос. Щом имаш един нос от 2 см, ти имаш недоразвит нос, детински нос. Следователно подлежи на развитие. Трябва да впрегнеш ума си на работа и носът ти ще се продължи. За една година, за две години, за три години, четири години ще стане с един сантиметър по-дълъг. Тогава ще имате един положителен нос. В първия случай щяхте да разсъждавате като дете, а във втория случай ще разсъждавате като възмъжал. Сега детинските работи са в процес на своето развитие. Вие казвате една детска песен. Казвате, че децата пеят много хубаво. Но пеят ли децата много хубаво? Онези, които се занимават с това, какво казват? Изобщо децата вземат много невярно тоновете. В тях има един писклив тон. Коя е мярката за пеенето? Трябва да имаме една мярка. Щом имате едно шише, коя е мярката, че шишето е пълно? Значи да не остане нищо празно. Като го напълните, всичката празнина в тази форма трябва да е запълнена. Щом остане една малка част празна, значи шишето не е пълно. Като казвате, че шишето е пълно с вода, но остава един милиметър, значи има известно количество въздух, значи не е пълно. Същевременно трябва да е пълно.

Когато казваме, че един човек е умен, по какво се познава, че е умен. Кои са основните белези, че един човек е умен или какви са белезите на красивия човек, или на силния човек? По какво се отличава силният човек? Те си имат белези. Щом дойде един лекар, той ще пипне пулса и по пулса ще разбере състоянието на болния. Щом дойде един физиогномист, той по лицето може веднага да отгадае дали сте умен или не. Ако ви разглежда един френолог, той ще познае по главата. Един хиромант ще ви разгледа ръката и по нея ще познае дали сте умен или не. Има външни неща, от които трябва да изваждате заключение, дали сте умен или не. Но представете си, че един умен човек си тури една изопачена маска и скрие своята разумност под маската, физиогномистът не може да разбере, вижда, че лицето е глупаво, и си вади своето заключение. Тогава физиогномистът ще се намери в положението на онзи художник, който рисувал един американски милиардер, който имал изкуствен нос. Носът му бил изкуствено направен. Повикал той художника да го рисува. Първия ден го рисувал. На втория ден онзи си побутнал малко носа и художникът вижда, че носът не съответствува. Поправя и пак рисува. На другия ден онзи пак си побутнал малко носа. Художникът се чуди и най-после казва: „Аз не мога да те рисувам. Твоят нос се мени." А американецът му казал, че неговият нос е изкуствен. Изкуствените работи, създадени отпосле, не влизат в онези работи, които природата върши.

Сега един извод, който трябва да направите. От себе си трябва да отделите всички неща, които са изкуствени. Не туряйте някой изкуствен нос. Може да го побутнеш и какъв извод ще извадиш. Ако долната част на носа е така завита, както е завита човката на една птица, на един орел, какъв е характерът на този човек? Той има орлов нос. физиогномистите какъв го считат? - Граблив. В какво седи грабливостта на човека? - Той обича да пипа там, дето не трябва. Тази птица, орелът, като види славея или друга птичка, ни най-малко не мисли, че е едно създание на Бога. Изяжда го. Нито пет пари не дава. Със своя клюн изяжда тази птица и остава само със своето удоволствие. Сега човек може да е с характера на един орел, който само разрушава формите. В какво седи неговата разумност? Кой е разумният човек. Разумният човек е онзи, който пази формите на природата, както тя ги е създала. Разумният човек е онзи, който твори и създава нови неща в съгласие с природата. Неразумен е онзи, който разрушава природните форми и не създава нищо ново. Неразумен е онзи, който причинява страдание. Следователно всеки един човек, който върви успоредно, паралелно с природата, е разумен.

Под думата природа аз разбирам най-разумните същества, които ръководят работите. Това разбирам под думата жива природа. И когато казвам, че човек не трябва да влиза в стълкновение с нея, подразбирам, че не трябва да влизаме в стълкновение с тях. От многото опити, които са правени, те имат най-добрия път, за което и да е живо същество. Те съдържат в своя път най-голямото благо, колкото то може да се даде. Природата има две страни. Висшата природа подразбира разумността на тия същества. Вие не ги знаете. И трябва да ги приемете на вяра. Тези разумни същества си имат своя форма, но вие не сте запознати с тях. Някой от вас има ли ясна представа за тях. Вие, които сте тук, още нямате писмо от тях, пристигнало по пощата. Разправяли са ви. Има друга, нисша природа, която е от други същества, които имат обратни качества на първите. И те са разумни, но не са така разумни. Те имат свобода да разрушават; в природата съществува един принцип, който руши. И ако попаднеш в досег с тях, за пример стане едно земетресение, може хиляди и милиони форми да се разрушат. Или стане голямо наводнение. Хората казват, че Бог е направил това. Ако някой каруцар обърне колата, или автомобил се обърне, и всички пътници се контузят, казвате, че така е писано. Така ли е писано или шофьорът писал така? Някому се счупи кракът, казвате, че така му било писано. Добре, вие скочите от един метър височина и не си счупите крака, скочите от 15 метра и си счупите крака. Кой го е написал? Вие го написахте. Защо? Понеже беше дадена една награда от 20 хиляди долара за онзи, който скочи от 15 метра височина и не си счупи крака. Вие скочихте и наместо да спечелите 20 хиляди долара, вие си счупихте крака. На колко души от онези, които се хвърлят от 15 метра височина, краката ще останат здрави. Каква е пропорцията? Вие не сте правили опит. Ако скочите на твърда почва, какво ще стане? Ако скочите от 15 метра във водата, какво ще стане?

Сега аз ви навеждам на ред разсъждения. Човек трябва да бъде разумен. В света има разумни деца. А другите какви са? (Неразумни.) Турете едно име, в което да няма отрицателната частичка не. (Глупави.) Глупавите деца аз ги наричам куклички. Където и да я туриш, тя е от всичко доволна. Когато я купите, е доволна, когато й счупите крака, е доволна. Кой би желал да има такива деца? Някой път вие искате да бъдете доволни, както куклата. Възможно ли е. Не. Ти ще бъдеш една кукла, в която няма никакъв прогрес. Често вие искате да не страдате, да не дойде никакво изпитание в живота ви, никаква скръб. Искате всичко да ви е наред. Кое е по-хубаво? Когато човек слиза от небето на земята, казват му: „Какво дете искаш да бъдеш? - Кукла ли искаш да бъдеш или едно дете, което иска да расте?" Някой казва: „Като кукла." Много деца има като кукли. Това са идиотите. Ти, ако не искаш да страдаш, ти си един идиот. Ти, ако искаш да бъдеш праведен, без да си страдал, ти си един идиот. Ако искаш да бъдеш богат, без да си работил, ти си един идиот. Ако искаш да бъдеш силен, без да си работил, ти си един идиот. Ти имаш особени понятия. Как е възможно да добиеш известна сила, за която не си работил? Казваш: „Да се роди човек музикант." Де са родените музиканти? Казваш, че някои деца са били гениални. Раждат се гениални, но са работили. Това гениално дете е работило и страдало. Едно гениално дете страда, то играе като малко дете, обаче, като дойде да свири, взема една сериозна поза, дава израз. Какво значи думата „идиот"? Какъв е коренът на тази дума? (Тази дума е гръцка.) Кой знае гръцки? Идиот значи недоразвито дете, не може да се развива. Идиота не може да го измениш. За да го измениш, трябва да го съблечеш съвършено от неговата форма, формата на един идиот трябва да се развие. Можеш ли ти във формата на една муха да туриш интелигентността на човека. Ако на един човек дадеш формата на една муха, от тези, големите мухи, на един золник, каква ще бъде човешката интелигентност? Нито помен няма да има от интелигентност. Тогава, каква е разликата между един човек, който страда, и един човек, който се радва? Как определяте вие? Аз не говоря само за радостта, която се сменя. Там, дето има смени, това са състояния. Но има една радост, която има външна форма. Има една скръб, която има външна форма. Каква е външната форма на радостта в човека. Радостният човек каква форма има? Вие изграждали ли сте формата на един мъдрец? По някой път мъдрецът носи едновременно и радостта, и скръбта. Той ги носи така, като че се преливат. Приятно е да ги гледаш. Той носи формата на скръбта и на радостта, носи ги по някой път и еднакво гледа и на двете форми. Той постоянно ги сменя. Той не носи на земята само формата на скръбта или само формата на радостта.

Тогава, според вашето гледище, от какво произтича формата на страданието? Вие казвате, че човек страда. От какво произтича формата на страданието? Защо човек страда сега? Представете си едно дете, майка му заминала и то страда. Коя е причината? Майка му заминала и то страда, че майка му е заминала. Какво лошо има в това, че майка му е излязла от къщи, заминала е тя. След като се върне майката в къщи, детето е радостно, детето е чакало час, два, три часа и е страдало. Кои са поводите? Да ви задам един въпрос да разрешавате. Ако не разбирате тези прости работи в живота, как ще разберете по-сложните? Вие някой път може да страдате в живота, че майка ви е заминала. Казвате: „Ами ако не се върне?" Едно ви казвам: Ще се върне майка ви непременно. Слънцето е заминало и вие мислите, че слънцето е залязло. Но казвам: Слънцето на другата сутрин пак ще изгрее, ще го видите. Майка ви, която ви е родила на земята, пак ще се върне. Но казвам: Като се върне, пак ще замине. И после пак ще се върне. Тогава философията седи в това, че когато майка ви замине от вас, да имате една тиха скръб, че майка ви ще ви донесе нещо, че ще имате някакво благо. Когато майка ви замине от къщи, когато благата се свършат в къщи, майката трябва да замине, за да намери тези блага. И като ги намери, ще се върне, а детето плаче. С това то помага на майка си. Колкото детето повече плаче, майката придобива повече богатство. Детето трябва да плаче. Детето аз го уподобявам на следното: то е гайдарджия, то свири, а пък майката събира парсата. Колкото повече детето плаче, майката ще събере повече блага. Следователно, като млъкне детето, майката ще донесе благата. Детето свири, значи детето е музикант. Аз така тълкувам. То не е баш така. Детето свири, но му е мъчно, че свири. Като свири, то казва: „Не може ли без свирене? Не може ли, без майката да излезе вън?" Ако детето не свири, майката няма да излезе вън. Детето намира, че майката е виновна - излязла е, а пък майката знае, че детето е виновно. Затова повече плаче. Кой е поводът сега да страдате. На плача кои са подбудителните причини?

Да оставим сега мистичната страна, в която има други причини. В обикновения живот кои са причините? Какво мислите вие за майката, която е оставила детето си да плаче. Какъв е характерът й? Често правят забележки на майката, че тя е оставила детето си да плаче. Какво трябва да прави майката? Вашите деца нали плачат често? Всеки от вас има по едно дете, което плаче. Някой път казвате, че сте скръбни, плачете. Вашите деца плачат. Вие сте майката, детето е ваше желание, плаче. Може ли човек да не страда? - Може, ако е кукличка. Всичките нещастия си имат своя краен предел. Човекът, който расте на земята, до каква височина може да израсне? Сега най-високият човек в света е един китаец, който е два и половина метра висок. Ако всички имате два метра и половина височина при сегашните условия? Същият закон е. Вие имате едно неестествено желание във вас. Имате някое голямо желание, някоя голяма идея. В какво седи голямата идея? Или в какво седи щастието на човека? Това са философски работи. От какво е направен човек? (От ум, чувство и воля.) Те са съставни части. Нямам нищо против това определение. Умът определя, че човекът е човек. Сърцето определя, че човек е животно, а пък волята определя, че човекът е произлязъл от Бога. Това са три положения. Човекът е човек, понеже мисли. Човекът е животно, понеже чувствува. Човекът има воля; то е най-висшето в него. То е израз на неговата свобода, защото свободата на човека седи във волята му. Човек трябва да има ум, трябва да мисли, за да бъде човек. Той трябва да има тази привилегия, за да живее в човешкия свят. Там никой друг не живее. Освен човека никое животно не живее в човешкия свят. Човек живее в три свята: в Божествения свят, в своя човешки свят и в животинския свят. И всичките работи произтичат от животинския свят, от кукличката. Това състояние, което сега имате, е най-хубавото. Вие сте най-щастливите. По-щастливи хора от вас няма. Най-щастливи сте, вие не знаете, че сте щастливи. Нищо повече. Вие считате щастието за нещастие. Според мен човек, който е нещастен, е щастлив или най-малко има шанс да бъде щастлив. А пък всеки, който е щастлив, има шанс да бъде нещастен, да стане нещастен. Нещата се сменят. Щастие и нещастие - това са форми; зависи как разделяте нещата. Беше определено Христос да слезе на земята и да страда, но в това нещастие се криеше благото на цялото човечество. Заради човечеството някой път е определено да минете през някое нещастие. В това нещастие се крие вашето повдигане, цялото ваше бъдеще. И ако не минете през това страдание, вие не може да се повдигнете. Едно семе, за да израсте, трябва да го турите в почвата. Това е временен закон. Това семе, за да израсте, да цъфне и да се запознае с цялата природа, непременно ще мине през някое страдание и после ще се издигне. Ако не иска да мине през тези страдания, трябва да стои в хамбара. Значи първата форма трябва да се развали, да се разруши.

Тези размишления трябва да държите всякога в ума си. Ти казваш: „Защо са тези неща в живота? Защо са тези страдания?" В страданията се крие твоето повдигане и не само в едно голямо страдание, но и във всяко едно най-малко страдание. В използуването на страданието се крие благото, а пък в радостта се крие придобивката. Скръбта носи благото, а пък в радостта вие се ползувате вече от това. Скръбта донася благата, а пък при радостта вие може да се ползувате от тях.

Сега да се върнем на онази страна, която трябва да изучавате. Щом дойде една радост, вие трябва да знаете какъв е произходът й. Положителна ли е тази радост, или е отрицателна, негативна. Да вземем най-простата причина: заминала е майка ви, вие плачете. Връща се майка ви, вие се радвате. Питам сега колко време трябва да плачете? Колко сълзи трябва да пролеете? Вие сте плакали за майка си. И никога не сте си дали отчет колко сълзи са изплакани от вашите очи при заминаването на майка ви. Нямате една опитност, да знаете колко сълзи са проляни от очите ви. А пък е определено количеството. Направете един опит, той е следният. Намажете ръцете си с една мазнина, измийте ги с топла вода и вижте с колко топла вода можете да измиете ръцете си до китките. Следующия път, които сте тука, направете този опит - какво най-малко количество вода трябва, за да измиете ръцете, за да бъдат ръцете ви чисти. Някой път вие казвате: „Да се изчисти човек." Как да се изчисти? Направите една погрешка, колко време ви е необходимо, за да се очистите от погрешката? Всяка една погрешка в човека произтича от следното: има известна течност, от която са направени погрешките. Добрите неща имат формата на една трайна организирана материя, ценна материя, а пък погрешките са направени от калпава, неорганизирана материя. Дълго време ти взема, докато се освободиш от тази неорганизирана материя. Злото, което съществува, е материя неорганизирана. Та може би години минават и не може да се освободите. Ще ви приведа един пример. Той е следният. Игуменът на един манастир в древността, в християнската епоха, умира. Оставя сметките на манастира неуредени. Следующият игумен, който дошъл, обвинили го, че той направил злоупотребление с парите. Той почва да се моли да дойде старият игумен, да си уреди работите, да оправи работите. И действително онзи дошъл и уредил работите на манастира. Той бил грешен човек. И такава воня се образувала в манастира, че целият манастир трябвало да се вдигне от това място и да отиде на друго място. Дошъл игуменът, но манастирът бил прокуден. Ако искате да поправите една своя грешка, вие, както в този разказ, трябва да се вдигнете от старото място. Ще си оправите сметките, но манастирът няма да остане на същото място; законът е същият. Щом направите една погрешка в това тяло и дойде игуменът и поправи сметките, манастирът трябва да се дигне. Тялото е манастирът, понеже на същото място не се живее. Това е наглед малко мрачно.

Сега да дойдем на светлата страна. Казвам: Светлата страна на живота седи в любовта. Любовта е онази материална сила, с която Бог внася всичките блага в нас. Защо трябва да обичам? Защото в пътя на любовта идват всички Божии блага в света. Няма благо в света, което може да дойде по друг път. Някой от вас казва: „Защо човек трябва да обича?" За да могат да дойдат Божествените блага по пътя на любовта. Пътят на любовта е път на Божествените блага - път за щастието, път за блаженството, път за всичко. Пък, ако знаете как да се ползувате от любовта, вие ще имате всичките блага. Ако не знаете, тогава ще плачете. Вие може да плачете при любовта, както когато замине майка ви. Ако замине майка ви, ще се радвате, ако разбирате. И ако се върне, пак ще се радвате. При сегашния живот вие ще се учите, като замине майка ви, да не плачете и като се върне, да се радвате.

Следователно единственото нещо, което трябва да остане в ума ви, е следното. Всички трябва да използувате Любовта като път за постижение. И не само едно самочувствие да имате, но и онова, хубавото, великото, което създава. Както казва апостол Павел: „Като станах мъж, напуснах детинските работи." Значи има едно правилно разбиране. Остава само Любовта. Значи само Любовта е великото, постоянното нещо. Вярата, надеждата и Любовта са големи, но най-голямата от тях е Любовта. Вие трябва да изучавате Любовта като сила, която носи всичките блага. Трябва да изучавате законите на Любовта, за да бъде вашият живот извечен. Някой път вие казвате за Любовта: „Ние сме опитали Любовта." Това, което сте опитали, не е Любов. Когато един актьор играе една роля на сцената и представя някой, който умира, той още не е умрял. Или представя положението на един цар, но той не е бил цар. Или представя положението на някой съдия, на някой герой, но той герой не е бил. Аз гледах, когато един представяше Крали Марко. Той минава за голям герой. После Марковица. Но нито Марко беше такъв, какъвто трябва да бъде, нито Марковица. Крали Марко е едър и Марковица е едра, но са далеч, затова изглеждат малки. Те са най-малко два и половина метра високи. Схващайте нещата в тяхната естествена форма, а не изопачени.

Имайте една ясна представа. - Какво нещо е разумният човек? Какво нещо е добрият човек? Какво нещо е силният човек? И в себе си, когато сте умни, да знаете, че сте умни. Когато сте добри, да знаете, че сте добри. Когато сте силни, да знаете, че сте силни в дадения случай и да имате един признак, в който никога да не се колебаете. Когато ви кажа, че не сте добър човек, по какво ще познавате, че сте добър човек? С какво захарта може да покаже, че е сладка? Кои са качествата на захарта? Захарта нали се топи. Захарта казва: „Разтопи ме във водата и ме близни и ще видиш, че съм сладка." Представете си, че една захар не се топи и нищо не се отделя от нея. Под думата сладко ние разбираме това, което дава нещо от себе си. А пък това, което е горчиво, какво е? Горчивото в света винаги взема, а пък сладкото дава. Вие, когато близнете нещо, което е горчиво, гълтате ли го? Изплювате го навън. Следователно горчивите работи в света са това, което всякога взема от вас, а пък това, от което всякога вземате, е сладко. Това, което служи за вашия успех, за вашето повдигане, е винаги сладко, а това, което ви сваля, което нарушава вашия живот, е горчиво. Много горчивини има в живота. Но горчивото и то си има своя полза. Каква полза има от горчивото? Защо съществува горчивото в света?Тази крива линия какви свойства има? (фиг. 1-А) Оттам се разпадат нещата. Ако поставите горе вода, тази вода ще изтече навсякъде. Но ако я обърнете, ще се образува паница, която събира нещата (фиг. 1-В). Отвън раздава, а пък отвътре събира. Това са свойствата на кривата линия. Някой път е необходимо да дадеш, а пък някой път е необходимо да вземеш. Когато даваш, какъв си? -Щедър. Всички хора са щедри. Всеки човек, който изплюва водата, той е вече щедър, той дава. Горчивината всякога се изплюва, а пък сладчината всякога се възприема. От горчивината се образува щедростта, а пък от сладчината се образува друго някое лошо качество. Какво се образува? Човек, който постоянно взема, какъв е? Как наричате тези хора, които постоянно вземат? - Алчни хора. Значи от сладките работи ти вземаш. Ако не раздаваш сладките работи, образува се едно състояние. Най-хубавите работи могат да произведат едно състояние, което наричаме отвращение, втръсване. Най-опасното нещо е втръсването.

Та казвам: Всяко нещо в света, което е допуснато, то си има своите добри страни. Значи в света трябва да бъдете разумни.

Колко неща остават сега от тази лекция? Колко работи остават? (Когато майката си замине, детето да не скърби, и когато дойде, да се радва.)

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.

43 лекция от Учителя, държана на 7 септември 1934 г., София, Изгрев.

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, може, път, майка, дете, любов, нос, работи, сега, форма, казвате, плаче, върне, свят, аз, дойде, искаш ,

Младежки окултен клас , София, 7 Септември 1934г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ