НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София

4.03.1919г.


София, 4 III 1919

Л.Г.

Редът за 9 и 10 Март 1919 е следният: Ставане в 5 часа, започване в 5 ч. и 40 минути.

1. Добрата молитва; с малка пауза.

2. Четене от Лука, 2гл., 8ст. до 14 ст.

Размишление върху думите ангелски.

3. Четене от Матея 4 гл. От 11 ст. до 12ст.

Размишление. След изпит ангелите помагат.

4. Четене от Деяния 4 гл. От 24 ст. До 31 ст.

Размишление, призоваване Господа на помощ.

5. Четене от Деяния 8 гл. От 26 ст. до 40 ст.

Размишление, да слушаме кога ангела говори.

6. Четене от Деяния 9гл.ОтЗ ст. до 7 ст.

Размишление, да спираме лошите си намерения.

7. Четене от Деяния 10 гл., Зст. до 6ст.

Размишление, да изпълваме като Корнилия.

8. Четене от Деяния 10 гл. От 34 ст. До 43 ст.

Размишление, да говорим, което Господ иска.

9. Свободна молитва на душата.

10. Отче наш. Заключение.

Да се изпълва от по двама мъже отделно и по две жени отделно. Гдето остане някой, да се присъедини при някоя двойка. Съберете се на братска вечеря на 9-и вечерта. Редът дайте на всички, които могат да го изпълнят по дух. Бог е Бог на Любов Вечна и постоянна. Господ на всичката пълнота ще въздигне всичко в живот и истина. Светлата вяра да пълни сърцата ви. Верни всякога, защото Бог се нарича Верен и Истинен.

(Свещеният подпис.)

 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 10

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ