НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Радвайте се

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Радвайте се

Най-често използвани думи в беседата: става, скърбете, радвайте, високо, раница, голяма, място, глави, всяко, качвате, засега, можете, нагоре, слезем, сега, радваме, натоварите, даде, достатъчно, качвайте ,

 Рилски беседи , 7-те езера, 6 Август 1935г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Радвайте се на това, което става!

Не скърбете за това, което не става!

Всяко нещо, което става, е от Бога. Всяко нещо, което не става, е от хората. Щом нещо не става, не скърбете; щом нещо става, радвайте се.

Радвайте се на едната глава, която имате; не скърбете, че нямате две глави, т.е. не скърбете за двете глави, които нямате.

На високо място с голяма раница не се качвайте! Който се качва на високо място с голяма раница, далеч не може да отиде.

Засега това е достатъчно. Ако ви се даде повече, ще се натоварите много и няма да можете да се качвате нагоре.

Да слезем сега долу, да се радваме на онова, което става, и да не скърбим за онова, което не става.

Беседа от Учителя, държана на 6 август 1935 г., 5 ч. сутрин.

Най-често използвани думи в беседата: става, скърбете, радвайте, високо, раница, голяма, място, глави, всяко, качвате, засега, можете, нагоре, слезем, сега, радваме, натоварите, даде, достатъчно, качвайте ,

 Рилски беседи , 7-те езера, 6 Август 1935г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ